Advanced

Vilka faktorer påverkar möjligheterna att använda Yield Management? - En komparativ fallstudie mellan den svenska flyg- och fotbollsbranschen.

Agardh, Henrik LU and Lindwert, Jonathan (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Vilka faktorer påverkar möjligheterna att använda Yield Management? - En komparativ fallstudie mellan den svenska flyg- och fotbollsbranschen.
Seminariedatum: 2012-05-29
Ämne/kurs: FEKN90 - Företagsekonomi: Examensarbete på civilekonomprogrammet
Författare: Henrik Agardh & Jonathan Lindwert
Handledare: Niklas Hallberg
Nyckelord: Dynamiska prissättningsstrategier, Marknadsacceptans, Branschfaktorer, Revenue Management, Yield Management
Syfte: Syftet med denna uppsats att undersöka om möjligheten att använda YM i en bransch beror på de faktiska branschfaktorerna eller om det snarare beror på att kunskapen är knapp och att det finns en rädsla för att göra förändringar?
Metod: Studien är gjord genom en... (More)
Uppsatsens titel: Vilka faktorer påverkar möjligheterna att använda Yield Management? - En komparativ fallstudie mellan den svenska flyg- och fotbollsbranschen.
Seminariedatum: 2012-05-29
Ämne/kurs: FEKN90 - Företagsekonomi: Examensarbete på civilekonomprogrammet
Författare: Henrik Agardh & Jonathan Lindwert
Handledare: Niklas Hallberg
Nyckelord: Dynamiska prissättningsstrategier, Marknadsacceptans, Branschfaktorer, Revenue Management, Yield Management
Syfte: Syftet med denna uppsats att undersöka om möjligheten att använda YM i en bransch beror på de faktiska branschfaktorerna eller om det snarare beror på att kunskapen är knapp och att det finns en rädsla för att göra förändringar?
Metod: Studien är gjord genom en kvalitativ metod där vi genom intervjuer gjort en komparativ fallstudie där fallen analyserats genom en mönsterjämförelse.
Teoretiska perspektiv: Rapporten är byggd på teorier om Yield Management som en utveckling från prissättningsstrategier som segmentering och prisdiskriminering.
Empiri: Den empiri som ligger till grund för denna rapport har samlats in genom 9 intervjuer. 4 branschkunniga personer från flygbranschen och 5 motsvarande från fotbollsbranschen.
Slutsats: Studien bekräftar att de bransch- och organisationsfaktorer som redan existerar i teorin fortfarande är av betydelse för en lyckad implementering av Yield Management. Dessa har dock olika stor betydelse. Studien finner att en varierande efterfrågan med stöd från en lämplig organisationsstruktur är en essentiell faktor för en implementering av Yield Management – medan de andra faktorerna mer påverkar graden av effektivitet. Av studien framgår dessutom att marknadsacceptans är ytterligare en faktor som måste tas i beaktande vid ett införande av Yield Management i en organisation. (Less)
Abstract
Title: What factors influence the possibilities of using Yield Management? A comparative case study between the Swedish airline industry and the football industry.
Seminar date: 29/ 05 / 2012
Course: EKN90 Master Thesis in Business Administration and Economics, 30 ECTS

Authors: Henrik Agardh & Jonathan Lindwert
Advisor: Niklas Hallberg
Key Words: Dynamic pricing strategies, Market acceptance, Industry Factors, Revenue Management, Yield Management
Purpose: The purpose of this report is to investigate if the possibility to use Yield Management in an industry is depending on the industry factors or if it rather depends on lack of knowledge and fear of change.
Methodology: The study is a qualitative study where we through... (More)
Title: What factors influence the possibilities of using Yield Management? A comparative case study between the Swedish airline industry and the football industry.
Seminar date: 29/ 05 / 2012
Course: EKN90 Master Thesis in Business Administration and Economics, 30 ECTS

Authors: Henrik Agardh & Jonathan Lindwert
Advisor: Niklas Hallberg
Key Words: Dynamic pricing strategies, Market acceptance, Industry Factors, Revenue Management, Yield Management
Purpose: The purpose of this report is to investigate if the possibility to use Yield Management in an industry is depending on the industry factors or if it rather depends on lack of knowledge and fear of change.
Methodology: The study is a qualitative study where we through interviews made a comparative case study where the cases have been analysed through pattern matching.
Theoretical perspective: The report is built on theories of Yield Management as an extension from pricing strategies regarding segmentation and price discrimination.
Empirical foundation: The empirical material used in this report has been gathered from 9 interviews. 4 industry experts from the airline industry and 5 from the football industry.
Conclusion: The study confirms that industry and organisational factors that already exist in literature are still of great importance for a successful implementation of Yield Management. However, these factors vary in importance. The study finds that a fluctuating demand with a supportive organisational structure is essential to an implementation of Yield Management – while the other factors influence to what degree an implementation of Yield Management strategy is efficient. The study also finds an additional factor, market acceptance, which needs to be taken into consideration when implementing Yield Management to an organisation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Agardh, Henrik LU and Lindwert, Jonathan
supervisor
organization
alternative title
What factors influence the possibilities of using Yield Management? A comparative case study between the Swedish airline industry and the football industry.
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Dynamiska prissättningsstrategier, Marknadsacceptans, Branschfaktorer, Revenue Management, Yield Management
language
Swedish
id
2542487
date added to LUP
2012-06-19 11:32:04
date last changed
2012-06-19 11:32:04
@misc{2542487,
 abstract   = {Title: 	What factors influence the possibilities of using Yield Management? A comparative case study between the Swedish airline industry and the football industry.
Seminar date: 	29/ 05 / 2012
Course: 	EKN90 Master Thesis in Business Administration and Economics, 30 ECTS

Authors: 	Henrik Agardh & Jonathan Lindwert
Advisor: 	Niklas Hallberg
Key Words: 	Dynamic pricing strategies, Market acceptance, Industry Factors, Revenue Management, Yield Management
Purpose: 	The purpose of this report is to investigate if the possibility to use Yield Management in an industry is depending on the industry factors or if it rather depends on lack of knowledge and fear of change.
Methodology: 	The study is a qualitative study where we through interviews made a comparative case study where the cases have been analysed through pattern matching. 
Theoretical perspective: The report is built on theories of Yield Management as an extension from pricing strategies regarding segmentation and price discrimination. 
Empirical foundation: 	The empirical material used in this report has been gathered from 9 interviews. 4 industry experts from the airline industry and 5 from the football industry. 
Conclusion: 	The study confirms that industry and organisational factors that already exist in literature are still of great importance for a successful implementation of Yield Management. However, these factors vary in importance. The study finds that a fluctuating demand with a supportive organisational structure is essential to an implementation of Yield Management – while the other factors influence to what degree an implementation of Yield Management strategy is efficient. The study also finds an additional factor, market acceptance, which needs to be taken into consideration when implementing Yield Management to an organisation.},
 author    = {Agardh, Henrik and Lindwert, Jonathan},
 keyword   = {Dynamiska prissättningsstrategier,Marknadsacceptans,Branschfaktorer,Revenue Management,Yield Management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilka faktorer påverkar möjligheterna att använda Yield Management? - En komparativ fallstudie mellan den svenska flyg- och fotbollsbranschen.},
 year     = {2012},
}