Advanced

Begripliga begrepp eller tomma ord. Om översättares verksamhet och engelskans hegemoni i den akademiska diskursen.

Nilsson, Maria LU (2012) FÖUM02 20121
Translation Program
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar översättning från engelska till svenska av samhällsvetenskapliga begrepp i akademiska texter. Syftet är att undersöka översättares verksamhet vid begreppsöversättning, och hur de påverkas av olika diskursiva normer och av engelskans inflytande i den akademiska diskursen, för att få svar på frågan hur översättare kan hantera användningen av engelska begrepp i svenskan. Intervjuer med tre översättare, en fackgranskare och en förläggare utgör underlag för diskussionen. Analysen använder diskursanalytiska begrepp. Som bakgrund till analysen presenteras dels aktuella frågor inom språkvård och språkpolitik i Sverige, med fokus på engelskans status inom högre utbildning, dels teoretiska och praktiska perspektiv på översättning... (More)
Uppsatsen behandlar översättning från engelska till svenska av samhällsvetenskapliga begrepp i akademiska texter. Syftet är att undersöka översättares verksamhet vid begreppsöversättning, och hur de påverkas av olika diskursiva normer och av engelskans inflytande i den akademiska diskursen, för att få svar på frågan hur översättare kan hantera användningen av engelska begrepp i svenskan. Intervjuer med tre översättare, en fackgranskare och en förläggare utgör underlag för diskussionen. Analysen använder diskursanalytiska begrepp. Som bakgrund till analysen presenteras dels aktuella frågor inom språkvård och språkpolitik i Sverige, med fokus på engelskans status inom högre utbildning, dels teoretiska och praktiska perspektiv på översättning av samhällsvetenskapliga begrepp. Översättarnas verksamhet relateras till tre diskurser som på olika sätt bestämmer ramarna för översättningsarbetet: den samhällsvetenskapliga diskursen, förlagsdiskursen och den språkpolitiska diskursen. Slutsatsen är att översättarna huvudsakligen anpassar sig till den samhällsvetenskapliga diskursens normer och ofta upplever användningen av engelska begrepp i svenskan som problematisk men har små möjligheter att introducera nya svenska begrepp. Snarare bör svenska motsvarigheter till de engelska begreppen introduceras av forskare och akademiker som är en del av ämnesdiskursen, för att begreppen ska accepteras och berika det samhällsvetenskapliga språket, som annars riskerar att utarmas på grund av den angloamerikanska språkliga hegemonin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Maria LU
supervisor
organization
alternative title
Comprehensible concepts or empty words. The work of translators and the hegemony of English in academic discourse.
course
FÖUM02 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
översättning, samhällsvetenskapliga begrepp, engelska, svenska, språkvård, språkpolitik, akademisk diskurs
language
Swedish
id
2827588
date added to LUP
2012-06-27 08:55:27
date last changed
2012-06-27 08:55:27
@misc{2827588,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar översättning från engelska till svenska av samhällsvetenskapliga begrepp i akademiska texter. Syftet är att undersöka översättares verksamhet vid begreppsöversättning, och hur de påverkas av olika diskursiva normer och av engelskans inflytande i den akademiska diskursen, för att få svar på frågan hur översättare kan hantera användningen av engelska begrepp i svenskan. Intervjuer med tre översättare, en fackgranskare och en förläggare utgör underlag för diskussionen. Analysen använder diskursanalytiska begrepp. Som bakgrund till analysen presenteras dels aktuella frågor inom språkvård och språkpolitik i Sverige, med fokus på engelskans status inom högre utbildning, dels teoretiska och praktiska perspektiv på översättning av samhällsvetenskapliga begrepp. Översättarnas verksamhet relateras till tre diskurser som på olika sätt bestämmer ramarna för översättningsarbetet: den samhällsvetenskapliga diskursen, förlagsdiskursen och den språkpolitiska diskursen. Slutsatsen är att översättarna huvudsakligen anpassar sig till den samhällsvetenskapliga diskursens normer och ofta upplever användningen av engelska begrepp i svenskan som problematisk men har små möjligheter att introducera nya svenska begrepp. Snarare bör svenska motsvarigheter till de engelska begreppen introduceras av forskare och akademiker som är en del av ämnesdiskursen, för att begreppen ska accepteras och berika det samhällsvetenskapliga språket, som annars riskerar att utarmas på grund av den angloamerikanska språkliga hegemonin.},
 author    = {Nilsson, Maria},
 keyword   = {översättning,samhällsvetenskapliga begrepp,engelska,svenska,språkvård,språkpolitik,akademisk diskurs},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Begripliga begrepp eller tomma ord. Om översättares verksamhet och engelskans hegemoni i den akademiska diskursen.},
 year     = {2012},
}