Advanced

Princip- och regelbaserade regelverk – En studie av regelverksproblematiken genom en utvärdering av svensk normgivning

Olsson, Anna LU and Rosdahl, Astrid (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med examensarbetet är att fånga den diskussion som förs om princip- och regelbaserade regelverk, vilken konkretiseras genom en utvärdering av svensk normgivning.

En tvärsnittsdesign och en kvantitativ forskningsstrategi har använts i uppsatsen, med ett deduktivt förhållningssätt till teorin. För att analysera resultatet har en univariat analysmetod använts.

Uppsatsens teoretiska perspektiv utgörs av en begreppsutredning av principer och regler samt princip- och regelbaserade regelverk. I den teoretiska referensramen presenteras även för- och nackdelar med princip- och regelbaserade regelverk samt teorier om blandade regelverk.

Den empiriska undersökningen har genomförts med en webbaserad enkätundersökning. Undersökningen... (More)
Syftet med examensarbetet är att fånga den diskussion som förs om princip- och regelbaserade regelverk, vilken konkretiseras genom en utvärdering av svensk normgivning.

En tvärsnittsdesign och en kvantitativ forskningsstrategi har använts i uppsatsen, med ett deduktivt förhållningssätt till teorin. För att analysera resultatet har en univariat analysmetod använts.

Uppsatsens teoretiska perspektiv utgörs av en begreppsutredning av principer och regler samt princip- och regelbaserade regelverk. I den teoretiska referensramen presenteras även för- och nackdelar med princip- och regelbaserade regelverk samt teorier om blandade regelverk.

Den empiriska undersökningen har genomförts med en webbaserad enkätundersökning. Undersökningen skickades till SRF:s samtliga 3889 auktoriserade redovisningskonsulter, varav 1174 personer besvarade enkäten.

Analysen visar att regelbaserade regelverk med grundläggande principer torde vara det mest ändamålsenliga regelverket för upprättandet av mindre företags redovisning, samt att K1 och K2 kan kategoriseras på detta vis. Det råder delade meningar om huruvida det fanns ett behov av en ändrad inriktning av normgivningen, men relativt många anser trots det att K1 och K2 är förenklade regelverk. Slutligen framkom att den främsta användaren av regelverken anses vara redovisningskonsulterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Anna LU and Rosdahl, Astrid
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Principbaserat regelverk, regelbaserat regelverk, K1, K2, auktoriserade redovisningskonsulter.
language
Swedish
id
2542531
date added to LUP
2012-06-20 10:08:08
date last changed
2012-06-20 10:08:08
@misc{2542531,
 abstract   = {Syftet med examensarbetet är att fånga den diskussion som förs om princip- och regelbaserade regelverk, vilken konkretiseras genom en utvärdering av svensk normgivning.

En tvärsnittsdesign och en kvantitativ forskningsstrategi har använts i uppsatsen, med ett deduktivt förhållningssätt till teorin. För att analysera resultatet har en univariat analysmetod använts. 

Uppsatsens teoretiska perspektiv utgörs av en begreppsutredning av principer och regler samt princip- och regelbaserade regelverk. I den teoretiska referensramen presenteras även för- och nackdelar med princip- och regelbaserade regelverk samt teorier om blandade regelverk.
 
Den empiriska undersökningen har genomförts med en webbaserad enkätundersökning. Undersökningen skickades till SRF:s samtliga 3889 auktoriserade redovisningskonsulter, varav 1174 personer besvarade enkäten.

Analysen visar att regelbaserade regelverk med grundläggande principer torde vara det mest ändamålsenliga regelverket för upprättandet av mindre företags redovisning, samt att K1 och K2 kan kategoriseras på detta vis. Det råder delade meningar om huruvida det fanns ett behov av en ändrad inriktning av normgivningen, men relativt många anser trots det att K1 och K2 är förenklade regelverk. Slutligen framkom att den främsta användaren av regelverken anses vara redovisningskonsulterna.},
 author    = {Olsson, Anna and Rosdahl, Astrid},
 keyword   = {Principbaserat regelverk,regelbaserat regelverk,K1,K2,auktoriserade redovisningskonsulter.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Princip- och regelbaserade regelverk – En studie av regelverksproblematiken genom en utvärdering av svensk normgivning},
 year     = {2012},
}