Advanced

Utveckling av förståelse för empatiska reaktioners relationella innebörd

Hanson, Birgitta LU and Persson, Susana LU (2012) PSPT02 20121
Department of Psychology
Abstract
This cross-sectional study explored children’s understanding of empathic reactions relational meaning and if this understanding increases with age. It also explored an association between this ability and ability for social perspective taking. Comparisons were made between second graders (n = 15, M = 8:7 years), fifth graders (n = 17, M = 11:8 years) and eighth graders (n = 13, M = 14:10 years). The study included 30 girls and 15 boys. An interview was designed to assess developmental level of understanding of empathic reactions relational meaning, and an already existing interview was used to assess social perspective taking. Answers from the interviews were scored by developmental level and processed statistically. Results showed that... (More)
This cross-sectional study explored children’s understanding of empathic reactions relational meaning and if this understanding increases with age. It also explored an association between this ability and ability for social perspective taking. Comparisons were made between second graders (n = 15, M = 8:7 years), fifth graders (n = 17, M = 11:8 years) and eighth graders (n = 13, M = 14:10 years). The study included 30 girls and 15 boys. An interview was designed to assess developmental level of understanding of empathic reactions relational meaning, and an already existing interview was used to assess social perspective taking. Answers from the interviews were scored by developmental level and processed statistically. Results showed that the two older age groups had greater understanding of empathic reactions relational meaning compared to the younger group (p = .0001, ɳ² = .61), and that there is a correlation between this ability and social perspective taking (r = .64, p = .01). Social perspective taking was also found to contribute in explaining individual differences in children’s understanding of empathic reactions relational meaning (∆R² = .06, p = .02). This research provides knowledge that can help adults to support children’s development of empathy and social interaction. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna tvärsnittsstudie var att undersöka barns förståelse för empatiska reaktioners relationella innebörd och om denna skiljer sig beroende på ålder, samt undersöka om samband fanns mellan denna förmåga och förmåga till socialt perspektivtagande. Undersökningen jämförde barn i grundskolans årskurs 2 (n = 15, M = 8:7 år), årskurs 5 (n = 17, M = 11:8 år) och årskurs 8 (n = 13, M = 14:10 år). Studien innefattade 30 flickor och 15 pojkar. En intervju utformades för att bedöma förståelse för empatiska reaktioners relationella innebörd, och för bedömning av socialt perspektivtagande användes en redan existerande intervjumall. Intervjusvaren poängsattes utifrån utvecklingsnivå och data bearbetades statistiskt. Studiens resultat visade... (More)
Syftet med denna tvärsnittsstudie var att undersöka barns förståelse för empatiska reaktioners relationella innebörd och om denna skiljer sig beroende på ålder, samt undersöka om samband fanns mellan denna förmåga och förmåga till socialt perspektivtagande. Undersökningen jämförde barn i grundskolans årskurs 2 (n = 15, M = 8:7 år), årskurs 5 (n = 17, M = 11:8 år) och årskurs 8 (n = 13, M = 14:10 år). Studien innefattade 30 flickor och 15 pojkar. En intervju utformades för att bedöma förståelse för empatiska reaktioners relationella innebörd, och för bedömning av socialt perspektivtagande användes en redan existerande intervjumall. Intervjusvaren poängsattes utifrån utvecklingsnivå och data bearbetades statistiskt. Studiens resultat visade att de båda äldre åldersgrupperna hade större förståelse för empatiska reaktioners relationella innebörd jämfört med den yngsta gruppen (p < 0,0001, ɳ² = 0,61), samt att det föreligger ett statistisk signifikant starkt samband mellan förståelse för empatiska reaktioners relationella innebörd och socialt perspektivtagande (r = 0,64, p = 0,01). Socialt perspektivtagande visade sig även unikt kunna bidra till att förklara individuella skillnader i förståelse för empatiska reaktioners relationella innebörd (∆R² = 0,06, p = 0,02). Studien bidrar med kunskap som ger möjligheter för vuxna att underlätta barns empatiutveckling och socialt samspel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hanson, Birgitta LU and Persson, Susana LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Empati, emotionell kommunikation, socialt perspektivtagande, social kompetens, utveckling, barn, adolescens
language
Swedish
id
2628331
date added to LUP
2012-06-05 11:49:45
date last changed
2012-06-05 11:49:45
@misc{2628331,
 abstract   = {This cross-sectional study explored children’s understanding of empathic reactions relational meaning and if this understanding increases with age. It also explored an association between this ability and ability for social perspective taking. Comparisons were made between second graders (n = 15, M = 8:7 years), fifth graders (n = 17, M = 11:8 years) and eighth graders (n = 13, M = 14:10 years). The study included 30 girls and 15 boys. An interview was designed to assess developmental level of understanding of empathic reactions relational meaning, and an already existing interview was used to assess social perspective taking. Answers from the interviews were scored by developmental level and processed statistically. Results showed that the two older age groups had greater understanding of empathic reactions relational meaning compared to the younger group (p = .0001, ɳ² = .61), and that there is a correlation between this ability and social perspective taking (r = .64, p = .01). Social perspective taking was also found to contribute in explaining individual differences in children’s understanding of empathic reactions relational meaning (∆R² = .06, p = .02). This research provides knowledge that can help adults to support children’s development of empathy and social interaction.},
 author    = {Hanson, Birgitta and Persson, Susana},
 keyword   = {Empati,emotionell kommunikation,socialt perspektivtagande,social kompetens,utveckling,barn,adolescens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utveckling av förståelse för empatiska reaktioners relationella innebörd},
 year     = {2012},
}