Advanced

Spåren av gränslandet - Vad kan den materiella kulturen berätta om övergångsperioden senneolitikum och bronsålder period I?

Klintberger Wändahl, Anna LU (2012) ARKM21 20121
Archaeology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att via en materialstudie få en förståelse för råmaterialets förändrade roll i samhället under övergångsperioden, senneolitikum 2300-1700 f.Kr. och bronsåldern period jag 1700-1500 f Kr. De teoretiska perspektiven inkluderar Giddens struktureringsteori teori och Annales-skolan. Materialet begränsas till delar av Malmöområdet eftersom det utgör ett område som varit föremål för ett flertal utgrävningar och inkluderar de viktiga fornlämningsplatserna Fosie IV och Pile nr 1. Jag sammanställer det insamlade materialet i två tabeller och genomför en analys av materialet. Jag presenterar sedan mina resultat och slutsatser om skillnader och förändringar i förekomsten av råmaterialen sten och metall inom de två... (More)
Syftet med denna uppsats är att via en materialstudie få en förståelse för råmaterialets förändrade roll i samhället under övergångsperioden, senneolitikum 2300-1700 f.Kr. och bronsåldern period jag 1700-1500 f Kr. De teoretiska perspektiven inkluderar Giddens struktureringsteori teori och Annales-skolan. Materialet begränsas till delar av Malmöområdet eftersom det utgör ett område som varit föremål för ett flertal utgrävningar och inkluderar de viktiga fornlämningsplatserna Fosie IV och Pile nr 1. Jag sammanställer det insamlade materialet i två tabeller och genomför en analys av materialet. Jag presenterar sedan mina resultat och slutsatser om skillnader och förändringar i förekomsten av råmaterialen sten och metall inom de två kontexttyperna depåer och gravar från tidsperioderna senneolitikum och bronsålder period I. (Less)
Abstract
The purpose of this thesis was to study a material to gain an understanding of the changing role of raw materials in society during the transition period, Late Neolithic 2300-1700 BC and Bronze Age period I in 1700-1500 BC. Theoretical perspectives include Giddens structuration theory and the Annales-school. The material was limited to parts of the Malmö area because it is an area subject to numerous excavations and includes the important archaeological sites Fosie IV and Pile No. 1. I compile the collected material in two tables and carry out an analytical study of the material. I then present my results and conclusions regarding the differences and changes in the incidence of raw material stone and metal in the hoards and graves from... (More)
The purpose of this thesis was to study a material to gain an understanding of the changing role of raw materials in society during the transition period, Late Neolithic 2300-1700 BC and Bronze Age period I in 1700-1500 BC. Theoretical perspectives include Giddens structuration theory and the Annales-school. The material was limited to parts of the Malmö area because it is an area subject to numerous excavations and includes the important archaeological sites Fosie IV and Pile No. 1. I compile the collected material in two tables and carry out an analytical study of the material. I then present my results and conclusions regarding the differences and changes in the incidence of raw material stone and metal in the hoards and graves from Late Neolithic and Bronze Age period I. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klintberger Wändahl, Anna LU
supervisor
organization
course
ARKM21 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Raw materials, stone, metal, analytical study, transition period, Late Neolithic, Bronze Age period I, Malmö Råmaterial, sten, analytisk materialstudie, övergångsperiod, senneolitikum, bronsålder period I, Malmö
language
Swedish
id
2831701
date added to LUP
2012-08-01 15:02:25
date last changed
2012-08-01 15:02:25
@misc{2831701,
 abstract   = {The purpose of this thesis was to study a material to gain an understanding of the changing role of raw materials in society during the transition period, Late Neolithic 2300-1700 BC and Bronze Age period I in 1700-1500 BC. Theoretical perspectives include Giddens structuration theory and the Annales-school. The material was limited to parts of the Malmö area because it is an area subject to numerous excavations and includes the important archaeological sites Fosie IV and Pile No. 1. I compile the collected material in two tables and carry out an analytical study of the material. I then present my results and conclusions regarding the differences and changes in the incidence of raw material stone and metal in the hoards and graves from Late Neolithic and Bronze Age period I.},
 author    = {Klintberger Wändahl, Anna},
 keyword   = {Raw materials,stone,metal,analytical study,transition period,Late Neolithic,Bronze Age period I,Malmö Råmaterial,sten,analytisk materialstudie,övergångsperiod,senneolitikum,bronsålder period I,Malmö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spåren av gränslandet - Vad kan den materiella kulturen berätta om övergångsperioden senneolitikum och bronsålder period I?},
 year     = {2012},
}