Advanced

Utdelningspolitik och aktievolatilitet: En studie av guldbolagssektorn

Ingvarsson, Dick LU and Olsson, Pontus LU (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte är att undersöka utdelningspolitikens effekter på aktievolatiliteten i guldbolagssektorn.

Metod: För att testa sambandet mellan utdelning och aktievolatilitet formulerar vi två motsägande hypoteser benämnda förankringshypotesen och hävstångshypotesen. Sam-bandet testas genom ett antal OLS-regressioner, där vi sammanställt samtliga observat-ioner kvartalsvis under undersökningsperioden. Inledningsvis genomförs regressioner på det totala urvalet av guldbolag för att därefter genomföra separata regressioner för stora respektive små guldbolag. Vi inkluderar även kontrollvariabler som vi misstänker kan påverka sambandet mellan utdelning och aktievolatilitet. Vi avslutar genom att testa stabiliteten i vår modell genom... (More)
Syfte: Studiens syfte är att undersöka utdelningspolitikens effekter på aktievolatiliteten i guldbolagssektorn.

Metod: För att testa sambandet mellan utdelning och aktievolatilitet formulerar vi två motsägande hypoteser benämnda förankringshypotesen och hävstångshypotesen. Sam-bandet testas genom ett antal OLS-regressioner, där vi sammanställt samtliga observat-ioner kvartalsvis under undersökningsperioden. Inledningsvis genomförs regressioner på det totala urvalet av guldbolag för att därefter genomföra separata regressioner för stora respektive små guldbolag. Vi inkluderar även kontrollvariabler som vi misstänker kan påverka sambandet mellan utdelning och aktievolatilitet. Vi avslutar genom att testa stabiliteten i vår modell genom användingen av ytterligare variabler.

Slutsatser: Vi finner att medan utdelningars storlek har ett icke signifikant samband med aktievolatilitet, ger utdelningar i sig en informationseffekt i linje med förankrings-hypotesen. Våra resultat tyder på att utdelningar i sig fungerar som en förankrande refe-renspunkt för ett bolags aktiekurs, vilket minskar volatiliteten i aktien. När vi enbart studerar resultaten bland de stora guldbolagen finner vi däremot att utdelningars stor-lek har ett signifikant negativt samband med aktievolatiliteten. För de små guldbolagen, å andra sidan, finner vi inga resultat som kan ge stöd för varken förankringshypotesen eller hävstångshypotesen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ingvarsson, Dick LU and Olsson, Pontus LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Utdelningspolitik, aktievolatilitet, guldbolagssektorn, förankringshypotesen, hävstångshypotesen
language
Swedish
id
2542393
date added to LUP
2012-07-02 12:28:39
date last changed
2012-07-02 12:28:39
@misc{2542393,
 abstract   = {Syfte: Studiens syfte är att undersöka utdelningspolitikens effekter på aktievolatiliteten i guldbolagssektorn.

Metod: För att testa sambandet mellan utdelning och aktievolatilitet formulerar vi två motsägande hypoteser benämnda förankringshypotesen och hävstångshypotesen. Sam-bandet testas genom ett antal OLS-regressioner, där vi sammanställt samtliga observat-ioner kvartalsvis under undersökningsperioden. Inledningsvis genomförs regressioner på det totala urvalet av guldbolag för att därefter genomföra separata regressioner för stora respektive små guldbolag. Vi inkluderar även kontrollvariabler som vi misstänker kan påverka sambandet mellan utdelning och aktievolatilitet. Vi avslutar genom att testa stabiliteten i vår modell genom användingen av ytterligare variabler.

Slutsatser: Vi finner att medan utdelningars storlek har ett icke signifikant samband med aktievolatilitet, ger utdelningar i sig en informationseffekt i linje med förankrings-hypotesen. Våra resultat tyder på att utdelningar i sig fungerar som en förankrande refe-renspunkt för ett bolags aktiekurs, vilket minskar volatiliteten i aktien. När vi enbart studerar resultaten bland de stora guldbolagen finner vi däremot att utdelningars stor-lek har ett signifikant negativt samband med aktievolatiliteten. För de små guldbolagen, å andra sidan, finner vi inga resultat som kan ge stöd för varken förankringshypotesen eller hävstångshypotesen.},
 author    = {Ingvarsson, Dick and Olsson, Pontus},
 keyword   = {Utdelningspolitik,aktievolatilitet,guldbolagssektorn,förankringshypotesen,hävstångshypotesen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utdelningspolitik och aktievolatilitet: En studie av guldbolagssektorn},
 year     = {2012},
}