Advanced

Netport Science Park etapp V: En kvalitativ fallstudie av ett utvecklingsprojekt på Östra Piren i Karlshamn

Ljungstedt, Staffan LU (2012) SGEL16 20121
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie om ett utvecklingsprojekt på östra piren i Karlshamn i Blekinge. Studien intresserar sig för hur konkurrens mellan geografiska territorier på tar sig för uttryck på den lokala platsen. Utvecklingsinsatsen som studeras är Netport Science Port etapp V som är en nybyggnation som är tänkt att attrahera forskare genom en kreativ miljö. Frågeställningarna handlar om att ta reda på vilka motiv som ligger bakom satsningen, på vilka sätt man försöker öka platsens värde för att locka till sig ett flöde av människor och kapital och slutligen vilka risker insatsen kan innebära.
Med hjälp av en fallstudie som använder sig av en metodkombination i form av en dokument-, intervju- och observationsstudie kommer... (More)
Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie om ett utvecklingsprojekt på östra piren i Karlshamn i Blekinge. Studien intresserar sig för hur konkurrens mellan geografiska territorier på tar sig för uttryck på den lokala platsen. Utvecklingsinsatsen som studeras är Netport Science Port etapp V som är en nybyggnation som är tänkt att attrahera forskare genom en kreativ miljö. Frågeställningarna handlar om att ta reda på vilka motiv som ligger bakom satsningen, på vilka sätt man försöker öka platsens värde för att locka till sig ett flöde av människor och kapital och slutligen vilka risker insatsen kan innebära.
Med hjälp av en fallstudie som använder sig av en metodkombination i form av en dokument-, intervju- och observationsstudie kommer studien fram till att motivet bakom satsningen att öka självständighet genom att fler studenter, forskare, företag och i slutändan befolkningen ökar och, med utgångspunkt från forskningen, skapas en positiv samhällsutveckling. Insatsen har försökt att öka värdet på platsen direkt, men också indirekt. Direkt, genom en arkitektonisk särart som skapar en kreativ miljö och genom att platsens faciliteter ska användas i kulturella syften, och indirekt genom att verksamheterna på platsen har potential att förbättra det sociala kapitalet och human-kapitalet.
Studien har också kommit fram till att insatsen riskerar öka polariseringen i staden och att etapp V riskerar att bli en isolerad ö och förändra stadens identitet genom en fragmenterad stadsbild. Det finns också organisatoriska risker med att verksamheterna inte är beständiga på platsen och att Triple Helix-samarbetet inom Netports smala fokusområden inte lyckas skapa innovationer som kan kommersialiseras på en marknad. Stadens administration riskerar sin stabiliserande faktor i ekonomin när den ger sig in på ett spekulativt område. Den politiska legitimiteten och förtroendet för lokala myndigheter riskerar också att påverkas negativt om satsningen inte skulle bli framgångsrik (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungstedt, Staffan LU
supervisor
organization
course
SGEL16 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
entreprenörstad, regional utveckling, Triple Helix, utvecklingspolitik, Offentlig-Privat Partnerskap, inter-urban konkurrens
language
Swedish
id
2594862
date added to LUP
2012-06-21 10:14:26
date last changed
2012-06-21 10:14:26
@misc{2594862,
 abstract   = {Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie om ett utvecklingsprojekt på östra piren i Karlshamn i Blekinge. Studien intresserar sig för hur konkurrens mellan geografiska territorier på tar sig för uttryck på den lokala platsen. Utvecklingsinsatsen som studeras är Netport Science Port etapp V som är en nybyggnation som är tänkt att attrahera forskare genom en kreativ miljö. Frågeställningarna handlar om att ta reda på vilka motiv som ligger bakom satsningen, på vilka sätt man försöker öka platsens värde för att locka till sig ett flöde av människor och kapital och slutligen vilka risker insatsen kan innebära.
Med hjälp av en fallstudie som använder sig av en metodkombination i form av en dokument-, intervju- och observationsstudie kommer studien fram till att motivet bakom satsningen att öka självständighet genom att fler studenter, forskare, företag och i slutändan befolkningen ökar och, med utgångspunkt från forskningen, skapas en positiv samhällsutveckling. Insatsen har försökt att öka värdet på platsen direkt, men också indirekt. Direkt, genom en arkitektonisk särart som skapar en kreativ miljö och genom att platsens faciliteter ska användas i kulturella syften, och indirekt genom att verksamheterna på platsen har potential att förbättra det sociala kapitalet och human-kapitalet.
Studien har också kommit fram till att insatsen riskerar öka polariseringen i staden och att etapp V riskerar att bli en isolerad ö och förändra stadens identitet genom en fragmenterad stadsbild. Det finns också organisatoriska risker med att verksamheterna inte är beständiga på platsen och att Triple Helix-samarbetet inom Netports smala fokusområden inte lyckas skapa innovationer som kan kommersialiseras på en marknad. Stadens administration riskerar sin stabiliserande faktor i ekonomin när den ger sig in på ett spekulativt område. Den politiska legitimiteten och förtroendet för lokala myndigheter riskerar också att påverkas negativt om satsningen inte skulle bli framgångsrik},
 author    = {Ljungstedt, Staffan},
 keyword   = {entreprenörstad,regional utveckling,Triple Helix,utvecklingspolitik,Offentlig-Privat Partnerskap,inter-urban konkurrens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Netport Science Park etapp V: En kvalitativ fallstudie av ett utvecklingsprojekt på Östra Piren i Karlshamn},
 year     = {2012},
}