Advanced

Effekten av utdelning på företags värdering under olika delar av konjunkturcykeln

Lindberg, Niklas LU and Helgesson, Mikael LU (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Detta arbete studerar hur ett företags utdelning påverkar dess Tobin's q samt huruvida påverkan skiljer sig åt under olika delar av en konjunkturcykel. Studiens resultat visar att utdelningen har en negativ påverkan under starka låg- och högkonjunkturer men en positiv påverkan under svagare delar av konjunkturscykeln. Storleken på den uppmätta påverkan som utdelning har på ett företags Tobin's q skiljer sig också åt mellan de olika perioderna. Under den valda lågkonjunkturen har utdelningen en negativ effekt som endast är en femtedel så stor som för den valda högkonjunkturen. Resultatet visar således att utdelningen har olika effekt under olika delar av konjunkturscykeln vilket också kan vara en förklaring till det spridda resultat som... (More)
Detta arbete studerar hur ett företags utdelning påverkar dess Tobin's q samt huruvida påverkan skiljer sig åt under olika delar av en konjunkturcykel. Studiens resultat visar att utdelningen har en negativ påverkan under starka låg- och högkonjunkturer men en positiv påverkan under svagare delar av konjunkturscykeln. Storleken på den uppmätta påverkan som utdelning har på ett företags Tobin's q skiljer sig också åt mellan de olika perioderna. Under den valda lågkonjunkturen har utdelningen en negativ effekt som endast är en femtedel så stor som för den valda högkonjunkturen. Resultatet visar således att utdelningen har olika effekt under olika delar av konjunkturscykeln vilket också kan vara en förklaring till det spridda resultat som tidigare studier visat (Lang & Stulz 1994; Zou 2010; Hoyt & Liebenberg 2011). Vidare innebär detta att investerare värdesätter utdelning olika beroende på var i konjunkturcykeln man befinner sig. Detta kan även vara en förklaring till varför teorin inom området är så omfattande och väldiskuterat samtidigt som teoretiker fortfarande inte är överens om vilken påverkan utdelning har.
Den starka negativa effekt som utdelningen har på Tobin's q under högkonjunkturen skulle kunna förklaras av Hoyt och Liebenberg (2011) teori om att utdelning är ett tecken på att företaget inte längre har tillräckligt med lönsamma investeringsmöjligheter. Samma teori är en möjlig förklaring till den negativa påverkan som utdelning har under lågkonjunkturen. En annan förklaring kan vara att investerare hellre ser att företag behåller sina likvider under sämre tider som en buffert än att dela ut dem till aktieägare. Trots den negativa påverkan för låg- och högkonjunkturen som analysen resulterat i är påverkan positiv för den längre perioden som inkluderar de två ovannämnda perioderna. Utdelningen värderas positivt under de delar av konjunkturscykeln som inte är lika starka som de valda låg- och högkonjunkturerna. En förklaring till detta kan vara att utdelning är en effektiv metod att minska agentkostnaderna med. En estimering av Habib och Ljungqvist (2005) visar på att agentkostnaderna i de 200 största amerikanska företagen är 16 % av deras marknadsvärde vilket gör det till ett omfattande problem. Samtidigt kan den positiva påverkan för perioden förklaras av Wurglers (2004) teori om att investerare betalar ett premium för aktier med utdelning. Den svenska aktiemarknaden består av många stora ägarfamiljer och pensionsfonder som är intresserade av att erhålla likvider utan att minska sina kontrollandelar. Detta gör att det kan antagas att dessa betalar ett premium för aktier med utdelning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindberg, Niklas LU and Helgesson, Mikael LU
supervisor
organization
alternative title
En studie på Nasdaq OMX Nordic Stockholm
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Dividend, Tobin's q, Stockholm OMX, Economic cycle, Multi regression analysis
language
Swedish
id
2542616
date added to LUP
2012-06-20 08:24:12
date last changed
2012-06-20 08:24:12
@misc{2542616,
 abstract   = {Detta arbete studerar hur ett företags utdelning påverkar dess Tobin's q samt huruvida påverkan skiljer sig åt under olika delar av en konjunkturcykel. Studiens resultat visar att utdelningen har en negativ påverkan under starka låg- och högkonjunkturer men en positiv påverkan under svagare delar av konjunkturscykeln. Storleken på den uppmätta påverkan som utdelning har på ett företags Tobin's q skiljer sig också åt mellan de olika perioderna. Under den valda lågkonjunkturen har utdelningen en negativ effekt som endast är en femtedel så stor som för den valda högkonjunkturen. Resultatet visar således att utdelningen har olika effekt under olika delar av konjunkturscykeln vilket också kan vara en förklaring till det spridda resultat som tidigare studier visat (Lang & Stulz 1994; Zou 2010; Hoyt & Liebenberg 2011). Vidare innebär detta att investerare värdesätter utdelning olika beroende på var i konjunkturcykeln man befinner sig. Detta kan även vara en förklaring till varför teorin inom området är så omfattande och väldiskuterat samtidigt som teoretiker fortfarande inte är överens om vilken påverkan utdelning har.
Den starka negativa effekt som utdelningen har på Tobin's q under högkonjunkturen skulle kunna förklaras av Hoyt och Liebenberg (2011) teori om att utdelning är ett tecken på att företaget inte längre har tillräckligt med lönsamma investeringsmöjligheter. Samma teori är en möjlig förklaring till den negativa påverkan som utdelning har under lågkonjunkturen. En annan förklaring kan vara att investerare hellre ser att företag behåller sina likvider under sämre tider som en buffert än att dela ut dem till aktieägare. Trots den negativa påverkan för låg- och högkonjunkturen som analysen resulterat i är påverkan positiv för den längre perioden som inkluderar de två ovannämnda perioderna. Utdelningen värderas positivt under de delar av konjunkturscykeln som inte är lika starka som de valda låg- och högkonjunkturerna. En förklaring till detta kan vara att utdelning är en effektiv metod att minska agentkostnaderna med. En estimering av Habib och Ljungqvist (2005) visar på att agentkostnaderna i de 200 största amerikanska företagen är 16 % av deras marknadsvärde vilket gör det till ett omfattande problem. Samtidigt kan den positiva påverkan för perioden förklaras av Wurglers (2004) teori om att investerare betalar ett premium för aktier med utdelning. Den svenska aktiemarknaden består av många stora ägarfamiljer och pensionsfonder som är intresserade av att erhålla likvider utan att minska sina kontrollandelar. Detta gör att det kan antagas att dessa betalar ett premium för aktier med utdelning.},
 author    = {Lindberg, Niklas and Helgesson, Mikael},
 keyword   = {Dividend,Tobin's q,Stockholm OMX,Economic cycle,Multi regression analysis},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekten av utdelning på företags värdering under olika delar av konjunkturcykeln},
 year     = {2012},
}