Advanced

Vem är dokumenten till för?

Brandin, Emmanuela LU (2012) MKVK03 20121
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är en kvalitativ studie av Lunds Universitets internkommunikation. Syftet är att undersöka om den information som produceras på ledningsnivå, universitetets policydokument, når ut till medarbetarna på organisationens institutionella nivå och praktiseras i det vardagliga arbetet? Det var de frågor som ställdes i studiens inledningsfas. Bakgrunden till uppsatsen grundar sig i att man inom forskningen om organisationskommunikation hävdar att kommunikationen är fundamentalt viktigt för organisationers överlevnad. Något som i allt högre utsträckning kommit att uppmärksammas av organisationers ledning och chefer. Eftersom Lunds Universitet är en stor organisation kan man tänka sig att kommunikationen är en avgörande faktor för att... (More)
Denna uppsats är en kvalitativ studie av Lunds Universitets internkommunikation. Syftet är att undersöka om den information som produceras på ledningsnivå, universitetets policydokument, når ut till medarbetarna på organisationens institutionella nivå och praktiseras i det vardagliga arbetet? Det var de frågor som ställdes i studiens inledningsfas. Bakgrunden till uppsatsen grundar sig i att man inom forskningen om organisationskommunikation hävdar att kommunikationen är fundamentalt viktigt för organisationers överlevnad. Något som i allt högre utsträckning kommit att uppmärksammas av organisationers ledning och chefer. Eftersom Lunds Universitet är en stor organisation kan man tänka sig att kommunikationen är en avgörande faktor för att organisationen skall kunna fungera och existera. Då universitetet är en stor organisation blev även en vidare avgränsning nödvänlig och studien inriktar sig på den samhällsvetenskapliga fakulteten och den statsvetenskapliga institutionen.
Vid materialinsamlingen använders två olika metoder: kvalitativa samtalsintervjuer och kvalitativ textanalys. Under analysarbetet visade sig att medarbetarna inte tar del av den utsända informationen, något som gick att förena med ett flertal anledningar. Den hierarkiska strukturen gör att avståendet mellan sändare och mottagare är för lång och i de fall man inte förstått dokumenten upplever man det omöjligt att skapa dialog. Dokumentens generellt formulerade innehåll gör att man inte vet hur de skall implementeras i det vardagliga arbetet. Slutligen upplever medarbetarna ett informationsöverflöde. Det leder till att man inte kan inte kan urskilja på den viktiga informationen från den mindre viktiga informationen. Medarbetarna vänder sig då till skvaller som primär informationskälla. Om medarbetarna inte tar del av dokumenten blir det omöjligt för organisationen att arbeta mot ett gemensamt mål. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brandin, Emmanuela LU
supervisor
organization
alternative title
Vem är dokumenten till för? En kvalitativ studie av Lunds Universitets internkommunikation
course
MKVK03 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Policydokument, Information, Organisation, Internkommunikation, Lunds Universitet, Kvalitativ textanalys, Samtalsintervju
language
Swedish
id
2543846
date added to LUP
2012-06-13 11:39:59
date last changed
2014-09-04 08:36:00
@misc{2543846,
 abstract   = {Denna uppsats är en kvalitativ studie av Lunds Universitets internkommunikation. Syftet är att undersöka om den information som produceras på ledningsnivå, universitetets policydokument, når ut till medarbetarna på organisationens institutionella nivå och praktiseras i det vardagliga arbetet? Det var de frågor som ställdes i studiens inledningsfas. Bakgrunden till uppsatsen grundar sig i att man inom forskningen om organisationskommunikation hävdar att kommunikationen är fundamentalt viktigt för organisationers överlevnad. Något som i allt högre utsträckning kommit att uppmärksammas av organisationers ledning och chefer. Eftersom Lunds Universitet är en stor organisation kan man tänka sig att kommunikationen är en avgörande faktor för att organisationen skall kunna fungera och existera. Då universitetet är en stor organisation blev även en vidare avgränsning nödvänlig och studien inriktar sig på den samhällsvetenskapliga fakulteten och den statsvetenskapliga institutionen. 
Vid materialinsamlingen använders två olika metoder: kvalitativa samtalsintervjuer och kvalitativ textanalys. Under analysarbetet visade sig att medarbetarna inte tar del av den utsända informationen, något som gick att förena med ett flertal anledningar. Den hierarkiska strukturen gör att avståendet mellan sändare och mottagare är för lång och i de fall man inte förstått dokumenten upplever man det omöjligt att skapa dialog. Dokumentens generellt formulerade innehåll gör att man inte vet hur de skall implementeras i det vardagliga arbetet. Slutligen upplever medarbetarna ett informationsöverflöde. Det leder till att man inte kan inte kan urskilja på den viktiga informationen från den mindre viktiga informationen. Medarbetarna vänder sig då till skvaller som primär informationskälla. Om medarbetarna inte tar del av dokumenten blir det omöjligt för organisationen att arbeta mot ett gemensamt mål.},
 author    = {Brandin, Emmanuela},
 keyword   = {Policydokument,Information,Organisation,Internkommunikation,Lunds Universitet,Kvalitativ textanalys,Samtalsintervju},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem är dokumenten till för?},
 year     = {2012},
}