Advanced

WTO:s tvistlösningssystem - Utvecklingsländernas deltagande som tredje part

Björnsson, Anna LU (2012) HARH10 20121
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
WTO är en internationell organisation som arbetar för en ökad frihandel mellan nationer. WTO:s tvistlösningssystem upprätthåller handelsreglerna och säkerställer att handeln flyter på ett smidigt sätt. WTO:s medlemsstater delas in i kategorier och denna uppsats fokuserar på de medlemmar som ingår i gruppen utvecklingsländer. Tvistlösningssystemet är omdiskuterat då utvecklingsländernas förutsättningar att använda systemet inte är desamma som industriländernas. Det är en komplex process som kräver kompetens och det är inte alla medlemmar som har de resurser som krävs för att kunna utnyttja systemet. I tvistlösningssystemet kan medlemmar delta som klagande eller svarande part. Det finns också en möjlighet för medlemmar att delta som tredje... (More)
WTO är en internationell organisation som arbetar för en ökad frihandel mellan nationer. WTO:s tvistlösningssystem upprätthåller handelsreglerna och säkerställer att handeln flyter på ett smidigt sätt. WTO:s medlemsstater delas in i kategorier och denna uppsats fokuserar på de medlemmar som ingår i gruppen utvecklingsländer. Tvistlösningssystemet är omdiskuterat då utvecklingsländernas förutsättningar att använda systemet inte är desamma som industriländernas. Det är en komplex process som kräver kompetens och det är inte alla medlemmar som har de resurser som krävs för att kunna utnyttja systemet. I tvistlösningssystemet kan medlemmar delta som klagande eller svarande part. Det finns också en möjlighet för medlemmar att delta som tredje part vid förhandlingar. Tredje-parts-deltagande är det vanligaste sättet för utvecklingsländer att bevaka sina intressen inom WTO. Denna uppsats genomgår innebörden samt rättigheterna som finns i samband med ett sådant deltagande. Vidare belyser uppsatsen utvecklingsländernas ställning i systemet och genomgår de faktorer som begränsar dem.

WTO:s tvistlösningssystem består av tre stadier och rättigheterna vid ett tredje-parts-deltagande skiljer sig åt beroende på tvistens faser. Det första stadiet är samrådsfasen där tvisten försöker lösas genom konsultationer. Det andra stadiet är panelförfarandet där en panel tillsätts. Det tredje stadiet är att Överprövningsorganet löser tvisten mellan parterna. I samrådsfasen får den tredje parten delta i konsultationerna medan den vid panelförfarandet och överklagandet får möjligheten att bli hörd samt komma med inlagor. Det görs en skillnad mellan väsentligt handelsintresse, som krävs av den tredje parten för att få delta i samrådsfasen och ett väsentligt intresse, som krävs av den tredje parten för att få delta i panelförfarandet. För att få delta som tredje deltagare vid överklagandet krävs närvaro vid panelförfarandet.

Det har varit mycket diskussion om varför utvecklingsländer deltar som tredje parter. Det finns flera orsaker men det är framförallt två som är framträdande. Det första är brist på juridisk kapacitet och ekonomiska resurser, det andra är att de deltar i ett utbildningssyfte. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björnsson, Anna LU
supervisor
organization
course
HARH10 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
WTO, tvistlösning, utvecklingsländer
language
Swedish
id
2702102
date added to LUP
2012-06-07 08:22:59
date last changed
2012-06-07 08:22:59
@misc{2702102,
 abstract   = {WTO är en internationell organisation som arbetar för en ökad frihandel mellan nationer. WTO:s tvistlösningssystem upprätthåller handelsreglerna och säkerställer att handeln flyter på ett smidigt sätt. WTO:s medlemsstater delas in i kategorier och denna uppsats fokuserar på de medlemmar som ingår i gruppen utvecklingsländer. Tvistlösningssystemet är omdiskuterat då utvecklingsländernas förutsättningar att använda systemet inte är desamma som industriländernas. Det är en komplex process som kräver kompetens och det är inte alla medlemmar som har de resurser som krävs för att kunna utnyttja systemet. I tvistlösningssystemet kan medlemmar delta som klagande eller svarande part. Det finns också en möjlighet för medlemmar att delta som tredje part vid förhandlingar. Tredje-parts-deltagande är det vanligaste sättet för utvecklingsländer att bevaka sina intressen inom WTO. Denna uppsats genomgår innebörden samt rättigheterna som finns i samband med ett sådant deltagande. Vidare belyser uppsatsen utvecklingsländernas ställning i systemet och genomgår de faktorer som begränsar dem.

WTO:s tvistlösningssystem består av tre stadier och rättigheterna vid ett tredje-parts-deltagande skiljer sig åt beroende på tvistens faser. Det första stadiet är samrådsfasen där tvisten försöker lösas genom konsultationer. Det andra stadiet är panelförfarandet där en panel tillsätts. Det tredje stadiet är att Överprövningsorganet löser tvisten mellan parterna. I samrådsfasen får den tredje parten delta i konsultationerna medan den vid panelförfarandet och överklagandet får möjligheten att bli hörd samt komma med inlagor. Det görs en skillnad mellan väsentligt handelsintresse, som krävs av den tredje parten för att få delta i samrådsfasen och ett väsentligt intresse, som krävs av den tredje parten för att få delta i panelförfarandet. För att få delta som tredje deltagare vid överklagandet krävs närvaro vid panelförfarandet.

Det har varit mycket diskussion om varför utvecklingsländer deltar som tredje parter. Det finns flera orsaker men det är framförallt två som är framträdande. Det första är brist på juridisk kapacitet och ekonomiska resurser, det andra är att de deltar i ett utbildningssyfte.},
 author    = {Björnsson, Anna},
 keyword   = {WTO,tvistlösning,utvecklingsländer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {WTO:s tvistlösningssystem - Utvecklingsländernas deltagande som tredje part},
 year     = {2012},
}