Advanced

Effektivare felavhjälpning

Puronranta, Ensio and Nordqvist, Jonas (2012)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Ökad trafikmängd och ökat resande ställer allt större krav på tillförlitligheten på Sveriges järnvägar. Infranord AB är Nordens ledande järnvägsentreprenör och har hand om flertalet drift- och underhållskontrakt runt om i landet. Felavhjälpningen är en viktig del i dessa kontrakt och det ställs allt högre krav på entreprenören med kortare inställelsetider och en ständigt växande trafikbelastning.
Syftet med detta arbete är att kartlägga olika metoder, och lyfta fram deras för och nackdelar för en effektivare felavhjälpning. I denna rapport har en noggrannare analys gjorts på ett drift- och underhållskontrakt inom Malmö närområde och Sydöstra Skåne. Olika modeller har tidigare provats och detta arbete presenterar förslag på lösningar samt... (More)
Ökad trafikmängd och ökat resande ställer allt större krav på tillförlitligheten på Sveriges järnvägar. Infranord AB är Nordens ledande järnvägsentreprenör och har hand om flertalet drift- och underhållskontrakt runt om i landet. Felavhjälpningen är en viktig del i dessa kontrakt och det ställs allt högre krav på entreprenören med kortare inställelsetider och en ständigt växande trafikbelastning.
Syftet med detta arbete är att kartlägga olika metoder, och lyfta fram deras för och nackdelar för en effektivare felavhjälpning. I denna rapport har en noggrannare analys gjorts på ett drift- och underhållskontrakt inom Malmö närområde och Sydöstra Skåne. Olika modeller har tidigare provats och detta arbete presenterar förslag på lösningar samt påvisar deras för och nackdelar.
Utifrån studiebesök, intervjuer och framförallt genom dataanalys, med information hämtad från Trafikverkets databas Ofelia, har arbetet genomförts. En beräkningsmodell har tagits fram med syftet att beräkna, genom olika jämförelsemetoder, vilket av arbetsätten bemanning, beredskap och utryckning som är mest lönsamt.
Större delen av de fel som anmäls inom detta kontrakt ingår i teknikslaget signal och resultatet från beräkningsmodellen visar att en blandning mellan bemanning och beredskap är det alternativt som är mest kostnadseffektivt. Vid andra teknikslag som ban, el och teleteknik där frekvensen av anmälda fel är mycket låg kan det istället vara mer lönsamt att använda sig av utryckning som arbetssätt. Detta på de tider då anläggningarna inte är bemannad av daglig personal. Resultatet presenteras utifrån två jämförelsemetoder i olika arbetsscheman. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Puronranta, Ensio and Nordqvist, Jonas
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
järnväg, felavhjälpning, effektivisering, underhåll, beräkningsmodell
language
Swedish
id
2797365
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2259&type=doc
date added to LUP
2012-06-14
date last changed
2012-07-12 15:39:50
@misc{2797365,
 abstract   = {Ökad trafikmängd och ökat resande ställer allt större krav på tillförlitligheten på Sveriges järnvägar. Infranord AB är Nordens ledande järnvägsentreprenör och har hand om flertalet drift- och underhållskontrakt runt om i landet. Felavhjälpningen är en viktig del i dessa kontrakt och det ställs allt högre krav på entreprenören med kortare inställelsetider och en ständigt växande trafikbelastning.
Syftet med detta arbete är att kartlägga olika metoder, och lyfta fram deras för och nackdelar för en effektivare felavhjälpning. I denna rapport har en noggrannare analys gjorts på ett drift- och underhållskontrakt inom Malmö närområde och Sydöstra Skåne. Olika modeller har tidigare provats och detta arbete presenterar förslag på lösningar samt påvisar deras för och nackdelar.
Utifrån studiebesök, intervjuer och framförallt genom dataanalys, med information hämtad från Trafikverkets databas Ofelia, har arbetet genomförts. En beräkningsmodell har tagits fram med syftet att beräkna, genom olika jämförelsemetoder, vilket av arbetsätten bemanning, beredskap och utryckning som är mest lönsamt.
Större delen av de fel som anmäls inom detta kontrakt ingår i teknikslaget signal och resultatet från beräkningsmodellen visar att en blandning mellan bemanning och beredskap är det alternativt som är mest kostnadseffektivt. Vid andra teknikslag som ban, el och teleteknik där frekvensen av anmälda fel är mycket låg kan det istället vara mer lönsamt att använda sig av utryckning som arbetssätt. Detta på de tider då anläggningarna inte är bemannad av daglig personal. Resultatet presenteras utifrån två jämförelsemetoder i olika arbetsscheman.},
 author    = {Puronranta, Ensio and Nordqvist, Jonas},
 keyword   = {järnväg,felavhjälpning,effektivisering,underhåll,beräkningsmodell},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektivare felavhjälpning},
 year     = {2012},
}