Advanced

Bristande upplysningar om nedskrivningsprövningar av goodwill ett stort problem?

Garhamn, Peter LU and Andersson, Casper (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Bristande upplysningar om nedskrivningsprövning av goodwill ett stort problem?

Seminariedatum: 2012-05-29

Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 hp

Författare: Casper Andersson & Peter Garhamn

Handledare: Kristina Artsberg

Fem nyckelord: Goodwill, Nedskrivningsprövning, Upplysningar, Jämförbarhet, IFRS

Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida svenska börsnoterade företag redovisar enligt upplysningskraven i IAS 36 punkt 134 samt att undersöka om informationen som ska lämnas i upplysningarna efterfrågas.

Metod: Initialt en kvantitativ metod i form av en granskning av årsredovisningar för samtliga företag registrerade på Nasdaq OMX Mid Cap Stockholm som följs upp av en... (More)
Uppsatsens titel: Bristande upplysningar om nedskrivningsprövning av goodwill ett stort problem?

Seminariedatum: 2012-05-29

Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 hp

Författare: Casper Andersson & Peter Garhamn

Handledare: Kristina Artsberg

Fem nyckelord: Goodwill, Nedskrivningsprövning, Upplysningar, Jämförbarhet, IFRS

Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida svenska börsnoterade företag redovisar enligt upplysningskraven i IAS 36 punkt 134 samt att undersöka om informationen som ska lämnas i upplysningarna efterfrågas.

Metod: Initialt en kvantitativ metod i form av en granskning av årsredovisningar för samtliga företag registrerade på Nasdaq OMX Mid Cap Stockholm som följs upp av en kvalitativ metod i form av intervjuer med aktieanalytiker samt experter inom redovisningsområdet.

Teoretiska Perspektiv: Bygger främst på teorier om information overload och problematiken runt upplysningar. Vi utgår även från tidigare forskning inom goodwill-området.

Empiri: Datainsamling genom analys av årsredovisningar samt intervjuer med analytiker och experter inom redovisningsområdet.

Slutsatser: Stora brister i flera företags årsredovisningar på samtliga punkter i IAS 36 punkt 134. Precis som tidigare studier inom upplysningsteori visar vår studie att marknaden inte efterfrågar den kvantitet av upplysningar som standarden idag kräver vilket leder till en låg efterfrågan på upplysningar om goodwill-nedskrivningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Garhamn, Peter LU and Andersson, Casper
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Goodwill, Nedskrivningsprövning, Upplysningar, Jämförbarhet, IFRS
language
Swedish
id
2542523
date added to LUP
2012-06-20 10:10:27
date last changed
2012-06-20 10:10:27
@misc{2542523,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Bristande upplysningar om nedskrivningsprövning av goodwill ett stort problem?

Seminariedatum: 2012-05-29

Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 hp

Författare: Casper Andersson & Peter Garhamn

Handledare: Kristina Artsberg

Fem nyckelord: Goodwill, Nedskrivningsprövning, Upplysningar, Jämförbarhet, IFRS

Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida svenska börsnoterade företag redovisar enligt upplysningskraven i IAS 36 punkt 134 samt att undersöka om informationen som ska lämnas i upplysningarna efterfrågas.

Metod: Initialt en kvantitativ metod i form av en granskning av årsredovisningar för samtliga företag registrerade på Nasdaq OMX Mid Cap Stockholm som följs upp av en kvalitativ metod i form av intervjuer med aktieanalytiker samt experter inom redovisningsområdet.

Teoretiska Perspektiv: Bygger främst på teorier om information overload och problematiken runt upplysningar. Vi utgår även från tidigare forskning inom goodwill-området.

Empiri: Datainsamling genom analys av årsredovisningar samt intervjuer med analytiker och experter inom redovisningsområdet.

Slutsatser: Stora brister i flera företags årsredovisningar på samtliga punkter i IAS 36 punkt 134. Precis som tidigare studier inom upplysningsteori visar vår studie att marknaden inte efterfrågar den kvantitet av upplysningar som standarden idag kräver vilket leder till en låg efterfrågan på upplysningar om goodwill-nedskrivningar.},
 author    = {Garhamn, Peter and Andersson, Casper},
 keyword   = {Goodwill,Nedskrivningsprövning,Upplysningar,Jämförbarhet,IFRS},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bristande upplysningar om nedskrivningsprövningar av goodwill ett stort problem?},
 year     = {2012},
}