Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Volatilitet eller inte? - Tillämpningen av säkringsredovisning i svenska noterade koncerner under åren 2007-2010.

Tagger, Reet LU and Zarghani, Nikán Joliné (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med detta examensarbete är att förklara vilka faktorer som påverkar de icke-finansiella företagens val att tillämpa säkringsredovisning under åren 2007-2010. De valda åren utgör också de år då den finansiella krisen slog till på såväl internationella finansiella marknader såväl som på den svenska finansiella marknaden.
Det empiriska materialet som har samlats in utgörs av 871 årsredovisningar från företag som varit noterade på Nasdaq OMX Nordiska lista år 2007-2010. Det insamlade materialet har sedan analyserats kvantitativt.
Det är främst stora företag och företag som agerar på breda internationella marknader som i störst utsträckning tillämpar säkringsredovisning. Flest företag inom materialbranschen och inom industrin tillämpar... (More)
Syftet med detta examensarbete är att förklara vilka faktorer som påverkar de icke-finansiella företagens val att tillämpa säkringsredovisning under åren 2007-2010. De valda åren utgör också de år då den finansiella krisen slog till på såväl internationella finansiella marknader såväl som på den svenska finansiella marknaden.
Det empiriska materialet som har samlats in utgörs av 871 årsredovisningar från företag som varit noterade på Nasdaq OMX Nordiska lista år 2007-2010. Det insamlade materialet har sedan analyserats kvantitativt.
Det är främst stora företag och företag som agerar på breda internationella marknader som i störst utsträckning tillämpar säkringsredovisning. Flest företag inom materialbranschen och inom industrin tillämpar säkringsredovisning, däremot färgas IT-sektorn av ett negativt samband. Det går inte att påvisa några statistiskt säkerställda samband mellan finanskrisen och företagens val att använda säkringsredovisning, trots att det användningen av denna redovisningsmetod tycks ha ökat mellan 2007 och 2009. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tagger, Reet LU and Zarghani, Nikán Joliné
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
icke-finansiella företag, finansiell kris, redovisningsval, säkringsredovisning, IAS 39
language
Swedish
id
2543125
date added to LUP
2012-06-19 11:38:42
date last changed
2012-06-19 11:38:42
@misc{2543125,
 abstract   = {{Syftet med detta examensarbete är att förklara vilka faktorer som påverkar de icke-finansiella företagens val att tillämpa säkringsredovisning under åren 2007-2010. De valda åren utgör också de år då den finansiella krisen slog till på såväl internationella finansiella marknader såväl som på den svenska finansiella marknaden.
Det empiriska materialet som har samlats in utgörs av 871 årsredovisningar från företag som varit noterade på Nasdaq OMX Nordiska lista år 2007-2010. Det insamlade materialet har sedan analyserats kvantitativt.
Det är främst stora företag och företag som agerar på breda internationella marknader som i störst utsträckning tillämpar säkringsredovisning. Flest företag inom materialbranschen och inom industrin tillämpar säkringsredovisning, däremot färgas IT-sektorn av ett negativt samband. Det går inte att påvisa några statistiskt säkerställda samband mellan finanskrisen och företagens val att använda säkringsredovisning, trots att det användningen av denna redovisningsmetod tycks ha ökat mellan 2007 och 2009.}},
 author    = {{Tagger, Reet and Zarghani, Nikán Joliné}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Volatilitet eller inte? - Tillämpningen av säkringsredovisning i svenska noterade koncerner under åren 2007-2010.}},
 year     = {{2012}},
}