Advanced

En rekryterare tar form – Social identitet och kulturuppfattning bland rekryterare på bemanningsföretag

Pavlova, Julia LU ; Danielsson, Martin LU and Brodin, Fanny LU (2012) FEKH95 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: En rekryterare tar form – Social identitet och kulturuppfattning bland rekryterare på bemanningsföretag

Seminariedatum: 31 Maj, 2012

Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare:
Fanny Brodin 880924-0540
Martin Danielsson 900320-5771
Julia Pavlova 900216-2643

Handledare: Nikos Macheridis

Nyckelord: Bemanningsföretag, rekryterare, social identitetsteori, organisationsidentitet, kultur

Syfte: Vi ämnar undersöka vad som påverkar framväxten av den sociala identiteten hos rekryterarna i bemanningsbranschen. Vi har även tolkat den kultur som rekryterarna uppfattar på deras företag då detta är en viktig del i identitetsarbetet.

Metod: Analyserande induktivt tillvägagångssätt. Detta... (More)
Titel: En rekryterare tar form – Social identitet och kulturuppfattning bland rekryterare på bemanningsföretag

Seminariedatum: 31 Maj, 2012

Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare:
Fanny Brodin 880924-0540
Martin Danielsson 900320-5771
Julia Pavlova 900216-2643

Handledare: Nikos Macheridis

Nyckelord: Bemanningsföretag, rekryterare, social identitetsteori, organisationsidentitet, kultur

Syfte: Vi ämnar undersöka vad som påverkar framväxten av den sociala identiteten hos rekryterarna i bemanningsbranschen. Vi har även tolkat den kultur som rekryterarna uppfattar på deras företag då detta är en viktig del i identitetsarbetet.

Metod: Analyserande induktivt tillvägagångssätt. Detta gjorde vi genom att intervjua rekryterare på sju stycken företag inom branschen. Att vi valde rekryterarna är för att det är de som är mest intressanta att undersöka, då de har en nyckelroll. De kommunicerar både med sin egen företagsledning, kunderna och konsulterna.

Teoretiska perspektiv: Vårt teoriavsnitt kommer behandla diverse teorier kring social identitetsteori och organisationsteori, med grund i Ashforth och Mael (1989) och Ashforts et als (2008) teorier. Vidare följer bland annat Alvesson och Willmotts teorier (2002) om identitetsreglering och organisatorisk kontroll, som till viss del bygger på föregående författares resultat. Slutligen följer ett avsnitt om olika kulturaspekter, samt hur dessa är sammanlänkad med den sociala identiteten hos individer men även i större sammanhang.

Empiri: Vi vill undersöka den sociala identitet rekryterare har på bemanningsföretag samt hur den formas utifrån en rad faktorer, bland annat den kultur de uppfattar på företaget. Bemanningsbranschen är relativt ung i Sverige och omvärldens kritik mot branschen kan vara ännu en faktor som påverkar framväxten av den sociala identiteten bland rekryterarna.

Resultat: Undersökningen påvisade att rekryterarna vi intervjuade i hög grad identifierade sig med yrket rekryterare i bemanningsbranschen. En relativt hög grad av stolthet fanns över att arbeta i branschen, trots omvärldens kritik mot denna. Det framgick även att rekryterare tenderade att anställa personal med liknande värderingar som de själva, både internt och till kundföretagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pavlova, Julia LU ; Danielsson, Martin LU and Brodin, Fanny LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Temporary work agency, recruiters, social identity theory, organisational theory, culture
language
Swedish
id
2799009
date added to LUP
2012-08-15 08:25:49
date last changed
2012-08-15 08:25:49
@misc{2799009,
 abstract   = {Titel: En rekryterare tar form – Social identitet och kulturuppfattning bland rekryterare på bemanningsföretag

Seminariedatum: 31 Maj, 2012

Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare:
Fanny Brodin 880924-0540
Martin Danielsson 900320-5771
Julia Pavlova 900216-2643

Handledare: Nikos Macheridis

Nyckelord: Bemanningsföretag, rekryterare, social identitetsteori, organisationsidentitet, kultur

Syfte: Vi ämnar undersöka vad som påverkar framväxten av den sociala identiteten hos rekryterarna i bemanningsbranschen. Vi har även tolkat den kultur som rekryterarna uppfattar på deras företag då detta är en viktig del i identitetsarbetet.

Metod: Analyserande induktivt tillvägagångssätt. Detta gjorde vi genom att intervjua rekryterare på sju stycken företag inom branschen. Att vi valde rekryterarna är för att det är de som är mest intressanta att undersöka, då de har en nyckelroll. De kommunicerar både med sin egen företagsledning, kunderna och konsulterna. 

Teoretiska perspektiv: Vårt teoriavsnitt kommer behandla diverse teorier kring social identitetsteori och organisationsteori, med grund i Ashforth och Mael (1989) och Ashforts et als (2008) teorier. Vidare följer bland annat Alvesson och Willmotts teorier (2002) om identitetsreglering och organisatorisk kontroll, som till viss del bygger på föregående författares resultat. Slutligen följer ett avsnitt om olika kulturaspekter, samt hur dessa är sammanlänkad med den sociala identiteten hos individer men även i större sammanhang.

Empiri: Vi vill undersöka den sociala identitet rekryterare har på bemanningsföretag samt hur den formas utifrån en rad faktorer, bland annat den kultur de uppfattar på företaget. Bemanningsbranschen är relativt ung i Sverige och omvärldens kritik mot branschen kan vara ännu en faktor som påverkar framväxten av den sociala identiteten bland rekryterarna.

Resultat: Undersökningen påvisade att rekryterarna vi intervjuade i hög grad identifierade sig med yrket rekryterare i bemanningsbranschen. En relativt hög grad av stolthet fanns över att arbeta i branschen, trots omvärldens kritik mot denna. Det framgick även att rekryterare tenderade att anställa personal med liknande värderingar som de själva, både internt och till kundföretagen.},
 author    = {Pavlova, Julia and Danielsson, Martin and Brodin, Fanny},
 keyword   = {Temporary work agency,recruiters,social identity theory,organisational theory,culture},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En rekryterare tar form – Social identitet och kulturuppfattning bland rekryterare på bemanningsföretag},
 year     = {2012},
}