Advanced

Öppen Stadsutveckling - En komparativ studie om öppen innovation och hållbar stadsutveckling

Sannestad, Peter LU (2012) SGEL16 20121
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
I denna uppsats har jag studerat och analyserat hur Region Skåne och SLL arbetar med hållbar stadsutveckling, hur de förhåller sig till öppen innovation i arbetsprocessen samt hur nya hållbara lösningar och innovationer implementeras inom området. Jag har valt ett mer generellt perspektiv där jag jämför dessa platser och arbetssätt med varandra, istället för att analysera specifika stadsdelar eller städer. Min teoretiska infallsvinkel i arbetet är teorin om öppen innovation; en teori och begrepp som har en central del i uppsatsen. Empirin till denna uppsats har hämtats från Region Skåne respektive SLL. Dokument har analyserats, men även intervjuer med personer som har en gedigen arbetslivserfarenhet inom området har genomförts. Jag har... (More)
I denna uppsats har jag studerat och analyserat hur Region Skåne och SLL arbetar med hållbar stadsutveckling, hur de förhåller sig till öppen innovation i arbetsprocessen samt hur nya hållbara lösningar och innovationer implementeras inom området. Jag har valt ett mer generellt perspektiv där jag jämför dessa platser och arbetssätt med varandra, istället för att analysera specifika stadsdelar eller städer. Min teoretiska infallsvinkel i arbetet är teorin om öppen innovation; en teori och begrepp som har en central del i uppsatsen. Empirin till denna uppsats har hämtats från Region Skåne respektive SLL. Dokument har analyserats, men även intervjuer med personer som har en gedigen arbetslivserfarenhet inom området har genomförts. Jag har använt mig av kvalitativ forskningsmetod samt semistrukturerad intervjuteknik, vid insamlandet av min empiri.
Region Skåne och SLL arbetar med hållbar stadsutveckling, som är ett uttalat styrkeområde, på ungefär samma sätt, och de förhåller sig båda väl till den öppna innovationsansatsen; som de båda anammar. Varken Region Skåne eller SLL agerar själva som innovatörer i processen, på eget förmenande har de istället tagit rollen som katalysator i innovationsprocessen; de vill initiera diverse samarbeten aktörer emellan. Ett exempel på detta, och hur de arbetar med hållbar stadsutveckling, kan vara begreppet testbäddar. Här kan exempelvis en region gå in som innovationsupphandlare och testa nya lösningar via investeringar, som sedermera skulle kunna exporteras via internationella samarbeten.
Både Region Skåne och SLL arbetar strategiskt med öppen innovation i innovationsprocessen. Begreppet är centralt i många dokument och syftar mycket till olika samarbeten aktörer emellan, samt att öppna upp innovationsprocessen. Det är inte ovanligt att den offentliga sektorn initierar olika samarbeten och länkar ihop olika parter. Arbete kring en stor global utmaning (exempelvis hållbar stadsutveckling) som engagerar många aktörer i olika samarbeten, som tillsammans arbetar för att finna en lösning, kan ses som ett bra exempel på hur Region Skåne och SLL förhåller sig till öppen innovation. Triple helix är också ett centralt begrepp inom öppen innovation, och i arbetssättet kring hållbar stadsutveckling.
Testbäddar är även ett bra exempel på hur nya innovationer, teknik och idéer implementeras inom hållbar stadsutveckling. Den offentliga sektorn, eller ett stort företag kan investera i ny, oprövad teknik för att sedan implementera denna i exempelvis ett projekt som rör hållbar stadsutveckling. Olika aktörer möts för att lägga fram sina behov och lösningar. Här får leverantören en första kund och referens, och kan sedermera möjligen expandera verksamheten om samarbetet visar sig bli lyckat, och på så sätt effektivisera innovationsprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sannestad, Peter LU
supervisor
organization
course
SGEL16 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
region, triple helix, hållbar stadsutveckling, öppen innovation, innovation
language
Swedish
id
2594946
date added to LUP
2012-06-11 10:21:58
date last changed
2012-06-11 10:21:58
@misc{2594946,
 abstract   = {I denna uppsats har jag studerat och analyserat hur Region Skåne och SLL arbetar med hållbar stadsutveckling, hur de förhåller sig till öppen innovation i arbetsprocessen samt hur nya hållbara lösningar och innovationer implementeras inom området. Jag har valt ett mer generellt perspektiv där jag jämför dessa platser och arbetssätt med varandra, istället för att analysera specifika stadsdelar eller städer. Min teoretiska infallsvinkel i arbetet är teorin om öppen innovation; en teori och begrepp som har en central del i uppsatsen. Empirin till denna uppsats har hämtats från Region Skåne respektive SLL. Dokument har analyserats, men även intervjuer med personer som har en gedigen arbetslivserfarenhet inom området har genomförts. Jag har använt mig av kvalitativ forskningsmetod samt semistrukturerad intervjuteknik, vid insamlandet av min empiri. 
Region Skåne och SLL arbetar med hållbar stadsutveckling, som är ett uttalat styrkeområde, på ungefär samma sätt, och de förhåller sig båda väl till den öppna innovationsansatsen; som de båda anammar. Varken Region Skåne eller SLL agerar själva som innovatörer i processen, på eget förmenande har de istället tagit rollen som katalysator i innovationsprocessen; de vill initiera diverse samarbeten aktörer emellan. Ett exempel på detta, och hur de arbetar med hållbar stadsutveckling, kan vara begreppet testbäddar. Här kan exempelvis en region gå in som innovationsupphandlare och testa nya lösningar via investeringar, som sedermera skulle kunna exporteras via internationella samarbeten. 
Både Region Skåne och SLL arbetar strategiskt med öppen innovation i innovationsprocessen. Begreppet är centralt i många dokument och syftar mycket till olika samarbeten aktörer emellan, samt att öppna upp innovationsprocessen. Det är inte ovanligt att den offentliga sektorn initierar olika samarbeten och länkar ihop olika parter. Arbete kring en stor global utmaning (exempelvis hållbar stadsutveckling) som engagerar många aktörer i olika samarbeten, som tillsammans arbetar för att finna en lösning, kan ses som ett bra exempel på hur Region Skåne och SLL förhåller sig till öppen innovation. Triple helix är också ett centralt begrepp inom öppen innovation, och i arbetssättet kring hållbar stadsutveckling.
Testbäddar är även ett bra exempel på hur nya innovationer, teknik och idéer implementeras inom hållbar stadsutveckling. Den offentliga sektorn, eller ett stort företag kan investera i ny, oprövad teknik för att sedan implementera denna i exempelvis ett projekt som rör hållbar stadsutveckling. Olika aktörer möts för att lägga fram sina behov och lösningar. Här får leverantören en första kund och referens, och kan sedermera möjligen expandera verksamheten om samarbetet visar sig bli lyckat, och på så sätt effektivisera innovationsprocessen.},
 author    = {Sannestad, Peter},
 keyword   = {region,triple helix,hållbar stadsutveckling,öppen innovation,innovation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Öppen Stadsutveckling - En komparativ studie om öppen innovation och hållbar stadsutveckling},
 year     = {2012},
}