Advanced

Det handlar om distinktioner - konnässörskapet och dess funktion

Thunander, Gustav LU (2012) MKVK03 20121
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Jag har genomfört en kvalitativ innehållsanalys av olika tidskrifter, tillgängliga på den svenska marknaden. Samtliga tidskrifter inriktar sig mot den medvetne konsumenten – konnässören. Syftet med analysen är att kartlägga och förklara konnässörskapet, dess uppbyggnad och funktion, samt att söka förståelse i hur det kan finnas utrymme till alla dessa konnässörtidskrifter, och varför just nu – i dagens samhälle. Vidare vill jag förklara hur vissa konsumtionsmönster och preferenser är närmre knutet till makt än andra.
Det jag fann var att konnässörskapets ursprung går att hitta i den ekonomiska elitens vilja att skilja sig från den arbetande majoritet ett samhälle bygger på. När samhället i regel var producenter var eliten konsumenter, de... (More)
Jag har genomfört en kvalitativ innehållsanalys av olika tidskrifter, tillgängliga på den svenska marknaden. Samtliga tidskrifter inriktar sig mot den medvetne konsumenten – konnässören. Syftet med analysen är att kartlägga och förklara konnässörskapet, dess uppbyggnad och funktion, samt att söka förståelse i hur det kan finnas utrymme till alla dessa konnässörtidskrifter, och varför just nu – i dagens samhälle. Vidare vill jag förklara hur vissa konsumtionsmönster och preferenser är närmre knutet till makt än andra.
Det jag fann var att konnässörskapets ursprung går att hitta i den ekonomiska elitens vilja att skilja sig från den arbetande majoritet ett samhälle bygger på. När samhället i regel var producenter var eliten konsumenter, de var experter på konsumtion. Idag genomsyrar denna konsumtionexptertis samhällets alla nivåer, alla känner av pressen att konsumera unikt och exklusivt för att särskilja sig från ”resten”. Detta ger utrymme för uppkomsten av nya nischade specialmagasin som har i uppgift att undervisa och fördjupa konsumenterna hur de bör tycka, tänka och konsumera ett visst ämne. Vilka kunskaper som gäller inom ett givet ämne, avgörs i kulturella maktkamper där Bourdieus begrepp habitus, kulturellt kapital och kulturella fält kommer väl till pass.

Titel: ”Det handlar om distinktioner” – en studie av konnässörskap och dess funktion.
Författare: Gustav Thunander
Handledare: Fredrik Miegel
Dokument: Kandidatuppsats, institutionen för medier och kommunikation.
Nyckelord: Konsumtion, distinktioner, konnässörskap, Bourdieu, identitetsbildning, kulturellt kapital, kulturella fält, habitus, Veblen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thunander, Gustav LU
supervisor
organization
course
MKVK03 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
identitetsbildning, konnässörskap, konsumenter - attityder, konsumtionskultur, konsumtion, distinktioner, kulturellt kapital, kulturella fält, habitus, Veblen
language
Swedish
id
2797779
date added to LUP
2012-06-15 15:57:25
date last changed
2014-09-04 08:35:58
@misc{2797779,
 abstract   = {Jag har genomfört en kvalitativ innehållsanalys av olika tidskrifter, tillgängliga på den svenska marknaden. Samtliga tidskrifter inriktar sig mot den medvetne konsumenten – konnässören. Syftet med analysen är att kartlägga och förklara konnässörskapet, dess uppbyggnad och funktion, samt att söka förståelse i hur det kan finnas utrymme till alla dessa konnässörtidskrifter, och varför just nu – i dagens samhälle. Vidare vill jag förklara hur vissa konsumtionsmönster och preferenser är närmre knutet till makt än andra.
 Det jag fann var att konnässörskapets ursprung går att hitta i den ekonomiska elitens vilja att skilja sig från den arbetande majoritet ett samhälle bygger på. När samhället i regel var producenter var eliten konsumenter, de var experter på konsumtion. Idag genomsyrar denna konsumtionexptertis samhällets alla nivåer, alla känner av pressen att konsumera unikt och exklusivt för att särskilja sig från ”resten”. Detta ger utrymme för uppkomsten av nya nischade specialmagasin som har i uppgift att undervisa och fördjupa konsumenterna hur de bör tycka, tänka och konsumera ett visst ämne. Vilka kunskaper som gäller inom ett givet ämne, avgörs i kulturella maktkamper där Bourdieus begrepp habitus, kulturellt kapital och kulturella fält kommer väl till pass.

Titel: ”Det handlar om distinktioner” – en studie av konnässörskap och dess funktion.
Författare: Gustav Thunander
Handledare: Fredrik Miegel
Dokument: Kandidatuppsats, institutionen för medier och kommunikation.
Nyckelord: Konsumtion, distinktioner, konnässörskap, Bourdieu, identitetsbildning, kulturellt kapital, kulturella fält, habitus, Veblen.},
 author    = {Thunander, Gustav},
 keyword   = {identitetsbildning,konnässörskap,konsumenter - attityder,konsumtionskultur,konsumtion,distinktioner,kulturellt kapital,kulturella fält,habitus,Veblen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det handlar om distinktioner - konnässörskapet och dess funktion},
 year     = {2012},
}