Advanced

Företagsstrategi på den svenska marknaden för betallösningar vid e-handel - En fallstudie rörande konkurrenssituation

Ericsson, Christina LU ; Green, Christian LU and Nielsen, Johanna LU (2012) FEKH95 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING
Examensarbetets titel: Företagsstrategi på den svenska marknaden för betallösningar vid e-handel. En fallstudie rörande konkurrenssituation.

Seminariedatum: 2012-06-01

Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng.

Författare: Christina Ericsson, Christian Green, Johanna Nielsen

Handledare: Claes Svensson

Nyckelord: Företagsstrategi, marknadsstruktur, Porter, D’Aveni, hyperkonkurrens, betallösningar, Klarna

Syfte: Syftet är att undersöka om någon av Porters och D’Avenis teorier meningsfullt kan appliceras på dynamiska marknader och förklara hur företag agerar strategiskt på dessa marknader.

Metod: Studien är genomförd som en kvalitativ fallstudie på Klarna AB, med en deduktiv ansats... (More)
SAMMANFATTNING
Examensarbetets titel: Företagsstrategi på den svenska marknaden för betallösningar vid e-handel. En fallstudie rörande konkurrenssituation.

Seminariedatum: 2012-06-01

Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng.

Författare: Christina Ericsson, Christian Green, Johanna Nielsen

Handledare: Claes Svensson

Nyckelord: Företagsstrategi, marknadsstruktur, Porter, D’Aveni, hyperkonkurrens, betallösningar, Klarna

Syfte: Syftet är att undersöka om någon av Porters och D’Avenis teorier meningsfullt kan appliceras på dynamiska marknader och förklara hur företag agerar strategiskt på dessa marknader.

Metod: Studien är genomförd som en kvalitativ fallstudie på Klarna AB, med en deduktiv ansats och främst utförts med semistrukturerade intervjuer. Slutsatsen baseras på Pattersons bedömningskriterier för vad som utgör en bra teori.

Teoretiska perspektiv: Porters Five Forces, Porters generiska strategier, D’Avenis arenaanalys samt D’Avenis Nya 7S.

Empiri: En fallstudie på Klarna AB samt kompletterande intervjuer med sakkunniga inom e-handel och marknaden för betallösningar.

Slutsats: Genom Pattersons bedömningskriterier är D’Avenis teorier meningsfullt applicerbara på den svenska marknaden för betallösningar vid e-handel. (Less)
Abstract
ABSTRACT
Title: Corporate strategy in the Swedish market for payment solutions for e-commerce. A case study on competition.

Seminar date: 2012-06-01

Course: FEKH95, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr.

Authors: Christina Ericsson, Christian Green, Johanna Nielsen

Advisor: Claes Svensson

Key words: Corporate strategy, market structure, Porter, D’Aveni, hypercompetition, payment solutions, Klarna

Purpose: The purpose of this study is to examine whether Porter’s or D’Aveni’s theories can be applied in a meaningful way on dynamic markets and explain firms’ strategic actions.

Methodology: The study was conducted as a qualitative... (More)
ABSTRACT
Title: Corporate strategy in the Swedish market for payment solutions for e-commerce. A case study on competition.

Seminar date: 2012-06-01

Course: FEKH95, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr.

Authors: Christina Ericsson, Christian Green, Johanna Nielsen

Advisor: Claes Svensson

Key words: Corporate strategy, market structure, Porter, D’Aveni, hypercompetition, payment solutions, Klarna

Purpose: The purpose of this study is to examine whether Porter’s or D’Aveni’s theories can be applied in a meaningful way on dynamic markets and explain firms’ strategic actions.

Methodology: The study was conducted as a qualitative case study on Klarna AB, with a deductive approach and mainly conducted with semistructured interviews. The conclusion is based on Patterson’s criteria for what constitutes a good theory.

Theory: Porter’s Five Forces, Porter’s Generic Strategies, D’Aveni’s Four Arena Analysis and D’Aveni’s New 7S’s.

Empirical foundation: A case study on Klarna AB as well as additional interviews with experts in e-commerce and payment solutions.

Conclusion: D’Aveni’s theories are, according to Pattersons criteria, meaningful to apply on the Swedish market for payment solutions for e-commerce. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ericsson, Christina LU ; Green, Christian LU and Nielsen, Johanna LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Betallösningar, Hyperkonkurrens, D'Aveni, Porter, Marknadsstruktur, Företagsstrategi, Klarna
language
Swedish
id
2798237
date added to LUP
2012-06-25 15:09:46
date last changed
2012-06-25 15:09:46
@misc{2798237,
 abstract   = {ABSTRACT
Title: Corporate strategy in the Swedish market for payment solutions for e-commerce. A case study on competition.

Seminar date: 2012-06-01

Course:	FEKH95, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr.

Authors: Christina Ericsson, Christian Green, Johanna Nielsen

Advisor: Claes Svensson

Key words: Corporate strategy, market structure, Porter, D’Aveni, hypercompetition, payment solutions, Klarna

Purpose: The purpose of this study is to examine whether Porter’s or D’Aveni’s theories can be applied in a meaningful way on dynamic markets and explain firms’ strategic actions.
 
Methodology: The study was conducted as a qualitative case study on Klarna AB, with a deductive approach and mainly conducted with semistructured interviews. The conclusion is based on Patterson’s criteria for what constitutes a good theory.

Theory:	Porter’s Five Forces, Porter’s Generic Strategies, D’Aveni’s Four Arena Analysis and D’Aveni’s New 7S’s.

Empirical foundation: A case study on Klarna AB as well as additional interviews with experts in e-commerce and payment solutions. 

Conclusion: D’Aveni’s theories are, according to Pattersons criteria, meaningful to apply on the Swedish market for payment solutions for e-commerce.},
 author    = {Ericsson, Christina and Green, Christian and Nielsen, Johanna},
 keyword   = {Betallösningar,Hyperkonkurrens,D'Aveni,Porter,Marknadsstruktur,Företagsstrategi,Klarna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagsstrategi på den svenska marknaden för betallösningar vid e-handel - En fallstudie rörande konkurrenssituation},
 year     = {2012},
}