Advanced

Rekommendationskulturens spelregler - En studie i individers inflytande över vänner i valet av film

Levin, Jonas LU and Runeson, Joakim LU (2012) MKVA21 20121
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Film är ett ämne som berör och konsumeras av indivier från olika bakgrunder, kön och ålder. Uppsatsförfattarna har identifierat en tendens att individer gärna rekommenderar filmer till varandra och genom detta påverkar individers beslutsprocess. Denna rekommendationskultur påverkar individers val av film, vilket intresserar uppsatsförfattarna.
Uppsatsen ämnar undersöka hur individer engagerar sig i att rekommendera film och vad som driver denna rekommendationskultur. Vidare kommer uppsatsen undersöka hur olika kommunikationskanaler påverkar individers sändande och mottagande av rekommendationer, samt hur rekommendationskulturens spelregler opererar i delandet av film.
Uppsatsen använder sig av kvalitativa djupintervjuer för att samla in... (More)
Film är ett ämne som berör och konsumeras av indivier från olika bakgrunder, kön och ålder. Uppsatsförfattarna har identifierat en tendens att individer gärna rekommenderar filmer till varandra och genom detta påverkar individers beslutsprocess. Denna rekommendationskultur påverkar individers val av film, vilket intresserar uppsatsförfattarna.
Uppsatsen ämnar undersöka hur individer engagerar sig i att rekommendera film och vad som driver denna rekommendationskultur. Vidare kommer uppsatsen undersöka hur olika kommunikationskanaler påverkar individers sändande och mottagande av rekommendationer, samt hur rekommendationskulturens spelregler opererar i delandet av film.
Uppsatsen använder sig av kvalitativa djupintervjuer för att samla in empiri och där igenom besvara forskningens frågeställning och syfte. Fem djupintervjuer genomfördes med ett typurval avgränsat till 20-25 åriga studenter.
Huvudsakligen rekommenderade respondenterna film med motivet att dels verka identitets-meningskapande för respondenten själv, men även för att verka relationsbyggande till mottagaren av rekommendationen. Rekommendationskulturen, enligt respondenterna, begränsades i stort sett till stängda och personliga kanaler och därmed uteslöts, med undantag för respondent P, öppna kommunikationskanaler som till exempel sociala medier. Respondenterna ansåg att en filmrekommendation var ett personligt uttryck vadvid försiktighetsåtgärder vidtogs för att säkerhetsställa att rätt bild porträtteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Levin, Jonas LU and Runeson, Joakim LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20121
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
identitetsskapande, populärkultur, rekommendationskultur, delning, opinionsbildare, relationsbyggande, påverkan, film
language
Swedish
id
2544887
date added to LUP
2012-07-02 11:43:37
date last changed
2014-09-04 08:35:59
@misc{2544887,
 abstract   = {Film är ett ämne som berör och konsumeras av indivier från olika bakgrunder, kön och ålder. Uppsatsförfattarna har identifierat en tendens att individer gärna rekommenderar filmer till varandra och genom detta påverkar individers beslutsprocess. Denna rekommendationskultur påverkar individers val av film, vilket intresserar uppsatsförfattarna.
Uppsatsen ämnar undersöka hur individer engagerar sig i att rekommendera film och vad som driver denna rekommendationskultur. Vidare kommer uppsatsen undersöka hur olika kommunikationskanaler påverkar individers sändande och mottagande av rekommendationer, samt hur rekommendationskulturens spelregler opererar i delandet av film.
Uppsatsen använder sig av kvalitativa djupintervjuer för att samla in empiri och där igenom besvara forskningens frågeställning och syfte. Fem djupintervjuer genomfördes med ett typurval avgränsat till 20-25 åriga studenter.
Huvudsakligen rekommenderade respondenterna film med motivet att dels verka identitets-meningskapande för respondenten själv, men även för att verka relationsbyggande till mottagaren av rekommendationen. Rekommendationskulturen, enligt respondenterna, begränsades i stort sett till stängda och personliga kanaler och därmed uteslöts, med undantag för respondent P, öppna kommunikationskanaler som till exempel sociala medier. Respondenterna ansåg att en filmrekommendation var ett personligt uttryck vadvid försiktighetsåtgärder vidtogs för att säkerhetsställa att rätt bild porträtteras.},
 author    = {Levin, Jonas and Runeson, Joakim},
 keyword   = {identitetsskapande,populärkultur,rekommendationskultur,delning,opinionsbildare,relationsbyggande,påverkan,film},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rekommendationskulturens spelregler - En studie i individers inflytande över vänner i valet av film},
 year     = {2012},
}