Advanced

Har genus någon påverkan på karriärmöjligheterna i revisionsbranschen? - att bli delägare

Iderup, Rebecka LU and Nilsson, Kristina (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Syftet med denna studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i teorier om genus, undersöka vilka uppfattningar, normer och föreställningar som finns i revisionsbranschen rörande kvinnans möjlighet att bli delägare, men indirekt även mannens. Två perspektiv stödjer studien; dels auktoriserade revisorers vilka inte är delägare och dels delägares. Studien kommer att bidra till den existerande forskningen och öka medvetenheten kring kvinnors och mäns karriärmöjligheter. METOD: Främst har en deduktiv ansats använts för studien av revisionsbranschen, vilken syftat till att samla in kvalitativ data. Datainsamlingen har utförts genom sju intervjuer med delägare och ett experiment med auktoriserade revisorer vilka inte... (More)
SYFTE: Syftet med denna studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i teorier om genus, undersöka vilka uppfattningar, normer och föreställningar som finns i revisionsbranschen rörande kvinnans möjlighet att bli delägare, men indirekt även mannens. Två perspektiv stödjer studien; dels auktoriserade revisorers vilka inte är delägare och dels delägares. Studien kommer att bidra till den existerande forskningen och öka medvetenheten kring kvinnors och mäns karriärmöjligheter. METOD: Främst har en deduktiv ansats använts för studien av revisionsbranschen, vilken syftat till att samla in kvalitativ data. Datainsamlingen har utförts genom sju intervjuer med delägare och ett experiment med auktoriserade revisorer vilka inte är delägare. TEORETISKA PERSPEKTIV: Referensramen utgår från genusteori ur ett sociokulturellt perspektiv, vilket kombineras med tidigare forskning om genus och karriärutveckling i revisionsbranschen. EMPIRI: Med experimentet presenteras föreställningar om genus och föräldraskapets påverkan på karriärmöjligheter i revisionsbranschen. I empirin ingår också intervjuer som presenterar uppfattningar om vilka karaktäristiska drag en delägare bör ha och vilka erfarenheter respondenterna har av branschkulturen.
SLUTSATSER: Kön och föräldraskap i sig saknar betydelse för möjligheterna att bli delägare. De auktoriserade revisorerna har föreställningar om att en revisor bör ha manliga egenskaper för att bli delägare. Däremot visar delägarna tecken på att en kombination av manliga och kvinnliga egenskaper är framgångsrik, vilket också är deras uppfattning. Homosocialitet råder i branschen på så sätt att den som nomineras och väljs till delägare har snarlika egenskaper som den som gör valet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Iderup, Rebecka LU and Nilsson, Kristina
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
karriär, genus, branschkultur, delägare, revisionsbranschen
language
Swedish
id
2542417
date added to LUP
2012-06-20 10:09:46
date last changed
2012-06-20 10:09:46
@misc{2542417,
 abstract   = {SYFTE: Syftet med denna studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i teorier om genus, undersöka vilka uppfattningar, normer och föreställningar som finns i revisionsbranschen rörande kvinnans möjlighet att bli delägare, men indirekt även mannens. Två perspektiv stödjer studien; dels auktoriserade revisorers vilka inte är delägare och dels delägares. Studien kommer att bidra till den existerande forskningen och öka medvetenheten kring kvinnors och mäns karriärmöjligheter. METOD: Främst har en deduktiv ansats använts för studien av revisionsbranschen, vilken syftat till att samla in kvalitativ data. Datainsamlingen har utförts genom sju intervjuer med delägare och ett experiment med auktoriserade revisorer vilka inte är delägare. TEORETISKA PERSPEKTIV: Referensramen utgår från genusteori ur ett sociokulturellt perspektiv, vilket kombineras med tidigare forskning om genus och karriärutveckling i revisionsbranschen. EMPIRI: Med experimentet presenteras föreställningar om genus och föräldraskapets påverkan på karriärmöjligheter i revisionsbranschen. I empirin ingår också intervjuer som presenterar uppfattningar om vilka karaktäristiska drag en delägare bör ha och vilka erfarenheter respondenterna har av branschkulturen.
SLUTSATSER: Kön och föräldraskap i sig saknar betydelse för möjligheterna att bli delägare. De auktoriserade revisorerna har föreställningar om att en revisor bör ha manliga egenskaper för att bli delägare. Däremot visar delägarna tecken på att en kombination av manliga och kvinnliga egenskaper är framgångsrik, vilket också är deras uppfattning. Homosocialitet råder i branschen på så sätt att den som nomineras och väljs till delägare har snarlika egenskaper som den som gör valet.},
 author    = {Iderup, Rebecka and Nilsson, Kristina},
 keyword   = {karriär,genus,branschkultur,delägare,revisionsbranschen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har genus någon påverkan på karriärmöjligheterna i revisionsbranschen? - att bli delägare},
 year     = {2012},
}