Advanced

Outsourcing av ekonomifunktion - en väg till bättre intern kontroll?

Perlheden, Monika LU and Andersson, Maria LU (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur intern kontroll påverkas av outsourcing samt hur användningen av ett affärssystem kan motverka en eventuell negativ påverkan.

METOD: Enfallsstudie som har gjorts utifrån praktikfallsmetoden. Studien har baserats på semistrukturerade intervjuer och tryckta källor.

TEORETISKA PERSPEKTIV: Studiens teoretiska ramverk utgörs av teorier kring outsourcing, affärssystem samt COSOs ramverk för intern kontroll.

EMPIRI: Den empiriska undersökningen har sin utgångspunkt i de kvalitativa intervjuer som hållits med Ernst & Youngs kunder samt kompletterande intervjuer med deras kontaktpersoner på företaget.

SLUTSATSER: Den interna kontrollen har förbättrats för våra analysenheter sedan... (More)
SYFTE: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur intern kontroll påverkas av outsourcing samt hur användningen av ett affärssystem kan motverka en eventuell negativ påverkan.

METOD: Enfallsstudie som har gjorts utifrån praktikfallsmetoden. Studien har baserats på semistrukturerade intervjuer och tryckta källor.

TEORETISKA PERSPEKTIV: Studiens teoretiska ramverk utgörs av teorier kring outsourcing, affärssystem samt COSOs ramverk för intern kontroll.

EMPIRI: Den empiriska undersökningen har sin utgångspunkt i de kvalitativa intervjuer som hållits med Ernst & Youngs kunder samt kompletterande intervjuer med deras kontaktpersoner på företaget.

SLUTSATSER: Den interna kontrollen har förbättrats för våra analysenheter sedan outsourcingsamarbetet inleddes. Grunden till denna förbättring lades i uppstarten. Kontrollaktiviteterna som utformats för att följa upp Ernst & Youngs arbete sköts till stor del med hjälp av affärssystem samt genom en nära relation byggd på intensiv kommunikation och stor tillit. Risken för förlorad kontroll i en outsourcingsituation försvinner måhända aldrig, men vår studie indikerar att risken kan minskas väsentligt. Affärssystemet anses vara ett användbart verktyg i det fortlöpande arbetet med den interna kontrollen av den outsourcade funktionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Perlheden, Monika LU and Andersson, Maria LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Outsourcing, affärssystem, intern kontroll, Ernst & Young, COSOs ramverk
language
Swedish
id
2542270
date added to LUP
2012-06-19 09:12:34
date last changed
2012-06-19 09:12:34
@misc{2542270,
 abstract   = {SYFTE: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur intern kontroll påverkas av outsourcing samt hur användningen av ett affärssystem kan motverka en eventuell negativ påverkan. 

METOD: Enfallsstudie som har gjorts utifrån praktikfallsmetoden. Studien har baserats på semistrukturerade intervjuer och tryckta källor.

TEORETISKA PERSPEKTIV: Studiens teoretiska ramverk utgörs av teorier kring outsourcing, affärssystem samt COSOs ramverk för intern kontroll.

EMPIRI: Den empiriska undersökningen har sin utgångspunkt i de kvalitativa intervjuer som hållits med Ernst & Youngs kunder samt kompletterande intervjuer med deras kontaktpersoner på företaget.

SLUTSATSER: Den interna kontrollen har förbättrats för våra analysenheter sedan outsourcingsamarbetet inleddes. Grunden till denna förbättring lades i uppstarten. Kontrollaktiviteterna som utformats för att följa upp Ernst & Youngs arbete sköts till stor del med hjälp av affärssystem samt genom en nära relation byggd på intensiv kommunikation och stor tillit. Risken för förlorad kontroll i en outsourcingsituation försvinner måhända aldrig, men vår studie indikerar att risken kan minskas väsentligt. Affärssystemet anses vara ett användbart verktyg i det fortlöpande arbetet med den interna kontrollen av den outsourcade funktionen.},
 author    = {Perlheden, Monika and Andersson, Maria},
 keyword   = {Outsourcing,affärssystem,intern kontroll,Ernst & Young,COSOs ramverk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Outsourcing av ekonomifunktion - en väg till bättre intern kontroll?},
 year     = {2012},
}