Advanced

Vass- och tegeltak : en studie om användningen av vass och tegel då, idag och i framtiden

El-Zoubi, Sulaiman and Dervishi, Arber (2012) In Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)
Division of Building Materials
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Abstract (Swedish)
Historiskt sett har människor byggt sina hus med de material som den omgivande naturen gav. Både vass och lera är två sådana material som förekommer naturligt. Det som bl.a. skiljer dessa material åt är de processer som krävs för att de ska kunna användas som taktäckningsmaterial. Vassen skördas och torkas medan leran bearbetas och bränns för att slutligen bli en användbar produkt. I tidigare svensk historia förekom vasstak i stora mängder vilket kom att förändras i början på 1800 – talet, då papptak och tegeltak blev allt vanligare. Att vasstaken började försvinna beror på flera anledningar, en av de största var brandrisken. Än idag är man försiktig med vasstak, det behövs bevis och säkra konstruktioner för att få bygglov för vasstak.
... (More)
Historiskt sett har människor byggt sina hus med de material som den omgivande naturen gav. Både vass och lera är två sådana material som förekommer naturligt. Det som bl.a. skiljer dessa material åt är de processer som krävs för att de ska kunna användas som taktäckningsmaterial. Vassen skördas och torkas medan leran bearbetas och bränns för att slutligen bli en användbar produkt. I tidigare svensk historia förekom vasstak i stora mängder vilket kom att förändras i början på 1800 – talet, då papptak och tegeltak blev allt vanligare. Att vasstaken började försvinna beror på flera anledningar, en av de största var brandrisken. Än idag är man försiktig med vasstak, det behövs bevis och säkra konstruktioner för att få bygglov för vasstak.
När ett bygglov ska godkännas bör samtliga krav ur BBR uppfyllas. Att bygga med tegelpannor är enligt BBR tillåtet eftersom att tegeltak uppfyller kraven som ställs. Vass däremot har inte ett generellt godkännande även om materialet uppfyller de flesta kraven som ställs enligt BBR. För att få igenom ett bygglov på vasstak är det brandkraven som är svårast och en konstruktion godkänns specifikt efter sitt fall.
När det gäller kostnad för de olika varianterna av takmaterial under en 100 årig period, visar det sig att tegel är ett billigare alternativ och kräver mindre total tid för läggning, underhåll och rivning.
Ur miljösynpunkt skiljer sig materialens inverkan när man tittar på rivning och återvinning. Vass som är ett s.k. engångsmaterial komposteras efter rivning och bryts ner till jord. Tegel däremot är ett material som inte bryts ned, men som kan användas som delmaterial i andra produkter.
Nyckelord: stråtak, vass, tegel, BBR, miljö, engångsmaterial (Less)
Abstract
Historically, people built their houses with the materials that the surrounding nature gave. Reeds and clay are two such materials occurring naturally. A difference between these materials is the processes required for them to be used as roofing material. Reed is harvested and then dried while the clay is processed and fired to finally become the useful product. In earlier Swedish history roofs were thatched in large numbers, but this was changed in the early 1800-'s when clay tile roofs became more common. The reed ceilings began to disappear due to several reasons, one of the most important being the risk of fire. Even today one has to be careful with thatched roofs, the need for proof and safe designs is needed to get a building permit... (More)
Historically, people built their houses with the materials that the surrounding nature gave. Reeds and clay are two such materials occurring naturally. A difference between these materials is the processes required for them to be used as roofing material. Reed is harvested and then dried while the clay is processed and fired to finally become the useful product. In earlier Swedish history roofs were thatched in large numbers, but this was changed in the early 1800-'s when clay tile roofs became more common. The reed ceilings began to disappear due to several reasons, one of the most important being the risk of fire. Even today one has to be careful with thatched roofs, the need for proof and safe designs is needed to get a building permit through. When a building permit is approved, all requirements from the Swedish building code (BBR) must be met. Building with clay brick roofs, according to BBR is permitted as the tile roof meets the requirements. Reed, however, has not a general approval even if the material meets most requirements set by the BBR. To get a building permit with a thatched roof, you need to fulfill the fire safety requirements that are the hardest to achieve. A design is approved specifically for each single house. As for the cost of the various types of roofing materials over a 100 year period, it appears that the brick is a less expensive option than thatched roofs and requires less total time for installation, maintenance and demolition. The environmental impact from the different materials such as reed and clay under the process of demolition and recycling are different. Reed is a disposable material composted after demolition and breaks down to earth. Bricks, however, is a material that does not degrade, but which can be included as part materials in other products. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
El-Zoubi, Sulaiman and Dervishi, Arber
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stråtak, vass, tegel, bbr, miljö, engångsmaterial
publication/series
Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)
report number
THID-12/5255
ISSN
1651-2197
language
Swedish
additional info
Detta examensarbete är utfört vid Avd. Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola.
id
2827665
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2303&type=doc
date added to LUP
2012-06-21
date last changed
2014-04-15 19:49:02
@misc{2827665,
 abstract   = {Historically, people built their houses with the materials that the surrounding nature gave. Reeds and clay are two such materials occurring naturally. A difference between these materials is the processes required for them to be used as roofing material. Reed is harvested and then dried while the clay is processed and fired to finally become the useful product. In earlier Swedish history roofs were thatched in large numbers, but this was changed in the early 1800-'s when clay tile roofs became more common. The reed ceilings began to disappear due to several reasons, one of the most important being the risk of fire. Even today one has to be careful with thatched roofs, the need for proof and safe designs is needed to get a building permit through. When a building permit is approved, all requirements from the Swedish building code (BBR) must be met. Building with clay brick roofs, according to BBR is permitted as the tile roof meets the requirements. Reed, however, has not a general approval even if the material meets most requirements set by the BBR. To get a building permit with a thatched roof, you need to fulfill the fire safety requirements that are the hardest to achieve. A design is approved specifically for each single house. As for the cost of the various types of roofing materials over a 100 year period, it appears that the brick is a less expensive option than thatched roofs and requires less total time for installation, maintenance and demolition. The environmental impact from the different materials such as reed and clay under the process of demolition and recycling are different. Reed is a disposable material composted after demolition and breaks down to earth. Bricks, however, is a material that does not degrade, but which can be included as part materials in other products.},
 author    = {El-Zoubi, Sulaiman and Dervishi, Arber},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {stråtak,vass,tegel,bbr,miljö,engångsmaterial},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)},
 title    = {Vass- och tegeltak : en studie om användningen av vass och tegel då, idag och i framtiden},
 year     = {2012},
}