Advanced

Interimistiska förbud i intrångsmål – en empirisk undersökning av underrättspraxis

Lönn, Victoria LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Förevarande uppsats behandlar det interimistiska förbudet i ett praktiskt perspektiv. Mer konkret uttryckt undersöks i vilken utsträckning det immaterialrättsliga interimistiska förbudet faktiskt används i det praktiska rättslivet, samt hur det interimistiska förbudet i praktiken fungerar som ett tvistemålssubstitut.

Genom en kvantitativ analys av opublicerade immaterialrättsliga rättsfall har ett antal aspekter av det faktiska användandet av det interimistiska förbudet kunnat utredas. Resultatet visar bland annat att det framställts yrkande på interimistiskt förbud i hälften av de intrångsmål där det förts talan om slutligt vitesförbud. Det har dessutom kartlagts i vilken utsträckning det yrkas på, och meddelas, beslut om... (More)
Förevarande uppsats behandlar det interimistiska förbudet i ett praktiskt perspektiv. Mer konkret uttryckt undersöks i vilken utsträckning det immaterialrättsliga interimistiska förbudet faktiskt används i det praktiska rättslivet, samt hur det interimistiska förbudet i praktiken fungerar som ett tvistemålssubstitut.

Genom en kvantitativ analys av opublicerade immaterialrättsliga rättsfall har ett antal aspekter av det faktiska användandet av det interimistiska förbudet kunnat utredas. Resultatet visar bland annat att det framställts yrkande på interimistiskt förbud i hälften av de intrångsmål där det förts talan om slutligt vitesförbud. Det har dessutom kartlagts i vilken utsträckning det yrkas på, och meddelas, beslut om interimistiskt förbud utan att svaranden ges tillfälle att yttra sig.

Det finns en utbredd uppfattning om att det interimistiska förbudet fungerar som ett substitut för den ordinära tvistemålsprocessen i immaterialrättsliga tvister. Det anförs att avgörandet i det interimistiska förfarandet i praktiken ofta blir det slutliga genom att parterna träffar en förlikning. I förevarande uppsats har det kunnat konstateras att det finns empiriskt stöd för ett påstående om att en stor andel av intrångsmål som inletts vid domstol inte går till slutligt avgörande genom dom meddelad efter materiell prövning. Det förs i anslutning till detta konstaterande en diskussion kring vilken betydelse det interimistiska förbudet har för parters benägenhet och förmåga att lösa en föreliggande intrångstvist i en form som skiljer sig från den ordinära tvistemålsdomen.

Uppsatsen ger dessutom en god överblick över det immaterialrättsliga interimistiska förbudet som institut, bland annat när det gäller de materiella och processuella förutsättningar som ska vara uppfyllda för bifall till ett interimistiskt förbudsyrkande. Vidare presenteras en översiktlig bild av de processrättsliga bestämmelser som är relevanta för parters möjlighet att disponera över hur en föreliggande domstolstvist når sitt slutliga avgörande. (Less)
Abstract
This thesis addresses the interlocutory injunction from a practical perspective. The subject of the thesis is the actual use of the interlocutory injunction and the injunction’s effect as a substitute for civil litigation in cases of intellectual property infringements.

A number of aspects of the actual use of the interlocutory injunction have been established in an empiric study of unpublished cases of intellectual property infringements. One of these aspects is the frequency of application for an interlocutory injunction in infringement cases. The result shows that an application for an interlocutory injunction is filed in every other case of intellectual property infringement. Another aspect of the use of the interlocutory injunction... (More)
This thesis addresses the interlocutory injunction from a practical perspective. The subject of the thesis is the actual use of the interlocutory injunction and the injunction’s effect as a substitute for civil litigation in cases of intellectual property infringements.

A number of aspects of the actual use of the interlocutory injunction have been established in an empiric study of unpublished cases of intellectual property infringements. One of these aspects is the frequency of application for an interlocutory injunction in infringement cases. The result shows that an application for an interlocutory injunction is filed in every other case of intellectual property infringement. Another aspect of the use of the interlocutory injunction established in the empiric study is the issuing of, and application for, interlocutory injunctions without the defendant being heard.

The interlocutory injunction is commonly claimed to be a substitute for civil litigation. It is stated that the interim decision in practice often becomes the final outcome, through the parties’ settlement of their dispute by conciliation. In the empiric study of unpublished infringement cases, it has been confirmed that a vast majority of infringement cases are not settled by the passing of a final judgment.

The thesis aims to discuss which role the interlocutory injunction plays when it comes to the parties’ willingness and ability to reach a solution based on conciliation. Also, a purpose of the thesis is to provide a good overview of the regulations governing the interlocutory injunction, for instance the prerequisites for granting an application for interlocutory injunction. In addition, the procedural rules concerning the parties’ right to dispose of how their court dispute reaches its final settlement are presented in the thesis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lönn, Victoria LU
supervisor
organization
alternative title
The interlocutory injunction in cases of intellectual property infringements – an empiric study of unpublished cases
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilprocessrätt, immaterialrätt, interimistiskt förbud, tvistemålssubstitut
language
Swedish
id
2767549
date added to LUP
2012-10-15 12:44:50
date last changed
2012-10-15 12:44:50
@misc{2767549,
 abstract   = {This thesis addresses the interlocutory injunction from a practical perspective. The subject of the thesis is the actual use of the interlocutory injunction and the injunction’s effect as a substitute for civil litigation in cases of intellectual property infringements.

A number of aspects of the actual use of the interlocutory injunction have been established in an empiric study of unpublished cases of intellectual property infringements. One of these aspects is the frequency of application for an interlocutory injunction in infringement cases. The result shows that an application for an interlocutory injunction is filed in every other case of intellectual property infringement. Another aspect of the use of the interlocutory injunction established in the empiric study is the issuing of, and application for, interlocutory injunctions without the defendant being heard. 

The interlocutory injunction is commonly claimed to be a substitute for civil litigation. It is stated that the interim decision in practice often becomes the final outcome, through the parties’ settlement of their dispute by conciliation. In the empiric study of unpublished infringement cases, it has been confirmed that a vast majority of infringement cases are not settled by the passing of a final judgment.

The thesis aims to discuss which role the interlocutory injunction plays when it comes to the parties’ willingness and ability to reach a solution based on conciliation. Also, a purpose of the thesis is to provide a good overview of the regulations governing the interlocutory injunction, for instance the prerequisites for granting an application for interlocutory injunction. In addition, the procedural rules concerning the parties’ right to dispose of how their court dispute reaches its final settlement are presented in the thesis.},
 author    = {Lönn, Victoria},
 keyword   = {civilprocessrätt,immaterialrätt,interimistiskt förbud,tvistemålssubstitut},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Interimistiska förbud i intrångsmål – en empirisk undersökning av underrättspraxis},
 year     = {2012},
}