Advanced

En prövning av agent- och stewardshipteorin på ideella föreningar

Bacevac, Amar LU ; Chiem, Alexander and Aldén, Sebastian (2012) FEKH95 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att pröva agent- och stewardshipteorins relevans och användbarhet i ideella föreningar.
Metod: Flerfallsstudie av studentnationer i Lund mellan den största, Lunds nation och minsta, Wermlands nation. Datainsamling genom semistrukturerade intervjuer av kurator, två aktiva medlemmar och en medlem i seniorskollegiet. Pattern matching som analys verktyg, vilket innebär en jämförelse av empiri och teori med studiens förväntade mönster.
Teoretisk referensram: Uppsatsens teoretiska referensram består av en tabell från Davis, Shoorman & Donaldsons artikel Toward a Stewardship Theory of Management som redogör för olika antaganden som gäller för att skapa förutsättningar för antingen principal-agent- eller principal-stewardrelationer.
... (More)
Syfte: Att pröva agent- och stewardshipteorins relevans och användbarhet i ideella föreningar.
Metod: Flerfallsstudie av studentnationer i Lund mellan den största, Lunds nation och minsta, Wermlands nation. Datainsamling genom semistrukturerade intervjuer av kurator, två aktiva medlemmar och en medlem i seniorskollegiet. Pattern matching som analys verktyg, vilket innebär en jämförelse av empiri och teori med studiens förväntade mönster.
Teoretisk referensram: Uppsatsens teoretiska referensram består av en tabell från Davis, Shoorman & Donaldsons artikel Toward a Stewardship Theory of Management som redogör för olika antaganden som gäller för att skapa förutsättningar för antingen principal-agent- eller principal-stewardrelationer.
Empiri: Empirin redogör för Lunds nation och Wermlands nation utifrån de olika antaganden som särskiljer agent- och stewardshipteorin. Framförallt har primärdata använts utifrån intervjuer men även en del sekundärdata i form av elektroniska dokument och hemsidor som rör studentnationer.
Resultat: Resultatet pekar mot övervägande stewardshipteoretiska förutsättningar anses både agent- och stewardshipteorin relevanta och användbara i studentnationer. Detta eftersom de flesta kategorier har inslag av agentteoretiska antaganden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bacevac, Amar LU ; Chiem, Alexander and Aldén, Sebastian
supervisor
organization
course
FEKH95 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ideell förening, studentnation, corporate governance, agentteori, stewardshipteori
language
Swedish
id
2799310
date added to LUP
2012-06-19 14:55:23
date last changed
2012-06-19 14:55:23
@misc{2799310,
 abstract   = {Syfte: Att pröva agent- och stewardshipteorins relevans och användbarhet i ideella föreningar.
Metod: Flerfallsstudie av studentnationer i Lund mellan den största, Lunds nation och minsta, Wermlands nation. Datainsamling genom semistrukturerade intervjuer av kurator, två aktiva medlemmar och en medlem i seniorskollegiet. Pattern matching som analys verktyg, vilket innebär en jämförelse av empiri och teori med studiens förväntade mönster.
Teoretisk referensram: Uppsatsens teoretiska referensram består av en tabell från Davis, Shoorman & Donaldsons artikel Toward a Stewardship Theory of Management som redogör för olika antaganden som gäller för att skapa förutsättningar för antingen principal-agent- eller principal-stewardrelationer.
Empiri: Empirin redogör för Lunds nation och Wermlands nation utifrån de olika antaganden som särskiljer agent- och stewardshipteorin. Framförallt har primärdata använts utifrån intervjuer men även en del sekundärdata i form av elektroniska dokument och hemsidor som rör studentnationer.
Resultat: Resultatet pekar mot övervägande stewardshipteoretiska förutsättningar anses både agent- och stewardshipteorin relevanta och användbara i studentnationer. Detta eftersom de flesta kategorier har inslag av agentteoretiska antaganden.},
 author    = {Bacevac, Amar and Chiem, Alexander and Aldén, Sebastian},
 keyword   = {ideell förening,studentnation,corporate governance,agentteori,stewardshipteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En prövning av agent- och stewardshipteorin på ideella föreningar},
 year     = {2012},
}