Advanced

Stadsutveckling i Helsingborg - Delområdet Husaren i H+ projektet

Hilling, Anton and Mortensen, Ola (2012)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Arbetet handlar om att ta fram ett stadsplaneringsförslag i H+ projektet, vilket är ett stadsförnyelseprojekt av södra Helsingborg. Projektets totala yta är ca 100 Ha eller jämförelsevis 140 fotbollsplaner. Stora delar av södra Helsingborg står inför stora förändringar när det gäller både infrastruktur och bebyggelse. Eftersom projektet är så omfattande har det delas in i fem delområden.
Arbetets fokus ligger på ett av delområdena. Området som är valt heter Husaren och är den del som ligger längst åt söder i projektet. Husarområdet är militärens gamla regemente från 1880-talet. Det som finns kvar efter att militären var verksam i området är ett flertal gamla tegelbyggnader som ger området dess karaktär. I arbetet ska ett... (More)
Arbetet handlar om att ta fram ett stadsplaneringsförslag i H+ projektet, vilket är ett stadsförnyelseprojekt av södra Helsingborg. Projektets totala yta är ca 100 Ha eller jämförelsevis 140 fotbollsplaner. Stora delar av södra Helsingborg står inför stora förändringar när det gäller både infrastruktur och bebyggelse. Eftersom projektet är så omfattande har det delas in i fem delområden.
Arbetets fokus ligger på ett av delområdena. Området som är valt heter Husaren och är den del som ligger längst åt söder i projektet. Husarområdet är militärens gamla regemente från 1880-talet. Det som finns kvar efter att militären var verksam i området är ett flertal gamla tegelbyggnader som ger området dess karaktär. I arbetet ska ett stadsplaneringsförslag tas fram av hur Husaren kan se ut i framtiden. Arbetet har utgått från att bevara de gamla regementsbyggnaderna i området. Under arbetets gång har alla verksamheter som finns i området kontaktats för att få deras åsikter om hur området kan utvecklas. Vilka byggnader som ska vara kvar har även utgått från den information som samlats in från de kontaktade verksamheterna. Ett av målen är att utveckla ett bilfritt område. Detta har lösts genom att all trafik färdas i områdets utkanter, vilket leder till en bättre miljö. Något som också beaktats är att Helsingborg är en blåsig stad. För att minimera vinden i Husaren har åtgärder och anpassningar gjorts. Det som tagits fram i arbetet är en visionsbild av hur området kan se ut. Även en mer detaljerad bild av en del av området har skapats för att få inblick i hur resultatet kan bli. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hilling, Anton and Mortensen, Ola
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
h+ projektet, husaren, helsingborg, stadsplanering
language
Swedish
id
2688843
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2109&type=doc
date added to LUP
2012-06-05
date last changed
2012-07-12 15:39:49
@misc{2688843,
 abstract   = {Arbetet handlar om att ta fram ett stadsplaneringsförslag i H+ projektet, vilket är ett stadsförnyelseprojekt av södra Helsingborg. Projektets totala yta är ca 100 Ha eller jämförelsevis 140 fotbollsplaner. Stora delar av södra Helsingborg står inför stora förändringar när det gäller både infrastruktur och bebyggelse. Eftersom projektet är så omfattande har det delas in i fem delområden.
Arbetets fokus ligger på ett av delområdena. Området som är valt heter Husaren och är den del som ligger längst åt söder i projektet. Husarområdet är militärens gamla regemente från 1880-talet. Det som finns kvar efter att militären var verksam i området är ett flertal gamla tegelbyggnader som ger området dess karaktär. I arbetet ska ett stadsplaneringsförslag tas fram av hur Husaren kan se ut i framtiden. Arbetet har utgått från att bevara de gamla regementsbyggnaderna i området. Under arbetets gång har alla verksamheter som finns i området kontaktats för att få deras åsikter om hur området kan utvecklas. Vilka byggnader som ska vara kvar har även utgått från den information som samlats in från de kontaktade verksamheterna. Ett av målen är att utveckla ett bilfritt område. Detta har lösts genom att all trafik färdas i områdets utkanter, vilket leder till en bättre miljö. Något som också beaktats är att Helsingborg är en blåsig stad. För att minimera vinden i Husaren har åtgärder och anpassningar gjorts. Det som tagits fram i arbetet är en visionsbild av hur området kan se ut. Även en mer detaljerad bild av en del av området har skapats för att få inblick i hur resultatet kan bli.},
 author    = {Hilling, Anton and Mortensen, Ola},
 keyword   = {h+ projektet,husaren,helsingborg,stadsplanering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stadsutveckling i Helsingborg - Delområdet Husaren i H+ projektet},
 year     = {2012},
}