Advanced

Informationsöverflöd i arbetslivet - Individers uppfattning

Sarén, Lisa LU and Akoral, Selma LU (2012) SYSK02 20121
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Vi lever idag i ett så kallat informationssamhälle där vi dagligen tillhandahålls med mängder av information. Begreppet informationsöverflöd används för att beskriva ett tillstånd där människor tillgodoses med en ej hanterbar mängd information och många individer blir stressade av faktumet att inte kunna hantera och ta del av allting. Men meningarna går isär om fenomenet informationsöverflöd faktiskt existerar. Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida individer uppfattar att informationsöverflöd förekommer i deras dagliga arbete. En undersökning genomfördes för att även utreda vad orsakerna till fenomenet med informationsöverflöd kunde vara, samt vad som eventuellt görs för att hantera problemet. För att besvara dessa frågor... (More)
Vi lever idag i ett så kallat informationssamhälle där vi dagligen tillhandahålls med mängder av information. Begreppet informationsöverflöd används för att beskriva ett tillstånd där människor tillgodoses med en ej hanterbar mängd information och många individer blir stressade av faktumet att inte kunna hantera och ta del av allting. Men meningarna går isär om fenomenet informationsöverflöd faktiskt existerar. Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida individer uppfattar att informationsöverflöd förekommer i deras dagliga arbete. En undersökning genomfördes för att även utreda vad orsakerna till fenomenet med informationsöverflöd kunde vara, samt vad som eventuellt görs för att hantera problemet. För att besvara dessa frågor gjordes en enkätundersökning där två stora IT-konsultföretag medverkade i utredningen. Undersökningens enkät hanterade det som presenterades i litteraturgenomgången gällandes orsaker till informationsöverflöd, hur individer uppfattar samt hanterar det. Undersökningens resultat visade att majoriteten av individer kände av flertalet symptom och effekter av ett ständigt informationsöverflöd. Dessa symptom och effekter bestod främst av stress, frustration, tidsförlust, reducerad produktivitet samt ett val att ignorera en stor del information. Andra upplevelser pekade på mer spridda svar där upplevelsen var väldigt individuell från person till person. De främsta orsakerna till informationsöverflöd fann vi vara den mängd information som mottogs, den tid som individen spenderade att hantera e-post, hur företagskulturen var formad samt det värde informationen ansågs ha. Hantering av informationsöverflöd visades inte i någon större utsträckning från företagets sida, medan individer själva, i viss mån, försökte begränsa den information de skickade till andra för att minska problemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sarén, Lisa LU and Akoral, Selma LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Information overload, informationsöverflöd, push- och pulltekniker
report number
INF12-031
language
Swedish
id
2797658
date added to LUP
2012-06-19 14:21:45
date last changed
2012-06-19 14:21:45
@misc{2797658,
 abstract   = {Vi lever idag i ett så kallat informationssamhälle där vi dagligen tillhandahålls med mängder av information. Begreppet informationsöverflöd används för att beskriva ett tillstånd där människor tillgodoses med en ej hanterbar mängd information och många individer blir stressade av faktumet att inte kunna hantera och ta del av allting. Men meningarna går isär om fenomenet informationsöverflöd faktiskt existerar. Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida individer uppfattar att informationsöverflöd förekommer i deras dagliga arbete. En undersökning genomfördes för att även utreda vad orsakerna till fenomenet med informationsöverflöd kunde vara, samt vad som eventuellt görs för att hantera problemet. För att besvara dessa frågor gjordes en enkätundersökning där två stora IT-konsultföretag medverkade i utredningen. Undersökningens enkät hanterade det som presenterades i litteraturgenomgången gällandes orsaker till informationsöverflöd, hur individer uppfattar samt hanterar det. Undersökningens resultat visade att majoriteten av individer kände av flertalet symptom och effekter av ett ständigt informationsöverflöd. Dessa symptom och effekter bestod främst av stress, frustration, tidsförlust, reducerad produktivitet samt ett val att ignorera en stor del information. Andra upplevelser pekade på mer spridda svar där upplevelsen var väldigt individuell från person till person. De främsta orsakerna till informationsöverflöd fann vi vara den mängd information som mottogs, den tid som individen spenderade att hantera e-post, hur företagskulturen var formad samt det värde informationen ansågs ha. Hantering av informationsöverflöd visades inte i någon större utsträckning från företagets sida, medan individer själva, i viss mån, försökte begränsa den information de skickade till andra för att minska problemet.},
 author    = {Sarén, Lisa and Akoral, Selma},
 keyword   = {Information overload,informationsöverflöd,push- och pulltekniker},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Informationsöverflöd i arbetslivet - Individers uppfattning},
 year     = {2012},
}