Advanced

Fastighetsinvesteringars riskjusterade avkastning - En jämförelse av investeringsalternativ i fastigheter

Svalling, Tim LU ; Dackheden, Fredrik LU and Eriksson, Peter LU (2012) FEKH95 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Fastighetsinvesteringars riskjusterade avkastning
- En jämförelse av investeringsalternativ i fastigheter

Seminariedatum: 2012-06-01

Ämne/Kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Fredrik Dackheden, Peter Eriksson, Tim Svalling

Handledare: Tore Eriksson

Nyckelord: Fastighetsinvestering, direktinvestering, indirekt investering, riskjusterad avkastning, OMXSCAPGI

Syfte: Vårt syfte är att undersöka den riskjusterade avkastningen för tre olika investeringsalternativ i fastigheter.

Metod: Uppsatsen har en deduktiv ansats och genomför en kvantitativ undersökning som syftar till att använda befintlig teori och praktiska referensramar för att kunna jämföra tre olika... (More)
Examensarbetets titel: Fastighetsinvesteringars riskjusterade avkastning
- En jämförelse av investeringsalternativ i fastigheter

Seminariedatum: 2012-06-01

Ämne/Kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Fredrik Dackheden, Peter Eriksson, Tim Svalling

Handledare: Tore Eriksson

Nyckelord: Fastighetsinvestering, direktinvestering, indirekt investering, riskjusterad avkastning, OMXSCAPGI

Syfte: Vårt syfte är att undersöka den riskjusterade avkastningen för tre olika investeringsalternativ i fastigheter.

Metod: Uppsatsen har en deduktiv ansats och genomför en kvantitativ undersökning som syftar till att använda befintlig teori och praktiska referensramar för att kunna jämföra tre olika investeringsalternativ i fastigheter.

Teoretiska perspektiv: De teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen baseras på tidigare forskning inom avkastning och risk i syfte att användas vid beräkning av investeringsalternativens riskjusterade avkastning.

Empiri: Med hjälp av data från Morningstar och IPD Svenskt Fastighetsindex har vi undersökt den riskjusterade avkastningen för tre olika investeringsalternativ i fastigheter, direkt i fastighet, indirekt via fastighetsaktier och indirekt via öppna fastighetsfonder.

Resultat: Undersökningen visar att indirekt investering i fastighetsaktier har haft den högsta riskjusterade totalavkastning tillsammans med Länsförsäkringars fastighetsfond. De indirekta investeringsalternativen som kollektiv har presterat bättre riskjusterad avkastning än direktinvestering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svalling, Tim LU ; Dackheden, Fredrik LU and Eriksson, Peter LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
direktinvestering, Fastighetsinvestering, indirekt investering, riskjusterad avkastning, OMXSCAPGI
language
Swedish
id
2797315
date added to LUP
2012-06-21 11:37:28
date last changed
2012-06-21 11:37:28
@misc{2797315,
 abstract   = {Examensarbetets titel:	Fastighetsinvesteringars riskjusterade avkastning 
- En jämförelse av investeringsalternativ i fastigheter

Seminariedatum:	2012-06-01

Ämne/Kurs:	FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare:	Fredrik Dackheden, Peter Eriksson, Tim Svalling

Handledare:	Tore Eriksson

Nyckelord:	Fastighetsinvestering, direktinvestering, indirekt investering, riskjusterad avkastning, OMXSCAPGI

Syfte:	Vårt syfte är att undersöka den riskjusterade avkastningen för tre olika investeringsalternativ i fastigheter.

Metod:	Uppsatsen har en deduktiv ansats och genomför en kvantitativ undersökning som syftar till att använda befintlig teori och praktiska referensramar för att kunna jämföra tre olika investeringsalternativ i fastigheter.

Teoretiska perspektiv:	De teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen baseras på tidigare forskning inom avkastning och risk i syfte att användas vid beräkning av investeringsalternativens riskjusterade avkastning.

Empiri: 	Med hjälp av data från Morningstar och IPD Svenskt Fastighetsindex har vi undersökt den riskjusterade avkastningen för tre olika investeringsalternativ i fastigheter, direkt i fastighet, indirekt via fastighetsaktier och indirekt via öppna fastighetsfonder.

Resultat: 	Undersökningen visar att indirekt investering i fastighetsaktier har haft den högsta riskjusterade totalavkastning tillsammans med Länsförsäkringars fastighetsfond. De indirekta investeringsalternativen som kollektiv har presterat bättre riskjusterad avkastning än direktinvestering.},
 author    = {Svalling, Tim and Dackheden, Fredrik and Eriksson, Peter},
 keyword   = {direktinvestering,Fastighetsinvestering,indirekt investering,riskjusterad avkastning,OMXSCAPGI},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fastighetsinvesteringars riskjusterade avkastning - En jämförelse av investeringsalternativ i fastigheter},
 year     = {2012},
}