Advanced

Answar Anno 1769 : En studie om känslor i politiska pamfletter under den sena frihetstiden

Pehrsson, Maria LU (2012) HISP01 20121
History
Abstract (Swedish)
År 1769 är ett årtal då Sverige var påverkat av många omvälvande omständigheter, och denna uppsats undersöker, utifrån ett dygde- och känsloperspektiv, vilket samband som under dessa orostider fanns mellan känslor och ansvar; om känslorna var ett sätt att uppmana till och att frammana ansvar.
En av slutsatserna är att man, ur ett känsloperspektiv, kan beteckna de politiska pamfletterna som en diskursiv praktik, eftersom känslorna användes för att nå ett kognitivt resultat – författarna ville att deras läsare skulle ändra inställning till något och slutligen agera på ett visst sätt. Genom att kombinera teorier av William Reddy, Robert Adams och Martha Nussbaum har jag funnit stöd för att känslorna var ett instrument för att ändra, skapa... (More)
År 1769 är ett årtal då Sverige var påverkat av många omvälvande omständigheter, och denna uppsats undersöker, utifrån ett dygde- och känsloperspektiv, vilket samband som under dessa orostider fanns mellan känslor och ansvar; om känslorna var ett sätt att uppmana till och att frammana ansvar.
En av slutsatserna är att man, ur ett känsloperspektiv, kan beteckna de politiska pamfletterna som en diskursiv praktik, eftersom känslorna användes för att nå ett kognitivt resultat – författarna ville att deras läsare skulle ändra inställning till något och slutligen agera på ett visst sätt. Genom att kombinera teorier av William Reddy, Robert Adams och Martha Nussbaum har jag funnit stöd för att känslorna var ett instrument för att ändra, skapa och/eller vidmakthålla en viss politisk regim. Det skedde genom att författarna till de politiska pamfletterna använde sig av känslor för att nå och väcka läsarens känslor. I de politiska pamfletterna, som har varit bas för analysen, framkommer att de politiskt intresserade männen gav, med stöd av känslor, uttryck för en föreställning om bilden av ett väl fungerande samhälle, där var och en känner sig delaktig; ett samhälle där alla tar ansvar för såväl sig själv som för andra – för det goda samhällets skull. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pehrsson, Maria LU
supervisor
organization
course
HISP01 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Känslor, ansvar, frihetstid, politiska pamfletter
language
Swedish
id
2688748
date added to LUP
2012-08-21 17:14:43
date last changed
2012-08-21 17:14:43
@misc{2688748,
 abstract   = {År 1769 är ett årtal då Sverige var påverkat av många omvälvande omständigheter, och denna uppsats undersöker, utifrån ett dygde- och känsloperspektiv, vilket samband som under dessa orostider fanns mellan känslor och ansvar; om känslorna var ett sätt att uppmana till och att frammana ansvar. 
En av slutsatserna är att man, ur ett känsloperspektiv, kan beteckna de politiska pamfletterna som en diskursiv praktik, eftersom känslorna användes för att nå ett kognitivt resultat – författarna ville att deras läsare skulle ändra inställning till något och slutligen agera på ett visst sätt. Genom att kombinera teorier av William Reddy, Robert Adams och Martha Nussbaum har jag funnit stöd för att känslorna var ett instrument för att ändra, skapa och/eller vidmakthålla en viss politisk regim. Det skedde genom att författarna till de politiska pamfletterna använde sig av känslor för att nå och väcka läsarens känslor. I de politiska pamfletterna, som har varit bas för analysen, framkommer att de politiskt intresserade männen gav, med stöd av känslor, uttryck för en föreställning om bilden av ett väl fungerande samhälle, där var och en känner sig delaktig; ett samhälle där alla tar ansvar för såväl sig själv som för andra – för det goda samhällets skull.},
 author    = {Pehrsson, Maria},
 keyword   = {Känslor,ansvar,frihetstid,politiska pamfletter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Answar Anno 1769 : En studie om känslor i politiska pamfletter under den sena frihetstiden},
 year     = {2012},
}