Advanced

Frivilligt ledarskap: Ett privilegium med ansvar

Lindberg, Ludvig LU and Tinglöf, Sofia LU (2012) PEDK11 20121
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att skapa en förståelse för ledarskap inom tre av Rädda Barnens mest framgångsrika lokalföreningar i Skåne, samt till att analysera en relation mellan ledarskapet och framgång.
Studien är genomförd med en kvalitativ metod, där djupintervjuer med fem av lokalföreningarnas ledare har fått ligga till grund för det empiriska materialet. Vid intervjuerna har fokus legat på respektive ledares egen uppfattning om ledarskap och framgång inom lokalföreningen.
Resultat och analys visar på vikten av att ledarskapet bedrivs av flera personer och att det bygger på förtroende, trygghet och tillit. Det visar också på betydelsen av struktur, organisering, förmågan till ett helhetstänk samt värdet av egenmakt, självbestämmande och... (More)
Uppsatsen syftar till att skapa en förståelse för ledarskap inom tre av Rädda Barnens mest framgångsrika lokalföreningar i Skåne, samt till att analysera en relation mellan ledarskapet och framgång.
Studien är genomförd med en kvalitativ metod, där djupintervjuer med fem av lokalföreningarnas ledare har fått ligga till grund för det empiriska materialet. Vid intervjuerna har fokus legat på respektive ledares egen uppfattning om ledarskap och framgång inom lokalföreningen.
Resultat och analys visar på vikten av att ledarskapet bedrivs av flera personer och att det bygger på förtroende, trygghet och tillit. Det visar också på betydelsen av struktur, organisering, förmågan till ett helhetstänk samt värdet av egenmakt, självbestämmande och ansvar.
Avslutningsvis diskuterar vi hur dessa perspektiv på ledarskap kan interageras på ett sätt som skulle kunna bidra till framgång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindberg, Ludvig LU and Tinglöf, Sofia LU
supervisor
organization
alternative title
En analys av ledarskap och dess relation till framgång inom Rädda Barnen
course
PEDK11 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
shared leadership, trust leadership, ledarskap, framgång, ideell verksamhet, folkrörelse, ideell sektor, uppgifts- och strukturorienterat ledarskap, empowerment.
language
Swedish
id
2701808
date added to LUP
2012-06-21 14:39:00
date last changed
2014-09-04 08:37:02
@misc{2701808,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att skapa en förståelse för ledarskap inom tre av Rädda Barnens mest framgångsrika lokalföreningar i Skåne, samt till att analysera en relation mellan ledarskapet och framgång.
Studien är genomförd med en kvalitativ metod, där djupintervjuer med fem av lokalföreningarnas ledare har fått ligga till grund för det empiriska materialet. Vid intervjuerna har fokus legat på respektive ledares egen uppfattning om ledarskap och framgång inom lokalföreningen.
Resultat och analys visar på vikten av att ledarskapet bedrivs av flera personer och att det bygger på förtroende, trygghet och tillit. Det visar också på betydelsen av struktur, organisering, förmågan till ett helhetstänk samt värdet av egenmakt, självbestämmande och ansvar.
Avslutningsvis diskuterar vi hur dessa perspektiv på ledarskap kan interageras på ett sätt som skulle kunna bidra till framgång.},
 author    = {Lindberg, Ludvig and Tinglöf, Sofia},
 keyword   = {shared leadership,trust leadership,ledarskap,framgång,ideell verksamhet,folkrörelse,ideell sektor,uppgifts- och strukturorienterat ledarskap,empowerment.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Frivilligt ledarskap: Ett privilegium med ansvar},
 year     = {2012},
}