Advanced

Desertification in China : desertification in China, causes and preventive actions in modern time

Forsmoo, Joel LU (2012) In Student thesis series INES NGEK01 20121
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
The climatic conditions in northern China and Mongolia make these regions prone to desertification. The results showed that there is quite a lot of disagreement in this matter, as to whether it exists at all and if so what the major explanatory factor is. Some argue that the desertification is due to climatic/natural factors (almost) alone, others that human activities is the major cause, and some are in-between arguing that it is a combination. The conclusion that is reached in this paper is finally that it seems most probable that it is a combination of both natural variability and human factors, and that the desertification does exist, with a following motivation for why that is.
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning
Klimatförhållandena i norra Kina samt Mongliet gör dessa områden benägna att drabbas av mark-försämring, vilket i sin irreversibla form ofta hänförs som ökenspridning. Litteraturstudien fokuserar på både tidigare erfarenheter, så som vad olika åtgärder har haft för konsekvenser- bra som dåliga – och även vad olika sätt att sköta marken på har medfört, samt även andra lärorika och värdefulla erfarenheter. Erfarenheter så som vad undermåliga underliggande undersökningar i området/områdena i fråga kan medföra, vilket ’the Green Great Wall’ är ett exempel på, ett projekt som inte verkar ha haft de positiva och lovande effekterna man trott att det skulle ha. Ett annat restaureringsprojekt exempel som faktiskt... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning
Klimatförhållandena i norra Kina samt Mongliet gör dessa områden benägna att drabbas av mark-försämring, vilket i sin irreversibla form ofta hänförs som ökenspridning. Litteraturstudien fokuserar på både tidigare erfarenheter, så som vad olika åtgärder har haft för konsekvenser- bra som dåliga – och även vad olika sätt att sköta marken på har medfört, samt även andra lärorika och värdefulla erfarenheter. Erfarenheter så som vad undermåliga underliggande undersökningar i området/områdena i fråga kan medföra, vilket ’the Green Great Wall’ är ett exempel på, ett projekt som inte verkar ha haft de positiva och lovande effekterna man trott att det skulle ha. Ett annat restaureringsprojekt exempel som faktiskt är tänkt att ha haft en netto-negativ effekt är en i Mauwusu Sandy Land, det ledde till att träden som planterades där sänkte grundvatten-nivån som gjorde att de dog, och i slutändan en ökad takt av ökenspridning. Detta troligen på grund av att inte tillräckligt med undersökningar blivit gjorda i dessa områden. Trenderna och förutsättningarna på en plats är ofta tänkt att gälla för den platsen, och enbart den platsen. Man kan ej applicera samma åtgärd på två olika platser utan att man kan försäkra sig om att det skulle fungera. Vilket i så fall kan baseras på till exempel underliggande forskning.
Diskussionen om negligering, om än i en underförstådd mening, och de följder det kan medföra är något som verkar vara en återkommande fråga. I detta fall i den socio-ekonomiska delen av ökenspridning så som mer resurser till landsbyggden vilket hade oförutsedda komplikationer så som expansion av städer på vad som ibland var bra odlingsmark. Att inte ha de långsiktiga konsekvensera av agerandet i beaktning. Befolkningstrycket, med nivåer högre än rekommendationerna, kan också vara/bli ett stort problem; det är relaterat till överbetning, undermåliga återtagningsförsök och annan urban aktivitet så som gruvindustri vilka alla har negativa effekter på marken. Av vilket antalet får per hektar är den viktigaste faktorn. Det mänskliga beteendet är också viktigt när det kommer till att förstå hur saker och ting kommer att utvecklas; det är en drastisk skillnad om man antar att människor är bofasta, ingen migration, och om man tar med den tekniska utvecklingen i beräkningen, och även NPP startvärdet är viktigt – vilket syns i LU-CDM modellen i Helldén (2005) (sektion 3.4.1.2).
Definitionen av vad ökenspridning är, är central i diskussionen och är därför definierad i början av arbetet, vilket även inkluderar dess historia, hur definitionen kom att bli den den är idag.
Vad framtiden kan medföra och om den ser positiv ut eller ej är också något som ses över. Det är andra fenomen relaterat till framtiden som också diskuterats, utöver de projekt/restaureringsarbeten som nämnts ovan, så som WUE. WUE verkar lovande och ett exempel är ’silt-laden’ bevattning. Ökenspridningsfrågan i Kina/Mongoliet är också jämfört med hur det ser ut på en global skala; en skala som uppvisar en positiv trend, om än med stora lokala variationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsmoo, Joel LU
supervisor
organization
alternative title
Ökenspridning i Kina : ökenspridning i Kina, orsaker och åtgärder i modern tid
course
NGEK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
social economic, semi-arid, Mongolia, China, desertification, land degradation, source criticism
publication/series
Student thesis series INES
report number
259
language
English
id
2798153
date added to LUP
2012-09-19 17:19:10
date last changed
2012-09-19 17:19:10
@misc{2798153,
 abstract   = {The climatic conditions in northern China and Mongolia make these regions prone to desertification. The results showed that there is quite a lot of disagreement in this matter, as to whether it exists at all and if so what the major explanatory factor is. Some argue that the desertification is due to climatic/natural factors (almost) alone, others that human activities is the major cause, and some are in-between arguing that it is a combination. The conclusion that is reached in this paper is finally that it seems most probable that it is a combination of both natural variability and human factors, and that the desertification does exist, with a following motivation for why that is.},
 author    = {Forsmoo, Joel},
 keyword   = {social economic,semi-arid,Mongolia,China,desertification,land degradation,source criticism},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Student thesis series INES},
 title    = {Desertification in China : desertification in China, causes and preventive actions in modern time},
 year     = {2012},
}