Advanced

Studenters handelsvanor i Lund - en tidsgeografisk GIS-studie

Ekstrand, Martin LU and Hägg, John LU (2012) SGEL16 20121
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att identifiera, beskriva och analysera studenternas rörelsemönster i rummet, och hur det återspeglas i konkurrensen och attraktionen mellan Lund City och handelsetableringarna Nova Lund och Mobilia.

Vi valde en kvantitativ metod i form av enkätundersökning för insamling av
empiriskt material, då vi ville samla in information från ett så stort antal studenter som möjligt. Det empiriska materialet har sedan analyserats med hjälp av geografiska informationssystem (GIS).

Den teoretiska utgångspunkten bottnar i ett tidsgeografiskt perspektiv. Genom teorier om avståndets påverkan och tidseffektivitet analyserar vi det empiriska materialet.

Tillgängligheten och tidseffektiviteten till handelsetableringarna... (More)
Syftet med uppsatsen är att identifiera, beskriva och analysera studenternas rörelsemönster i rummet, och hur det återspeglas i konkurrensen och attraktionen mellan Lund City och handelsetableringarna Nova Lund och Mobilia.

Vi valde en kvantitativ metod i form av enkätundersökning för insamling av
empiriskt material, då vi ville samla in information från ett så stort antal studenter som möjligt. Det empiriska materialet har sedan analyserats med hjälp av geografiska informationssystem (GIS).

Den teoretiska utgångspunkten bottnar i ett tidsgeografiskt perspektiv. Genom teorier om avståndets påverkan och tidseffektivitet analyserar vi det empiriska materialet.

Tillgängligheten och tidseffektiviteten till handelsetableringarna påverkar
studenternas val av handelsplats och rörelsemönster. De som bor i Centrala Staden är starkt orienterade åt Lund City på samtliga punkter, medans de som bor i väster är betydligt mer positiva till Nova / Mobilia än övriga studenter i Lund, vilka totalt sett föredrar Lund City. Det skiljer sig även en hel del åt hur studenten handlar om denne har bil eller ej. Nova / Mobilia blir betydligt mer attraktivt för den med bil, även om det bara är cirka var fjärde student som har tillgång till bil.

Slutsatserna är att Lunds studenter generellt föredrar Lund City före Nova / Mobilia. Nova / Mobilia utgör alltså inte ett större hot mot Lund City vad gäller studenterna som målgrupp. Nova / Mobilia fungerar ur denna synvinkel som ett komplement snarare än en konkurrent till Lund City. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekstrand, Martin LU and Hägg, John LU
supervisor
organization
alternative title
Students commercial habits in Lund
course
SGEL16 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
externhandel, tidseffektivitet, handelsvanor, GIS, tidsgeografi, centrumhandel, Lund, Nova Lund, Mobilia, Lund city, Lund centrum
language
Swedish
id
2545235
date added to LUP
2012-06-11 10:20:54
date last changed
2012-06-11 10:20:54
@misc{2545235,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att identifiera, beskriva och analysera studenternas rörelsemönster i rummet, och hur det återspeglas i konkurrensen och attraktionen mellan Lund City och handelsetableringarna Nova Lund och Mobilia.

Vi valde en kvantitativ metod i form av enkätundersökning för insamling av
empiriskt material, då vi ville samla in information från ett så stort antal studenter som möjligt. Det empiriska materialet har sedan analyserats med hjälp av geografiska informationssystem (GIS).

Den teoretiska utgångspunkten bottnar i ett tidsgeografiskt perspektiv. Genom teorier om avståndets påverkan och tidseffektivitet analyserar vi det empiriska materialet.

Tillgängligheten och tidseffektiviteten till handelsetableringarna påverkar
studenternas val av handelsplats och rörelsemönster. De som bor i Centrala Staden är starkt orienterade åt Lund City på samtliga punkter, medans de som bor i väster är betydligt mer positiva till Nova / Mobilia än övriga studenter i Lund, vilka totalt sett föredrar Lund City. Det skiljer sig även en hel del åt hur studenten handlar om denne har bil eller ej. Nova / Mobilia blir betydligt mer attraktivt för den med bil, även om det bara är cirka var fjärde student som har tillgång till bil.

Slutsatserna är att Lunds studenter generellt föredrar Lund City före Nova / Mobilia. Nova / Mobilia utgör alltså inte ett större hot mot Lund City vad gäller studenterna som målgrupp. Nova / Mobilia fungerar ur denna synvinkel som ett komplement snarare än en konkurrent till Lund City.},
 author    = {Ekstrand, Martin and Hägg, John},
 keyword   = {externhandel,tidseffektivitet,handelsvanor,GIS,tidsgeografi,centrumhandel,Lund,Nova Lund,Mobilia,Lund city,Lund centrum},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Studenters handelsvanor i Lund - en tidsgeografisk GIS-studie},
 year     = {2012},
}