Advanced

Från konflikt till samverkan i arbetskedjan under byggproduktionsskedet.

Bengtsson, Björn (2012)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Författare: Björn Bengtsson
Handledare: Radhlinah Aulin, Byggproduktion LTH
Examinator: Stefan Olander, Byggproduktion LTH Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur aktörer i arbetskedjan hanterar konflikter mellan varandra i byggproduktionsskedet. Syftet är även att identifiera de mest förekommande faktorerna som ger upphov till konflikter mellan de olika aktörsgrupperna och föreslå åtgärder för att minska att konflikter uppstår mellan aktörerna under produktionsskedet. Frågeställning: • Vilka huvudfaktorer och vilka aktörer är det som orsakar mest konflikter?
• Finns det hanteringsprogram redan nu för att minska konflikter mellan aktörer i och med ”Partnering”?
• Kan man hantera konflikter på ett bättre sätt för att minska kostnad,... (More)
Författare: Björn Bengtsson
Handledare: Radhlinah Aulin, Byggproduktion LTH
Examinator: Stefan Olander, Byggproduktion LTH Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur aktörer i arbetskedjan hanterar konflikter mellan varandra i byggproduktionsskedet. Syftet är även att identifiera de mest förekommande faktorerna som ger upphov till konflikter mellan de olika aktörsgrupperna och föreslå åtgärder för att minska att konflikter uppstår mellan aktörerna under produktionsskedet. Frågeställning: • Vilka huvudfaktorer och vilka aktörer är det som orsakar mest konflikter?
• Finns det hanteringsprogram redan nu för att minska konflikter mellan aktörer i och med ”Partnering”?
• Kan man hantera konflikter på ett bättre sätt för att minska kostnad, tids- och resursåtgång?
• Anser aktörerna i byggbranschen att konflikter är negativa eller positiva i produktionsskedet? Metod: Teorin för att backa upp empiri togs fram genom en litteraturundersökning som fokuserade på byggprocessen, kommunikation och konflikt. En kvalitativ intervjustudie av 16 st individer från Helsingborg utfördes, där var och en av aktörerna representerade sin resp. aktörsgrupp, från arbetskedjan: Arkitekter, Byggentreprenörer, Entreprenörer samt Byggmaterialleverantörer. Resultaten av intervjuerna analyserades därefter mot teorin med deduktivt arbetssätt. Slutsatser: Aktörerna i Helsingborg anser att konflikter enbart är negativa i byggproduktionsskedet, men att följdpåverkan som kommer efteråt kan utmynna i något positivt. Arkitekterna inflikar även att det finns positiva konflikter i projekteringen som gör att man kan få fram bättre lösningar, vilket stämmer överens med teorin om att funktionella och kognitiva konflikter kan vara till nytta i en projektgrupp. Det finns ingen enhällig tendens bland aktörsgrupperna, men det verkar som att innan man ger sig in i diskussioner för att hantera konflikter vill man ha all fakta klart för sig. Aktörerna i byggbranschen tycks sköta konflikter bra under produktionsskedet eller byggbranschen är på väg till att bli mer kvalificerad, i och med att det kommer in nytt folk i branschen. Att vara rak, ärlig, ta upp och lösa konflikten direkt verkar vara det bästa sättet att behandla konflikter. Enskilda konflikthanteringsprogram för varje företag behövs i stort sätt inte. Där de största anledningarna till att man inte behöver ha något eget program är för att då konflikter uppstår är de övervägande små och löses snabbt. Om man istället ser till entreprenadformerna så finns det konflikthantering inbyggt i partnering, men inte i de andra formerna. Vilket gör att med partnering kan aktörerna kontrollera och minska konflikter mellan sig själva och andra i hela byggprocessen, utan egna individuella program. Aktörsgruppen som respondenterna anser är den grupp som orsakar mest konflikter i byggproduktionsskedet är entreprenörsgruppen. Där arkitekterna nämner att det är ventilationsentreprenören som är värst. En mer övervägande slutsats kan vara att personligheten hos en individ är det som avgör att det blir en konflikt mellan två eller flera aktörer under produktionsskedet. Huvudfaktorerna som aktörerna anser är de som frambringar mest konflikter mellan aktörer i arbetskedjan är tidsbrist, dålig samt bristande information och kommunikation. För att minska dessa orsaker kan kommunikationen förbättras genom att man rapporterar till näste aktör i ledet, om det sker en ändring i förhållande till en handling. Montörer till entreprenörsfirmor måste läsa på mer om vad det står i kontrakten till ett jobb. Ritningar och handlingar kan kanske förbättras om nyexaminerade projektörer får vara på byggena en tid innan de börjar jobba med att rita. Eller så kan ritningarna förbättras om projektörerna får erfarenhetsåterföring genom att de får vara ut på byggena igen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Björn
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
konflikt, konflikthantering, kommunikation, byggprocessen, samverkan, byggproduktionsskedet
language
Swedish
id
2701909
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2227&type=doc
date added to LUP
2012-06-06
date last changed
2012-07-12 15:39:49
@misc{2701909,
 abstract   = {Författare:	Björn Bengtsson
Handledare:	Radhlinah Aulin, Byggproduktion LTH
Examinator:	Stefan Olander, Byggproduktion LTH Syfte:	Syftet med arbetet är att undersöka hur aktörer i arbetskedjan hanterar konflikter mellan varandra i byggproduktionsskedet. Syftet är även att identifiera de mest förekommande faktorerna som ger upphov till konflikter mellan de olika aktörsgrupperna och föreslå åtgärder för att minska att konflikter uppstår mellan aktörerna under produktionsskedet. Frågeställning: •	Vilka huvudfaktorer och vilka aktörer är det som orsakar mest konflikter?
