Advanced

”Livet är som ett tv-spel.”

Ekström Palmgren, Gustav LU and Holmkvist, Kristina LU (2012) MKVA21 20121
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Debatten om påverkan av masskultur är en debatt som vägrar att dö. Samtalet har cirklat kring allt från hur läsandet av dålig litteratur skulle leda till sämre läsförståelse, till 70-80 talets videovålds-debatt. Idag fokuserar detta samtal på tv- och datorspels påverkan på spelarna. Vi har intresserat oss för vad det är som idag sägs bakom de omedelbara argumenten i detta samtal.
Inom ramarna för uppsatsen utfördes en kvalitativ textanalys utav ett urval artiklar berörande påverkan av tv- och datorspel. Analysmaterialet valdes genom en kvantitativ undersökning av svensk storstadspress. Ett urval av dessa artiklar analyserades sedan med hjälp av Algirdas Julien Greimas Aktantmodell och Roland Barthes teori om myter.... (More)
Sammanfattning
Debatten om påverkan av masskultur är en debatt som vägrar att dö. Samtalet har cirklat kring allt från hur läsandet av dålig litteratur skulle leda till sämre läsförståelse, till 70-80 talets videovålds-debatt. Idag fokuserar detta samtal på tv- och datorspels påverkan på spelarna. Vi har intresserat oss för vad det är som idag sägs bakom de omedelbara argumenten i detta samtal.
Inom ramarna för uppsatsen utfördes en kvalitativ textanalys utav ett urval artiklar berörande påverkan av tv- och datorspel. Analysmaterialet valdes genom en kvantitativ undersökning av svensk storstadspress. Ett urval av dessa artiklar analyserades sedan med hjälp av Algirdas Julien Greimas Aktantmodell och Roland Barthes teori om myter. Ambitionen har varit att, utifrån en kontext av myter och debatten om masskultur, söka förståelse för vilka ideologier som på ett djupare plan förekommer i de analyserade texterna.
Trots att samtalet om masskulturens eventuella påverkan på publiken har pågått i närmare 100 år i varierande form förefaller tankarna idag vara de samma som vid starten. Debatten framstår som relativt polariserad, med en konservativ sida som framför tanken om lågkulturens negativa effekter på publiken och en sida som framhåller de positiva sidorna av kulturella förändringar. Några av de mest framträdande myter som framkom vid analysen av texterna är den visa åldringen, det oskuldsfulla barnet och den moraliskt högtstående kulturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekström Palmgren, Gustav LU and Holmkvist, Kristina LU
supervisor
organization
alternative title
En analys utav ett urval artiklar gällande påverkan av tv- och datorspel
course
MKVA21 20121
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
TV-spel, Datorspel, Påverkan, Masskultur, Populärkultur, Myter, Mytbildning
language
Swedish
id
2545082
date added to LUP
2012-07-02 11:25:46
date last changed
2014-09-04 08:36:12
@misc{2545082,
 abstract   = {Sammanfattning
Debatten om påverkan av masskultur är en debatt som vägrar att dö. Samtalet har cirklat kring allt från hur läsandet av dålig litteratur skulle leda till sämre läsförståelse, till 70-80 talets videovålds-debatt. Idag fokuserar detta samtal på tv- och datorspels påverkan på spelarna. Vi har intresserat oss för vad det är som idag sägs bakom de omedelbara argumenten i detta samtal. 
Inom ramarna för uppsatsen utfördes en kvalitativ textanalys utav ett urval artiklar berörande påverkan av tv- och datorspel. Analysmaterialet valdes genom en kvantitativ undersökning av svensk storstadspress. Ett urval av dessa artiklar analyserades sedan med hjälp av Algirdas Julien Greimas Aktantmodell och Roland Barthes teori om myter. Ambitionen har varit att, utifrån en kontext av myter och debatten om masskultur, söka förståelse för vilka ideologier som på ett djupare plan förekommer i de analyserade texterna.
Trots att samtalet om masskulturens eventuella påverkan på publiken har pågått i närmare 100 år i varierande form förefaller tankarna idag vara de samma som vid starten. Debatten framstår som relativt polariserad, med en konservativ sida som framför tanken om lågkulturens negativa effekter på publiken och en sida som framhåller de positiva sidorna av kulturella förändringar. Några av de mest framträdande myter som framkom vid analysen av texterna är den visa åldringen, det oskuldsfulla barnet och den moraliskt högtstående kulturen.},
 author    = {Ekström Palmgren, Gustav and Holmkvist, Kristina},
 keyword   = {TV-spel,Datorspel,Påverkan,Masskultur,Populärkultur,Myter,Mytbildning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Livet är som ett tv-spel.”},
 year     = {2012},
}