Advanced

Klientens bedömning av parbehandling på den kommunala familjerådgivningen

Norrsell, Elisabet LU and Suciu, Armand LU (2012) PPTR06 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka hur klienterna bedömer pågående eller avslutad parbehandling på Familjerådgivningen i Malmö och inkluderade samtliga besökare (N=242)under perioden 101206- 101227. Dessa besvarade vid ett tillfälle en enkät med 20 påståenden som är uppdelade i fem kluster: Bemötande, Tillfredsställelse, ”Gottmandyaden”,
Familjerådgivarens förståelse för dyaden samt Organisation och andra gemensamma faktorer. ”Gottman-dyaden” utgör ett mått på förändringar i parrelationen efter John Gottman vars modell om parterapi utgör en gemensam grund för de sju familjerådgivare vars klienter deltog i studien. Frågorna i ”Gottman-dyaden” berör hur paret lyckats med att vända sig till varandra genom att öka förståelsen, förbättra... (More)
Studiens syfte var att undersöka hur klienterna bedömer pågående eller avslutad parbehandling på Familjerådgivningen i Malmö och inkluderade samtliga besökare (N=242)under perioden 101206- 101227. Dessa besvarade vid ett tillfälle en enkät med 20 påståenden som är uppdelade i fem kluster: Bemötande, Tillfredsställelse, ”Gottmandyaden”,
Familjerådgivarens förståelse för dyaden samt Organisation och andra gemensamma faktorer. ”Gottman-dyaden” utgör ett mått på förändringar i parrelationen efter John Gottman vars modell om parterapi utgör en gemensam grund för de sju familjerådgivare vars klienter deltog i studien. Frågorna i ”Gottman-dyaden” berör hur paret lyckats med att vända sig till varandra genom att öka förståelsen, förbättra kommunikationen och förändra bemötandet ikonfliktsituationer. Enkäten avslutas med tre öppna frågor. Resultatet visade att klienterna
överlag var mycket nöjda med Familjerådgivningen. De hade upplevt en positiv förändring i hur de relaterar till varandra inom paret, en upplevelse som blev mer markerad med antalet samtal (p=0,0001). De som sökt med syftet att reparera var mer nöjda än de som sökt för att
separera. Vi fann inga skillnader mellan män och kvinnor. Resultaten ger stöd för slutsatsen att familjerådgivarna lyckas skapa ett förtroendefullt och öppet samtalsklimat som utgör en grund för positiva förändringar i parets relation hos en majoritet av de sökande. (Less)
Abstract
The study aimed at finding out how clients judge ongoing or completed couple counselling at Familjerådgivningen in the city of Malmö. It included all visitors (N=242) during the period of 6th – 27th December 2010. At one occasion they filled in a questionnaire comprising five
clusters: Counselor’s approach, Satisfaction, Counselor’s understanding of the couple,Organisation and other common factors, and the “Gottman-dyad” after John Gottman whose model for couple counselling was the base for all seven family counsellors in the study. The questions comprising the “Gottman-dyad” touch on how well a couple had succeeded in turning to each other to build up a feeling of closeness, friendship and companionship. Three open questions finalize the... (More)
The study aimed at finding out how clients judge ongoing or completed couple counselling at Familjerådgivningen in the city of Malmö. It included all visitors (N=242) during the period of 6th – 27th December 2010. At one occasion they filled in a questionnaire comprising five
clusters: Counselor’s approach, Satisfaction, Counselor’s understanding of the couple,Organisation and other common factors, and the “Gottman-dyad” after John Gottman whose model for couple counselling was the base for all seven family counsellors in the study. The questions comprising the “Gottman-dyad” touch on how well a couple had succeeded in turning to each other to build up a feeling of closeness, friendship and companionship. Three open questions finalize the questionnaire. Overall, the clients were quite satisfied with the Family counselling. They scored gradually higher on the “Gottman-dyad” as they participated in more sessions (p=.0001). Clients, who received counselling in order to repair, compared to those who attended to separate their relationships, were more satisfied. No differences were found between men and women. It is concluded that the counsellors are successful in creating a trustful and open climate during the sessions, promoting constructive discussions that result in positive changes in the couples´ relationship. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norrsell, Elisabet LU and Suciu, Armand LU
supervisor
organization
course
PPTR06 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Couples therapy, Marriage counseling, Therapeutic alliance, Treatment outcomes.
language
Swedish
id
2543669
date added to LUP
2012-05-30 10:51:04
date last changed
2012-05-30 10:51:04
@misc{2543669,
 abstract   = {The study aimed at finding out how clients judge ongoing or completed couple counselling at Familjerådgivningen in the city of Malmö. It included all visitors (N=242) during the period of 6th – 27th December 2010. At one occasion they filled in a questionnaire comprising five
clusters: Counselor’s approach, Satisfaction, Counselor’s understanding of the couple,Organisation and other common factors, and the “Gottman-dyad” after John Gottman whose model for couple counselling was the base for all seven family counsellors in the study. The questions comprising the “Gottman-dyad” touch on how well a couple had succeeded in turning to each other to build up a feeling of closeness, friendship and companionship. Three open questions finalize the questionnaire. Overall, the clients were quite satisfied with the Family counselling. They scored gradually higher on the “Gottman-dyad” as they participated in more sessions (p=.0001). Clients, who received counselling in order to repair, compared to those who attended to separate their relationships, were more satisfied. No differences were found between men and women. It is concluded that the counsellors are successful in creating a trustful and open climate during the sessions, promoting constructive discussions that result in positive changes in the couples´ relationship.},
 author    = {Norrsell, Elisabet and Suciu, Armand},
 keyword   = {Couples therapy,Marriage counseling,Therapeutic alliance,Treatment outcomes.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klientens bedömning av parbehandling på den kommunala familjerådgivningen},
 year     = {2012},
}