Advanced

Judicial Independence and the Vietnamese Courts

Andersson, Andrea LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats beskriver det vietnamesiska rättsystemet och utreder hur de vietnamesiska domstolarna förhåller sig till den västerländska idén om vad som kännetecknar en rättsstat. I uppsatsen beskrivs och analyseras det vietnamesiska rättsystemet med särskilt fokus på vilken roll domstolarna har i statsapparaten. Exakt vad som karakteriserar en rättsstat förblir odefinierat men ett antal karaktärsdrag lyfts fram som allmängiltiga, så som krav på opartiska domare och självständiga domstolar.

En historisk tillbaka blick över Vietnams rättshistoriska tradition ger läsaren en bakgrund till det som kännetecknar det vietnamesiska rättsystemet idag. Det Konfucianska arvet och implementeringen av socialistisk lag under mitten av 1900-talet... (More)
Denna uppsats beskriver det vietnamesiska rättsystemet och utreder hur de vietnamesiska domstolarna förhåller sig till den västerländska idén om vad som kännetecknar en rättsstat. I uppsatsen beskrivs och analyseras det vietnamesiska rättsystemet med särskilt fokus på vilken roll domstolarna har i statsapparaten. Exakt vad som karakteriserar en rättsstat förblir odefinierat men ett antal karaktärsdrag lyfts fram som allmängiltiga, så som krav på opartiska domare och självständiga domstolar.

En historisk tillbaka blick över Vietnams rättshistoriska tradition ger läsaren en bakgrund till det som kännetecknar det vietnamesiska rättsystemet idag. Det Konfucianska arvet och implementeringen av socialistisk lag under mitten av 1900-talet beskrivs som en rättshistorisk förklaring till domstolarnas svaga ställning i landet. Sedan den första konstitutionen antogs har den lagstiftande, exekutiva och judiciella makten varit nära sammanlänkade och partiets kanaler att influera domare och domstolsorganisationen är många. Partiets fortsatt starka position i landet bidrar bland annat till att befästa domstolarnas svaga ställning.

I uppsatsen redogörs även för den konstitutionella utvecklingen, med fokus på domstolarnas ställning, från 1946 till de senaste ändringarna 2002. Slutligen redogörs för den debatt som för närvarande pågår i landet med anledning av den konstitutionella reformprocessen. Forskare och yrkesverksamma delar med sig av sina åsikter om förändringsprocessen och hur den eventuellt kan komma att påverka domstolarnas ställning framöver.

Materialet i denna uppsats bygger delvis på intervjuer som genomförts i Vietnam under en SIDA-finansierad fältstudie våren 2012. Utöver det material som samlats in på plats har även rapporter från internationella organisationer samt böcker och artiklar av både Vietnamesiska och internationella författare använts. (Less)
Abstract
The purpose with this thesis has been to investigate the court system in Vietnam to find out how it relates to the concept of judicial independence. The structure of the Vietnamese court system is described with focus on the role of the courts and analysed from a rule of law perspective. Even though the concept of judicial independence is difficult to define, some general features are drawn up, such as independency and impartiality of the courts.

A short historic review of the Vietnamese legal heritage gives the reader background knowledge about the characteristics of the legal structure in the Vietnamese society. It is stipulated that reasons for some of the structural issues of the current system can be seen as consequences of the... (More)
The purpose with this thesis has been to investigate the court system in Vietnam to find out how it relates to the concept of judicial independence. The structure of the Vietnamese court system is described with focus on the role of the courts and analysed from a rule of law perspective. Even though the concept of judicial independence is difficult to define, some general features are drawn up, such as independency and impartiality of the courts.

A short historic review of the Vietnamese legal heritage gives the reader background knowledge about the characteristics of the legal structure in the Vietnamese society. It is stipulated that reasons for some of the structural issues of the current system can be seen as consequences of the Confucian heritage and the adoption of Socialist law made in 1951. Since the first Vietnamese constitution, the judicial, executive and legislative power has been connected and influenced each other. Current structural problems such as widespread corruption and the vulnerable positions of the judges are the result of the Party’s different ways of influencing the courts.

The constitutional development in the country is described, with focus on the role of the courts, from the first constitution in 1946 to the latest amendments made in 2002. Finally, the current debate regarding the on going constitutional amendment process is portrayed. Scholars and professionals shares their thoughts on the current legal structure and what results the amendment process might have on the current court structure.

The material used in this thesis partly consists of interviews conducted in Vietnam during a minor field study in the spring of 2012, financed by SIDA. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Andrea LU
supervisor
organization
alternative title
Judicial Independence and the Vietnamese Courts
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Constitutional Law, Human Rights, Vietnam
language
English
id
2760334
date added to LUP
2012-10-15 12:31:30
date last changed
2012-10-15 12:31:30
@misc{2760334,
 abstract   = {The purpose with this thesis has been to investigate the court system in Vietnam to find out how it relates to the concept of judicial independence. The structure of the Vietnamese court system is described with focus on the role of the courts and analysed from a rule of law perspective. Even though the concept of judicial independence is difficult to define, some general features are drawn up, such as independency and impartiality of the courts. 

A short historic review of the Vietnamese legal heritage gives the reader background knowledge about the characteristics of the legal structure in the Vietnamese society. It is stipulated that reasons for some of the structural issues of the current system can be seen as consequences of the Confucian heritage and the adoption of Socialist law made in 1951. Since the first Vietnamese constitution, the judicial, executive and legislative power has been connected and influenced each other. Current structural problems such as widespread corruption and the vulnerable positions of the judges are the result of the Party’s different ways of influencing the courts. 

The constitutional development in the country is described, with focus on the role of the courts, from the first constitution in 1946 to the latest amendments made in 2002. Finally, the current debate regarding the on going constitutional amendment process is portrayed. Scholars and professionals shares their thoughts on the current legal structure and what results the amendment process might have on the current court structure. 

The material used in this thesis partly consists of interviews conducted in Vietnam during a minor field study in the spring of 2012, financed by SIDA.},
 author    = {Andersson, Andrea},
 keyword   = {Constitutional Law,Human Rights,Vietnam},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Judicial Independence and the Vietnamese Courts},
 year     = {2012},
}