Advanced

Internationella företagsförvärv och systematisk risk - Ett svenskt perspektiv

Wallengren, Per LU ; Mellerby, Carl LU and Ayar, Öznur LU (2012) FEKH95 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
EXAMENSARBETETS TITEL: Internationella företagsförvärv och systematisk risk: Ett svenskt perspektiv

SEMINARIEDATUM: Fredag den 1:a juni 2012

ÄMNE/KURS: FEKH95 Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

FÖRFATTARE: Öznur Ayar, Carl Mellerby, Per Wallengren

HANDLEDARE: Göran Andersson

NYCKELORD: Internationella företagsförvärv, systematisk risk, marknadsmodellen, eventstudie, marknadskorrelation

SYFTE: Syftet med studien är att ur ett svenskt perspektiv utreda om den systematiska risken förändras hos det förvärvande företaget i samband med ett internationellt företagsförvärv. Studiens bisyfte är att utreda om geografiska aspekter spelar in samt om en varierande grad av marknadskorrelation, risknivå innan företagsförvärv... (More)
EXAMENSARBETETS TITEL: Internationella företagsförvärv och systematisk risk: Ett svenskt perspektiv

SEMINARIEDATUM: Fredag den 1:a juni 2012

ÄMNE/KURS: FEKH95 Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

FÖRFATTARE: Öznur Ayar, Carl Mellerby, Per Wallengren

HANDLEDARE: Göran Andersson

NYCKELORD: Internationella företagsförvärv, systematisk risk, marknadsmodellen, eventstudie, marknadskorrelation

SYFTE: Syftet med studien är att ur ett svenskt perspektiv utreda om den systematiska risken förändras hos det förvärvande företaget i samband med ett internationellt företagsförvärv. Studiens bisyfte är att utreda om geografiska aspekter spelar in samt om en varierande grad av marknadskorrelation, risknivå innan företagsförvärv eller förvärvsstorlek påverkar den systematiska risken i samband med internationella företagsförvärv.

METOD: En kvantitativ eventstudie med utgångspunkt i marknadsmodellens riskparameter.

TEORETISKA PERSPEKTIV: Studien baseras på grundläggande finansiella teorier och modeller tillsammans med tidigare forskning inom det aktuella området.

EMPIRI: Studien baseras på 150 internationella företagsförvärv och beräkningarna av den systematiska risken utförs genom enkel linjär regressionsanalys. Vidare används inhemska förvärv samt icke-förvärvande företag som referensvärden och kontroll.

RESULTAT: Studien finner inget stöd för att internationella företagsförvärv förändrar den systematiska risken i någon signifikant omfattning även om en mindre minskning av genomsnittliga risknivån kunde iakttas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallengren, Per LU ; Mellerby, Carl LU and Ayar, Öznur LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
marknadskorrelation, eventstudie, marknadsmodellen, internationella företagsförvärv, systematisk risk
language
Swedish
id
2798134
date added to LUP
2012-06-27 10:21:02
date last changed
2012-06-27 10:21:02
@misc{2798134,
 abstract   = {EXAMENSARBETETS TITEL: Internationella företagsförvärv och systematisk risk: Ett svenskt perspektiv

SEMINARIEDATUM: Fredag den 1:a juni 2012

ÄMNE/KURS: FEKH95 Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

FÖRFATTARE: Öznur Ayar, Carl Mellerby, Per Wallengren

HANDLEDARE: Göran Andersson

NYCKELORD: Internationella företagsförvärv, systematisk risk, marknadsmodellen, eventstudie, marknadskorrelation

SYFTE: Syftet med studien är att ur ett svenskt perspektiv utreda om den systematiska risken förändras hos det förvärvande företaget i samband med ett internationellt företagsförvärv. Studiens bisyfte är att utreda om geografiska aspekter spelar in samt om en varierande grad av marknadskorrelation, risknivå innan företagsförvärv eller förvärvsstorlek påverkar den systematiska risken i samband med internationella företagsförvärv.

METOD: En kvantitativ eventstudie med utgångspunkt i marknadsmodellens riskparameter.

TEORETISKA PERSPEKTIV: Studien baseras på grundläggande finansiella teorier och modeller tillsammans med tidigare forskning inom det aktuella området.

EMPIRI: Studien baseras på 150 internationella företagsförvärv och beräkningarna av den systematiska risken utförs genom enkel linjär regressionsanalys. Vidare används inhemska förvärv samt icke-förvärvande företag som referensvärden och kontroll.

RESULTAT: Studien finner inget stöd för att internationella företagsförvärv förändrar den systematiska risken i någon signifikant omfattning även om en mindre minskning av genomsnittliga risknivån kunde iakttas.},
 author    = {Wallengren, Per and Mellerby, Carl and Ayar, Öznur},
 keyword   = {marknadskorrelation,eventstudie,marknadsmodellen,internationella företagsförvärv,systematisk risk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internationella företagsförvärv och systematisk risk - Ett svenskt perspektiv},
 year     = {2012},
}