Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medarbetarsamtal i teori och praktik : en intervjustudie

Lundström, Linn LU and Lindvall, Pernilla LU (2012) PEDK11 20121
Education
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att förstå hur chefer och medarbetare uppfattar medarbetarsamtalen i den egna organisationen. Vi vill tolka och förstå hur medarbetare och chefer upplever medarbetarsamtalet samt då vi har en förförståelse av detta samtal har vi försökt att hålla oss till den hermeneutiska forskningsinriktningen i denna studie. Vi ville att de personer som ingick i studien skulle få stort utrymme att uttrycka sig, men samtidigt ändå ha någon sorts struktur på intervjun, då den skulle fokusera på medarbetarsamtalet. Därav använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. Vi valde att intervjua fyra medarbetare och två chefer inom en och samma organisation. Vi ville få en uppfattning om hur chefer och medarbetare upplever... (More)
Syftet med denna studie är att förstå hur chefer och medarbetare uppfattar medarbetarsamtalen i den egna organisationen. Vi vill tolka och förstå hur medarbetare och chefer upplever medarbetarsamtalet samt då vi har en förförståelse av detta samtal har vi försökt att hålla oss till den hermeneutiska forskningsinriktningen i denna studie. Vi ville att de personer som ingick i studien skulle få stort utrymme att uttrycka sig, men samtidigt ändå ha någon sorts struktur på intervjun, då den skulle fokusera på medarbetarsamtalet. Därav använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. Vi valde att intervjua fyra medarbetare och två chefer inom en och samma organisation. Vi ville få en uppfattning om hur chefer och medarbetare upplever medarbetarsamtalet. Det framkom att syftet och målet med medarbetarsamtalet inte var självklart, då medarbetarna varken kände till organisationens syfte eller mål. Cheferna däremot var mer säkra på syftet, men det rådde delade meningar om målet med medarbetarsamtalet. Det framkom även att kulturen, strukturen och kommunikationen har en påverkan på medarbetarsamtalet. Vårt förslag till vidare forskning är att göra fler och djupare studier om hur kommunikation, struktur och kultur påverkar medarbetarsamtalet samt om det finns andra faktorer som skulle kunna påverka detta samtal. Likaså att göra en utvärdering om hur medarbetare och organisationer skulle vilja att medarbetarsamtal utförs, med andra ord en ny utformning. Då det eventuellt inte behöver se ut som det gjort hitintills med ett samtal en gång per år och utföras individuellt. Eftersom att organisationer ständigt förändras så kanske även medarbetarsamtalet behöva göra det. En intressant forskning skulle även kunna vara att jämföra medarbetarsamtalet mellan privat och offentlig organisation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundström, Linn LU and Lindvall, Pernilla LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisationskultur., organisationsstruktur, medarbetarsamtal, kommunikation
language
Swedish
id
2740538
date added to LUP
2012-06-21 14:48:27
date last changed
2014-09-04 08:37:02
@misc{2740538,
 abstract   = {{Syftet med denna studie är att förstå hur chefer och medarbetare uppfattar medarbetarsamtalen i den egna organisationen. Vi vill tolka och förstå hur medarbetare och chefer upplever medarbetarsamtalet samt då vi har en förförståelse av detta samtal har vi försökt att hålla oss till den hermeneutiska forskningsinriktningen i denna studie. Vi ville att de personer som ingick i studien skulle få stort utrymme att uttrycka sig, men samtidigt ändå ha någon sorts struktur på intervjun, då den skulle fokusera på medarbetarsamtalet. Därav använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. Vi valde att intervjua fyra medarbetare och två chefer inom en och samma organisation. Vi ville få en uppfattning om hur chefer och medarbetare upplever medarbetarsamtalet. Det framkom att syftet och målet med medarbetarsamtalet inte var självklart, då medarbetarna varken kände till organisationens syfte eller mål. Cheferna däremot var mer säkra på syftet, men det rådde delade meningar om målet med medarbetarsamtalet. Det framkom även att kulturen, strukturen och kommunikationen har en påverkan på medarbetarsamtalet. Vårt förslag till vidare forskning är att göra fler och djupare studier om hur kommunikation, struktur och kultur påverkar medarbetarsamtalet samt om det finns andra faktorer som skulle kunna påverka detta samtal. Likaså att göra en utvärdering om hur medarbetare och organisationer skulle vilja att medarbetarsamtal utförs, med andra ord en ny utformning. Då det eventuellt inte behöver se ut som det gjort hitintills med ett samtal en gång per år och utföras individuellt. Eftersom att organisationer ständigt förändras så kanske även medarbetarsamtalet behöva göra det. En intressant forskning skulle även kunna vara att jämföra medarbetarsamtalet mellan privat och offentlig organisation.}},
 author    = {{Lundström, Linn and Lindvall, Pernilla}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Medarbetarsamtal i teori och praktik : en intervjustudie}},
 year     = {{2012}},
}