Advanced

Socialt stöds betydelse i arbetslivet: om socialt stöds samband med stress

Åhlin, Julia LU and Johansson, Sandra LU (2012) PSYK01 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Stress i arbetslivet utgör ett problem som genererar negativa konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Psykosociala arbetsmiljöfaktorer är en viktig del i denna problematik, där socialt stöd visat sig vara en viktig resurs relaterad till välmående. Syftet med föreliggande studie var att studera relationen mellan krav och stress, samt mellan socialt stöd och stress. Ytterligare ett syfte var att studera om stödet kan moderera sambandet mellan krav och stress. En enkät konstruerades utifrån delskalor från frågeformulären QPSNordic och COPSOQ. Den besvarades av 645 slumpvis utvalda personer mellan 18-67 år och innehöll skalor kring kvantitativa krav, socialt stöd från chef, kollega, respektive närstående samt beteenderelaterad och... (More)
Stress i arbetslivet utgör ett problem som genererar negativa konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Psykosociala arbetsmiljöfaktorer är en viktig del i denna problematik, där socialt stöd visat sig vara en viktig resurs relaterad till välmående. Syftet med föreliggande studie var att studera relationen mellan krav och stress, samt mellan socialt stöd och stress. Ytterligare ett syfte var att studera om stödet kan moderera sambandet mellan krav och stress. En enkät konstruerades utifrån delskalor från frågeformulären QPSNordic och COPSOQ. Den besvarades av 645 slumpvis utvalda personer mellan 18-67 år och innehöll skalor kring kvantitativa krav, socialt stöd från chef, kollega, respektive närstående samt beteenderelaterad och kognitiv stress. Resultatet visade på positiva samband mellan krav och stress och även på negativa samband mellan socialt stöd och stress. Socialt stöd visade sig inte ha någon signifikant modererande effekt på relationen mellan krav och stress. (Less)
Abstract
Occupational stress is a problem that generates negative consequences for both individuals and society. Social support has been shown to function as an important resource related to well-being. The purpose of the present study was to examine the relationship between demands and stress, as well as between social support and stress. In addition, the study aimed to see if social support could moderate the effects of demands on stress. A questionnaire was constructed based on subscales from the QPSNordic and COPSOQ. It consisted of scales measuring quantitative demands, social support from manager, co-workers, friends and family and behavioural and cognitive stress. 645 randomly selected individuals aged 18-67 years participated in the survey.... (More)
Occupational stress is a problem that generates negative consequences for both individuals and society. Social support has been shown to function as an important resource related to well-being. The purpose of the present study was to examine the relationship between demands and stress, as well as between social support and stress. In addition, the study aimed to see if social support could moderate the effects of demands on stress. A questionnaire was constructed based on subscales from the QPSNordic and COPSOQ. It consisted of scales measuring quantitative demands, social support from manager, co-workers, friends and family and behavioural and cognitive stress. 645 randomly selected individuals aged 18-67 years participated in the survey. The findings indicate a significant positive relationship between demands and stress and a significant negative relationship between social support and stress. Furthermore, the results do not indicate that social support moderates the effects of demands on stress. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åhlin, Julia LU and Johansson, Sandra LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
social support, stress, quantitative demands, moderating effect.
language
Swedish
id
2760348
date added to LUP
2012-06-15 14:18:31
date last changed
2012-06-15 14:18:31
@misc{2760348,
 abstract   = {Occupational stress is a problem that generates negative consequences for both individuals and society. Social support has been shown to function as an important resource related to well-being. The purpose of the present study was to examine the relationship between demands and stress, as well as between social support and stress. In addition, the study aimed to see if social support could moderate the effects of demands on stress. A questionnaire was constructed based on subscales from the QPSNordic and COPSOQ. It consisted of scales measuring quantitative demands, social support from manager, co-workers, friends and family and behavioural and cognitive stress. 645 randomly selected individuals aged 18-67 years participated in the survey. The findings indicate a significant positive relationship between demands and stress and a significant negative relationship between social support and stress. Furthermore, the results do not indicate that social support moderates the effects of demands on stress.},
 author    = {Åhlin, Julia and Johansson, Sandra},
 keyword   = {social support,stress,quantitative demands,moderating effect.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Socialt stöds betydelse i arbetslivet: om socialt stöds samband med stress},
 year     = {2012},
}