Advanced

Ungdomar och livsmedelsgrupper på Facebook - en analys av ungdomars attityd till livsmedelsgrupper och -reklam på Facebook

Brunow, Sarah LU and Nilsson, Viktor LU (2012) MKVA21 20121
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Författare: Sarah Brunow, Viktor Nilsson
Titel: Ungdomar och livsmedelsgrupper på Facebook - en analys av ungdomars attityd till livsmedelsgrupper och -reklam på Facebook
Ämne: medie- och kommunikationsvetenskap, vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet
Nyckelord: Facebook; identitetskapande ;reklam ;livsmedel ;ungdomar; kvalitativa gruppintervjuer; Erving Goffman

Under en tid där sociala medier både präglar ungdomars vardag och fungerar som en kanal för livsmedelsreklam har vi funnit intresse för att studera ungdomars förhållningssätt till livsmedelsgrupper och interaktiv livsmedelsreklam på Facebook. Vi har valt att studera hur ungdomarna använder sig av livsmedelsgrupper, varför de väljer att vara... (More)
Författare: Sarah Brunow, Viktor Nilsson
Titel: Ungdomar och livsmedelsgrupper på Facebook - en analys av ungdomars attityd till livsmedelsgrupper och -reklam på Facebook
Ämne: medie- och kommunikationsvetenskap, vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet
Nyckelord: Facebook; identitetskapande ;reklam ;livsmedel ;ungdomar; kvalitativa gruppintervjuer; Erving Goffman

Under en tid där sociala medier både präglar ungdomars vardag och fungerar som en kanal för livsmedelsreklam har vi funnit intresse för att studera ungdomars förhållningssätt till livsmedelsgrupper och interaktiv livsmedelsreklam på Facebook. Vi har valt att studera hur ungdomarna använder sig av livsmedelsgrupper, varför de väljer att vara medlemmar i grupperna och vilken attityd de har till reklamen som görs via dessa grupper.

För att finna svar på vår frågeställning, och få material till vår analys har vi använt oss av kvalitativa fokusgruppintervjuer med gymnasieelever. Med hjälp av teorier om identitetskapande, kollektiv gemenskap och konsumtionssamhället har vi sedan analyserat materialet vi samlat in. I analysen har vi funnit att huvudsyftet med att gilla Facebook grupper för de flesta av de ungdomar vi intervjuat är att skapa en viss idealiserad identitet och visa en bild utåt mot Facebook vännerna. Andra argument för att gilla livsmedelsgrupper på Facebook är enligt ungdomarna bl.a. gemenskapen som kan uppnås tillsammans med andra medlemmar i gruppen, ett genuint intresse för produkten, eller behovet av någon form av konsumtion trots brist på pengar. Oväntat har vi dessutom funnit att de flesta av de ungdomar vi intervjuat är positivt inställda till den livsmedelsreklam som når ut till dem via grupperna, och att reklamen snarare ökar argumenten för ungdomarna att välja att gilla en produkt, än minskar dessa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brunow, Sarah LU and Nilsson, Viktor LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20121
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
ungdomar, livsmedel, reklam, Facebook, identitetskapande, gruppbildning, konsumtionssamhället
language
Swedish
id
2545054
date added to LUP
2012-07-02 11:52:25
date last changed
2014-09-04 08:35:59
@misc{2545054,
 abstract   = {Författare: Sarah Brunow, Viktor Nilsson
Titel: Ungdomar och livsmedelsgrupper på Facebook - en analys av ungdomars attityd till livsmedelsgrupper och -reklam på Facebook
Ämne: medie- och kommunikationsvetenskap, vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet
Nyckelord: Facebook; identitetskapande ;reklam ;livsmedel ;ungdomar; kvalitativa gruppintervjuer; Erving Goffman 

Under en tid där sociala medier både präglar ungdomars vardag och fungerar som en kanal för livsmedelsreklam har vi funnit intresse för att studera ungdomars förhållningssätt till livsmedelsgrupper och interaktiv livsmedelsreklam på Facebook. Vi har valt att studera hur ungdomarna använder sig av livsmedelsgrupper, varför de väljer att vara medlemmar i grupperna och vilken attityd de har till reklamen som görs via dessa grupper.
 
För att finna svar på vår frågeställning, och få material till vår analys har vi använt oss av kvalitativa fokusgruppintervjuer med gymnasieelever. Med hjälp av teorier om identitetskapande, kollektiv gemenskap och konsumtionssamhället har vi sedan analyserat materialet vi samlat in. I analysen har vi funnit att huvudsyftet med att gilla Facebook grupper för de flesta av de ungdomar vi intervjuat är att skapa en viss idealiserad identitet och visa en bild utåt mot Facebook vännerna. Andra argument för att gilla livsmedelsgrupper på Facebook är enligt ungdomarna bl.a. gemenskapen som kan uppnås tillsammans med andra medlemmar i gruppen, ett genuint intresse för produkten, eller behovet av någon form av konsumtion trots brist på pengar. Oväntat har vi dessutom funnit att de flesta av de ungdomar vi intervjuat är positivt inställda till den livsmedelsreklam som når ut till dem via grupperna, och att reklamen snarare ökar argumenten för ungdomarna att välja att gilla en produkt, än minskar dessa.},
 author    = {Brunow, Sarah and Nilsson, Viktor},
 keyword   = {ungdomar,livsmedel,reklam,Facebook,identitetskapande,gruppbildning,konsumtionssamhället},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ungdomar och livsmedelsgrupper på Facebook - en analys av ungdomars attityd till livsmedelsgrupper och -reklam på Facebook},
 year     = {2012},
}