Advanced

Facebook eller Facework? - En fallstudie om facebookrelationer på Företag X

Brochs Ljungberg, Hanna LU and Bäckman Berg, Karin LU (2012) MKVK03 20121
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
I takt med att sociala medier och framför allt Facebook växer sig allt större tar även företag sig ut på sociala forum i markandsföringssyfte. När företag får en inblick i arbetstagares privatliv genom aktivitet på Facebook innebär det allt oftare konsekvenser för dessa i arbetslivet.
Denna uppsats undersöker, genom en fallstudie av Företag X, hur arbetstagare och arbetsgivare tolkar relationen till varandra på Facebook. Detta för att få en klarhet i konsekvenserna av när arbetsliv blandas med privatliv. Sex stycken respondenter på olika nivåer inom Företag X intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades med hjälp av bland annat Erwing Goffmans dramaturgiska perspektiv och Michel Foucaults teori om Panoptikon.... (More)
I takt med att sociala medier och framför allt Facebook växer sig allt större tar även företag sig ut på sociala forum i markandsföringssyfte. När företag får en inblick i arbetstagares privatliv genom aktivitet på Facebook innebär det allt oftare konsekvenser för dessa i arbetslivet.
Denna uppsats undersöker, genom en fallstudie av Företag X, hur arbetstagare och arbetsgivare tolkar relationen till varandra på Facebook. Detta för att få en klarhet i konsekvenserna av när arbetsliv blandas med privatliv. Sex stycken respondenter på olika nivåer inom Företag X intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades med hjälp av bland annat Erwing Goffmans dramaturgiska perspektiv och Michel Foucaults teori om Panoptikon. Under studiens gång upptäcktes att det sker en krock när arbetsgivare och arbetstagare definierar situationen på Facebook olika; arbetsgivare definierar Facebook som en offentlig och arbetsrelaterad miljö där alla som rör sig lyder under lojalitetsplikten gentemot sitt företag, medan arbetstagare definierar Facebook som privat, en plats där varje individ får göra och skriva vad denna vill. Vidare upptäcktes att Facebook fungerar som en typ av internaliserat övervakningssystem, där de anställda ständigt kände sig övervakade av sin arbetsgivare. Detta kunde i vissa fall föda ett motstånd från de anställda som menade att Facebook inte borde användas i detta syfte. Det upptäcktes även att de anställda via Facebook gavs möjligheten att övervaka arbetsgivare, vilket förminskade dennes auktoritet när privat information frigjordes. Detta skapade en kommunikation från en mellanregion där privat information blandades med arbetsrelaterad. I vissa fall var denna kommunikation positiv då anställda fick en närmare relation till varandra. Den bidrog dock till fara för varje individs integritet och personvärn när arbetsgivare fick tillgång till privat information om arbetstagarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brochs Ljungberg, Hanna LU and Bäckman Berg, Karin LU
supervisor
organization
course
MKVK03 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mellanregion, övervakning, Facebook, roller, lojalitetsplikt, privatliv, arbetsliv
language
Swedish
id
2543857
date added to LUP
2012-06-05 12:00:45
date last changed
2014-09-04 08:35:59
@misc{2543857,
 abstract   = {I takt med att sociala medier och framför allt Facebook växer sig allt större tar även företag sig ut på sociala forum i markandsföringssyfte. När företag får en inblick i arbetstagares privatliv genom aktivitet på Facebook innebär det allt oftare konsekvenser för dessa i arbetslivet. 
 Denna uppsats undersöker, genom en fallstudie av Företag X, hur arbetstagare och arbetsgivare tolkar relationen till varandra på Facebook. Detta för att få en klarhet i konsekvenserna av när arbetsliv blandas med privatliv. Sex stycken respondenter på olika nivåer inom Företag X intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades med hjälp av bland annat Erwing Goffmans dramaturgiska perspektiv och Michel Foucaults teori om Panoptikon. Under studiens gång upptäcktes att det sker en krock när arbetsgivare och arbetstagare definierar situationen på Facebook olika; arbetsgivare definierar Facebook som en offentlig och arbetsrelaterad miljö där alla som rör sig lyder under lojalitetsplikten gentemot sitt företag, medan arbetstagare definierar Facebook som privat, en plats där varje individ får göra och skriva vad denna vill. Vidare upptäcktes att Facebook fungerar som en typ av internaliserat övervakningssystem, där de anställda ständigt kände sig övervakade av sin arbetsgivare. Detta kunde i vissa fall föda ett motstånd från de anställda som menade att Facebook inte borde användas i detta syfte. Det upptäcktes även att de anställda via Facebook gavs möjligheten att övervaka arbetsgivare, vilket förminskade dennes auktoritet när privat information frigjordes. Detta skapade en kommunikation från en mellanregion där privat information blandades med arbetsrelaterad. I vissa fall var denna kommunikation positiv då anställda fick en närmare relation till varandra. Den bidrog dock till fara för varje individs integritet och personvärn när arbetsgivare fick tillgång till privat information om arbetstagarna.},
 author    = {Brochs Ljungberg, Hanna and Bäckman Berg, Karin},
 keyword   = {mellanregion,övervakning,Facebook,roller,lojalitetsplikt,privatliv,arbetsliv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Facebook eller Facework? - En fallstudie om facebookrelationer på Företag X},
 year     = {2012},
}