Advanced

Vi kan lära dig stegen, men vi kan inte lära dig dansa

Girdea, Andreea LU and Knutsmark, Jessica LU (2012) PEDK11 20121
Education
Abstract (Swedish)
Organisationskultur är ett allt viktigare ämne att undersöka i dagens samhälle som präglas av förändring och globalisering. Samtidigt tycks det finnas många organisationer vars värderingar inte stämmer överrens med medlemmarnas. Vårt syfte med uppsatsen är därmed att analysera medarbetares upplevelser av fenomenet organisationsvärderingar inom en kommun. Avsikten är att kartlägga likheter och skillnader mellan medarbetarnas upplevelser av organisationens värderingar, hämtade från organisationens personalidé. Detta utifrån en fenomenografisk metodansats. Vi har genomfört sex semistrukturerade intervjuer av kvalitativ art. Analysen mynnar ut i en schematisk bild över espoudes theories och theories-in-use, då vi i resultatet ser en diskrepans... (More)
Organisationskultur är ett allt viktigare ämne att undersöka i dagens samhälle som präglas av förändring och globalisering. Samtidigt tycks det finnas många organisationer vars värderingar inte stämmer överrens med medlemmarnas. Vårt syfte med uppsatsen är därmed att analysera medarbetares upplevelser av fenomenet organisationsvärderingar inom en kommun. Avsikten är att kartlägga likheter och skillnader mellan medarbetarnas upplevelser av organisationens värderingar, hämtade från organisationens personalidé. Detta utifrån en fenomenografisk metodansats. Vi har genomfört sex semistrukturerade intervjuer av kvalitativ art. Analysen mynnar ut i en schematisk bild över espoudes theories och theories-in-use, då vi i resultatet ser en diskrepans mellan kommunens dokumenterade värderingar och vad medarbetarna upplever att värderingarna är. Ett annat resultat som vi fokuserar på är hur medlemmarnas personliga värderingar tycks speglas i organisationens värderingar. I diskussionen argumenterar vi för faktorer som påverkar organisationskultur, organisationskultur som gemenskap och verktygslåda samt framtidens organisationskultur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Girdea, Andreea LU and Knutsmark, Jessica LU
supervisor
organization
alternative title
En fenomenografisk studie om medarbetarnas upplevelser av en organisations dokumenterade värderingar
course
PEDK11 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kvalitativa intervjuer, organisationskultur, organisationsvärderingar, fenomenografisk tolkningsansats
language
Swedish
id
2701991
date added to LUP
2012-06-21 14:31:20
date last changed
2014-09-04 08:37:02
@misc{2701991,
 abstract   = {Organisationskultur är ett allt viktigare ämne att undersöka i dagens samhälle som präglas av förändring och globalisering. Samtidigt tycks det finnas många organisationer vars värderingar inte stämmer överrens med medlemmarnas. Vårt syfte med uppsatsen är därmed att analysera medarbetares upplevelser av fenomenet organisationsvärderingar inom en kommun. Avsikten är att kartlägga likheter och skillnader mellan medarbetarnas upplevelser av organisationens värderingar, hämtade från organisationens personalidé. Detta utifrån en fenomenografisk metodansats. Vi har genomfört sex semistrukturerade intervjuer av kvalitativ art. Analysen mynnar ut i en schematisk bild över espoudes theories och theories-in-use, då vi i resultatet ser en diskrepans mellan kommunens dokumenterade värderingar och vad medarbetarna upplever att värderingarna är. Ett annat resultat som vi fokuserar på är hur medlemmarnas personliga värderingar tycks speglas i organisationens värderingar. I diskussionen argumenterar vi för faktorer som påverkar organisationskultur, organisationskultur som gemenskap och verktygslåda samt framtidens organisationskultur.},
 author    = {Girdea, Andreea and Knutsmark, Jessica},
 keyword   = {kvalitativa intervjuer,organisationskultur,organisationsvärderingar,fenomenografisk tolkningsansats},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vi kan lära dig stegen, men vi kan inte lära dig dansa},
 year     = {2012},
}