Advanced

Arbetsplatsen som lärmiljö

Ritter, Carin LU and Skånberg, Dan LU (2012) PEDK11 20121
Education
Abstract (Swedish)
Syftet med denna fallstudie är att analysera förutsättningarna för lärande på en given arbetsplats. Utifrån denna kartläggning identifierar vi potentiella utvecklingsmöjligheter och möjliga tillvägagångssätt för att uppnå önskvärd utveckling. Studien genomförs på en finansiell avdelning inom koncernen Lantmännen.
Ansatsen är abduktiv och har sin utgångspunkt i teorin. Med hjälp av en integrerad teoretisk modell insamlas kvalitativ data genom intervjuer och dokumentgranskning, vilken sedan analyseras och förstås med hjälp av ytterligare teori. Genomgående för uppsatsen är dess tematisering; individ, organisation, uppgift och ledarskap. Det är dessa faktorers påverkan på lärande som undersöks.
Resultatet visar på en lärmiljö innehållande... (More)
Syftet med denna fallstudie är att analysera förutsättningarna för lärande på en given arbetsplats. Utifrån denna kartläggning identifierar vi potentiella utvecklingsmöjligheter och möjliga tillvägagångssätt för att uppnå önskvärd utveckling. Studien genomförs på en finansiell avdelning inom koncernen Lantmännen.
Ansatsen är abduktiv och har sin utgångspunkt i teorin. Med hjälp av en integrerad teoretisk modell insamlas kvalitativ data genom intervjuer och dokumentgranskning, vilken sedan analyseras och förstås med hjälp av ytterligare teori. Genomgående för uppsatsen är dess tematisering; individ, organisation, uppgift och ledarskap. Det är dessa faktorers påverkan på lärande som undersöks.
Resultatet visar på en lärmiljö innehållande såväl brister som förtjänster. Fastslagna strukturer gällande ersättarplanering och intern rörlighet är exempel på faktorer vilka verkar stödjande för individens lärande. Hindrar detsamma gör exempelvis individens knappa deltagande vid målformulering.
Uppsatsen avslutas med en tvådelad diskussion. I den empiriska diskussionen presenteras åtgärdsförslag vilka syftar till att förbättra miljön. I huvudsak rör dessa möjligheten till reflektion, målstyrning och uppgiftens autonomi. I den teoretiska diskussionen utvärderas tillämpad teori i syfte att åstadkomma utveckling även här. Vidare forskning hade kunnat genomföras i syfte att åstadkomma ett mer generaliserbart resultat. Vidare hade det varit av intresse att djupare studera exempelvis organisationskulturens påverkan på lärmiljön. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ritter, Carin LU and Skånberg, Dan LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie på Lantmännen
course
PEDK11 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
fallstudie., ledarskap, uppgift, organisation, individ, kompetens, lärande, lärmiljö, arbetsplats
language
Swedish
id
2702081
date added to LUP
2012-06-21 14:52:51
date last changed
2014-09-04 08:37:02
@misc{2702081,
 abstract   = {Syftet med denna fallstudie är att analysera förutsättningarna för lärande på en given arbetsplats. Utifrån denna kartläggning identifierar vi potentiella utvecklingsmöjligheter och möjliga tillvägagångssätt för att uppnå önskvärd utveckling. Studien genomförs på en finansiell avdelning inom koncernen Lantmännen.
Ansatsen är abduktiv och har sin utgångspunkt i teorin. Med hjälp av en integrerad teoretisk modell insamlas kvalitativ data genom intervjuer och dokumentgranskning, vilken sedan analyseras och förstås med hjälp av ytterligare teori. Genomgående för uppsatsen är dess tematisering; individ, organisation, uppgift och ledarskap. Det är dessa faktorers påverkan på lärande som undersöks. 
Resultatet visar på en lärmiljö innehållande såväl brister som förtjänster. Fastslagna strukturer gällande ersättarplanering och intern rörlighet är exempel på faktorer vilka verkar stödjande för individens lärande. Hindrar detsamma gör exempelvis individens knappa deltagande vid målformulering.
Uppsatsen avslutas med en tvådelad diskussion. I den empiriska diskussionen presenteras åtgärdsförslag vilka syftar till att förbättra miljön. I huvudsak rör dessa möjligheten till reflektion, målstyrning och uppgiftens autonomi. I den teoretiska diskussionen utvärderas tillämpad teori i syfte att åstadkomma utveckling även här. Vidare forskning hade kunnat genomföras i syfte att åstadkomma ett mer generaliserbart resultat. Vidare hade det varit av intresse att djupare studera exempelvis organisationskulturens påverkan på lärmiljön.},
 author    = {Ritter, Carin and Skånberg, Dan},
 keyword   = {fallstudie.,ledarskap,uppgift,organisation,individ,kompetens,lärande,lärmiljö,arbetsplats},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsplatsen som lärmiljö},
 year     = {2012},
}