•	Finns det hanteringsprogram redan nu för att minska konflikter mellan aktörer i och med ”Partnering”?
•	Kan man hantera konflikter på ett bättre sätt för att minska kostnad, tids- och resursåtgång?
•	Anser aktörerna i byggbranschen att konflikter är negativa eller positiva i produktionsskedet? Metod:	Teorin för att backa upp empiri togs fram genom en litteraturundersökning som fokuserade på byggprocessen, kommunikation och konflikt. En kvalitativ intervjustudie av 16 st individer från Helsingborg utfördes, där var och en av aktörerna representerade sin resp. aktörsgrupp, från arbetskedjan: Arkitekter, Byggentreprenörer, Entreprenörer samt Byggmaterialleverantörer. Resultaten av intervjuerna analyserades därefter mot teorin med deduktivt arbetssätt. Slutsatser: Aktörerna i Helsingborg anser att konflikter enbart är negativa i byggproduktionsskedet, men att följdpåverkan som kommer efteråt kan utmynna i något positivt. Arkitekterna inflikar även att det finns positiva konflikter i projekteringen som gör att man kan få fram bättre lösningar, vilket stämmer överens med teorin om att funktionella och kognitiva konflikter kan vara till nytta i en projektgrupp. Det finns ingen enhällig tendens bland aktörsgrupperna, men det verkar som att innan man ger sig in i diskussioner för att hantera konflikter vill man ha all fakta klart för sig. Aktörerna i byggbranschen tycks sköta konflikter bra under produktionsskedet eller byggbranschen är på väg till att bli mer kvalificerad, i och med att det kommer in nytt folk i branschen. Att vara rak, ärlig, ta upp och lösa konflikten direkt verkar vara det bästa sättet att behandla konflikter. Enskilda konflikthanteringsprogram för varje företag behövs i stort sätt inte. Där de största anledningarna till att man inte behöver ha något eget program är för att då konflikter uppstår är de övervägande små och löses snabbt. Om man istället ser till entreprenadformerna så finns det konflikthantering inbyggt i partnering, men inte i de andra formerna. Vilket gör att med partnering kan aktörerna kontrollera och minska konflikter mellan sig själva och andra i hela byggprocessen, utan egna individuella program. Aktörsgruppen som respondenterna anser är den grupp som orsakar mest konflikter i byggproduktionsskedet är entreprenörsgruppen. Där arkitekterna nämner att det är ventilationsentreprenören som är värst. En mer övervägande slutsats kan vara att personligheten hos en individ är det som avgör att det blir en konflikt mellan två eller flera aktörer under produktionsskedet. Huvudfaktorerna som aktörerna anser är de som frambringar mest konflikter mellan aktörer i arbetskedjan är tidsbrist, dålig samt bristande information och kommunikation. För att minska dessa orsaker kan kommunikationen förbättras genom att man rapporterar till näste aktör i ledet, om det sker en ändring i förhållande till en handling. Montörer till entreprenörsfirmor måste läsa på mer om vad det står i kontrakten till ett jobb. Ritningar och handlingar kan kanske förbättras om nyexaminerade projektörer får vara på byggena en tid innan de börjar jobba med att rita. Eller så kan ritningarna förbättras om projektörerna får erfarenhetsåterföring genom att de får vara ut på byggena igen.},
 author    = {Bengtsson, Björn},
 keyword   = {konflikt,konflikthantering,kommunikation,byggprocessen,samverkan,byggproduktionsskedet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från konflikt till samverkan i arbetskedjan under byggproduktionsskedet.},
 year     = {2012},
}