Advanced

Mot Felles Mål - Kommunikasjon, meningsskapelse og strategi i offentlige organisasjoner. Et casestudium av utformingen av strategien "IMDi som kompetansesenter"

Stedal, Øyvind LU (2012) SKOM12 20121
Department of Strategic Communication
Abstract
Towards common goals: Communication, sense making and strategies in public organizations. A case study of a strategy making process.
Strategic management is increasingly demanded of public and non-profit organizations, in line with society’s expectations towards rational organizational behavior. These organizations, however, are dealing with multiple and complex goals that are hard to measure. Strategic literature of today doesn’t accommodate this, and a qualitative study is made to create knowledge and understanding of how strategy is formed in these organizations. The study shows that sense making is a crucial part of the strategy process to reach common understanding of complex goals. Sense giving communication functions to frame and... (More)
Towards common goals: Communication, sense making and strategies in public organizations. A case study of a strategy making process.
Strategic management is increasingly demanded of public and non-profit organizations, in line with society’s expectations towards rational organizational behavior. These organizations, however, are dealing with multiple and complex goals that are hard to measure. Strategic literature of today doesn’t accommodate this, and a qualitative study is made to create knowledge and understanding of how strategy is formed in these organizations. The study shows that sense making is a crucial part of the strategy process to reach common understanding of complex goals. Sense giving communication functions to frame and give meaning to goals through relating to former work related experiences, and propositions of improvement. The strategy document is made public and precautions regarding the external communication are made, that are in conflict with internal clarity of the document. Organizations should discuss the level of interpretation and external considerations explicitly to regain control over the strategy process. (Less)
Abstract (Norwegian)
Mot felles mål: Kommunikasjon, meningsskapelse og strategi i offentlige organisasjoner. Et casestudium av utformingen av strategien ”IMDi som kompetansesenter”.
Strategisk styring er et økende krav for offentlige og ideelle organisasjoner, i tråd med samfunnets økende forventninger om rasjonell ressursforvaltning og målstyring. Slike organisasjoner jobber imidlertid ofte mot mål som er mange, komplekse og vanskelige å måle, og det finnes i dag lite litteratur som tar hensyn til denne kompleksiteten. En kvalitativ studie er gjennomført med hensikten om å skape kunnskap og forståelse rundt hvordan strategiprosessen fungerer i slike organisasjoner. Studien viser at meningsskapelse er en viktig del av strategiarbeidet for å skape felles... (More)
Mot felles mål: Kommunikasjon, meningsskapelse og strategi i offentlige organisasjoner. Et casestudium av utformingen av strategien ”IMDi som kompetansesenter”.
Strategisk styring er et økende krav for offentlige og ideelle organisasjoner, i tråd med samfunnets økende forventninger om rasjonell ressursforvaltning og målstyring. Slike organisasjoner jobber imidlertid ofte mot mål som er mange, komplekse og vanskelige å måle, og det finnes i dag lite litteratur som tar hensyn til denne kompleksiteten. En kvalitativ studie er gjennomført med hensikten om å skape kunnskap og forståelse rundt hvordan strategiprosessen fungerer i slike organisasjoner. Studien viser at meningsskapelse er en viktig del av strategiarbeidet for å skape felles forståelse rundt komplekse målsetninger. Meningsgivende kommunikasjon fungerer for å ramme inn og gi mening til nye målsetninger gjennom relasjoner til tidligere arbeidserfaringer og forslag til forbedringer. Strategidokumentet offentliggjøres og hensyn tas til den eksterne kommunikasjonen går på bekostning av den interne tydeligheten. Oppfordringen i denne oppgaven er å ta måltolkning og eksterne hensyn opp til diskusjon for å øke kontrollen over strategiarbeidet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stedal, Øyvind LU
supervisor
organization
course
SKOM12 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Strategi som praksis, meningsskapelse, strategisk kommunikasjon, strategi i offentlige organisasjoner, komplekse mål, Strategy as practice, sense making, strategic communication, strategy in public organizations, complex organization.
language
Norwegian
id
2701709
date added to LUP
2012-08-29 10:53:12
date last changed
2014-09-04 08:36:18
@misc{2701709,
 abstract   = {Towards common goals: Communication, sense making and strategies in public organizations. A case study of a strategy making process.
Strategic management is increasingly demanded of public and non-profit organizations, in line with society’s expectations towards rational organizational behavior. These organizations, however, are dealing with multiple and complex goals that are hard to measure. Strategic literature of today doesn’t accommodate this, and a qualitative study is made to create knowledge and understanding of how strategy is formed in these organizations. The study shows that sense making is a crucial part of the strategy process to reach common understanding of complex goals. Sense giving communication functions to frame and give meaning to goals through relating to former work related experiences, and propositions of improvement. The strategy document is made public and precautions regarding the external communication are made, that are in conflict with internal clarity of the document. Organizations should discuss the level of interpretation and external considerations explicitly to regain control over the strategy process.},
 author    = {Stedal, Øyvind},
 keyword   = {Strategi som praksis,meningsskapelse,strategisk kommunikasjon,strategi i offentlige organisasjoner,komplekse mål,Strategy as practice,sense making,strategic communication,strategy in public organizations,complex organization.},
 language   = {nor},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mot Felles Mål - Kommunikasjon, meningsskapelse og strategi i offentlige organisasjoner. Et casestudium av utformingen av strategien "IMDi som kompetansesenter"},
 year     = {2012},
}