Advanced

Mid-market eller stuck in the middle

Elvin, David LU ; Högnelid, Pelle and Rüdow Fors, Anders (2012) FEKH95 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Mid-market eller Stuck in the middle - Hur viktigt är det att välja mellan kostnadsledarskap och differentiering?
Seminariedatum: 2012-06-01 Ämne/Kurs: FEKH95, Företagsekonomi, Kandidatuppsats, Strategic Management Författare: Anders Rüdow Fors, David Elvin, Pelle Högnelid
Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Generiska strategier, Stuck in the middle, Mellanmarknadsposition, dagligvarubranschen,
stormarknader
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur företagets lönsamhet påverkas av företagets grad av generisk
strategi
Metod: En kvantitativ fallstudie baserad på mönstermatchning. Insamling av primärdata genom strukturerade observationer och strukturerade intervjuer. Kompletterande sekundärdata från årsredovisningar och... (More)
Titel: Mid-market eller Stuck in the middle - Hur viktigt är det att välja mellan kostnadsledarskap och differentiering?
Seminariedatum: 2012-06-01 Ämne/Kurs: FEKH95, Företagsekonomi, Kandidatuppsats, Strategic Management Författare: Anders Rüdow Fors, David Elvin, Pelle Högnelid
Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Generiska strategier, Stuck in the middle, Mellanmarknadsposition, dagligvarubranschen,
stormarknader
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur företagets lönsamhet påverkas av företagets grad av generisk
strategi
Metod: En kvantitativ fallstudie baserad på mönstermatchning. Insamling av primärdata genom strukturerade observationer och strukturerade intervjuer. Kompletterande sekundärdata från årsredovisningar och offentlig information.
Teoretisk referensram: Mått på lönsamhet genom redovisningsmått, kompletterande mått samt icke finansiella mått. Generiska strategier, kostnadsstrategi, differentieringsstrategi, fokusstrategi, avvägning, mellanmarknadsposition samt stuck in the middle.
Empiri: Insamling av data genom strukturerade intervjuer och strukturerade observationer på stormarknader och över telefon.
Slutsats: Tydliga strategiska val kan ge lönsamhet oavsett grad av generisk strategi. Graden av generisk strategi är bara en del av förklaringen bakom ett företags lönsamhet. Högre grad av generisk strategi behöver inte automatiskt leda till högre lönsamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elvin, David LU ; Högnelid, Pelle and Rüdow Fors, Anders
supervisor
organization
alternative title
Hur viktigt är det att välja mellan kostnadsledarskap och differentiering?
course
FEKH95 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Generiska strategier, Stuck in the middle, Mellanmarknadsposition, dagligvarubranschen, stormarknader
language
Swedish
id
2797575
date added to LUP
2012-06-19 09:31:49
date last changed
2012-06-19 09:31:49
@misc{2797575,
 abstract   = {Titel: Mid-market eller Stuck in the middle - Hur viktigt är det att välja mellan kostnadsledarskap och differentiering?
Seminariedatum: 2012-06-01 Ämne/Kurs: FEKH95, Företagsekonomi, Kandidatuppsats, Strategic Management Författare: Anders Rüdow Fors, David Elvin, Pelle Högnelid 
Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Generiska strategier, Stuck in the middle, Mellanmarknadsposition, dagligvarubranschen,
stormarknader 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur företagets lönsamhet påverkas av företagets grad av generisk
strategi
 Metod: En kvantitativ fallstudie baserad på mönstermatchning. Insamling av primärdata genom strukturerade observationer och strukturerade intervjuer. Kompletterande sekundärdata från årsredovisningar och offentlig information.
Teoretisk referensram: Mått på lönsamhet genom redovisningsmått, kompletterande mått samt icke finansiella mått. Generiska strategier, kostnadsstrategi, differentieringsstrategi, fokusstrategi, avvägning, mellanmarknadsposition samt stuck in the middle. 
Empiri: Insamling av data genom strukturerade intervjuer och strukturerade observationer på stormarknader och över telefon.
Slutsats: Tydliga strategiska val kan ge lönsamhet oavsett grad av generisk strategi. Graden av generisk strategi är bara en del av förklaringen bakom ett företags lönsamhet. Högre grad av generisk strategi behöver inte automatiskt leda till högre lönsamhet.},
 author    = {Elvin, David and Högnelid, Pelle and Rüdow Fors, Anders},
 keyword   = {Generiska strategier,Stuck in the middle,Mellanmarknadsposition,dagligvarubranschen,stormarknader},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mid-market eller stuck in the middle},
 year     = {2012},
}