Advanced

Chef inom hälso- och sjukvården - Verksamhetschefers ansvar och kunskap om hanteringen av missbruk bland personalen

Törnros, Joanna; Wikberg, Anna and Cederberg, Madeleine (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Vi har i denna uppsats som syfte att undersöka vad lagstiftningen säger om hur chefer inom hälso- och sjukvården ska hantera missbruksproblem. Därefter vill vi undersöka hur det ser ut i verkligheten; huruvida verksamhetschefer inom landstinget är förberedda och utbildade att hantera situationer som rör personal med missbruksproblem. Detta gör vi med hjälp av vårt empiriska material som framförallt består av intervjuer med verksamhetschefer inom vården.
Frågeställningar: Vilka ledaregenskaper krävs hos en chef inom vården? Vilka riktlinjer finns uppsatta för missbrukshantering inom vården? Hur efterföljs detta i praktiken?
Metod: Det empiriska materialet kommer främst från djupintervjuer med verksamhetschefer inom Region Skåne, både... (More)
Syfte: Vi har i denna uppsats som syfte att undersöka vad lagstiftningen säger om hur chefer inom hälso- och sjukvården ska hantera missbruksproblem. Därefter vill vi undersöka hur det ser ut i verkligheten; huruvida verksamhetschefer inom landstinget är förberedda och utbildade att hantera situationer som rör personal med missbruksproblem. Detta gör vi med hjälp av vårt empiriska material som framförallt består av intervjuer med verksamhetschefer inom vården.
Frågeställningar: Vilka ledaregenskaper krävs hos en chef inom vården? Vilka riktlinjer finns uppsatta för missbrukshantering inom vården? Hur efterföljs detta i praktiken?
Metod: Det empiriska materialet kommer främst från djupintervjuer med verksamhetschefer inom Region Skåne, både från sjukhus och från vårdcentraler. Resultat: Slutsatserna vi har dragit är att det inte läggs speciellt mycket fokus på att utbilda verksamhetscheferna inom ledarskap. Det erbjuds utbildningar men det är nästan alltid frivilligt för verksamhetscheferna att delta i dem. När det kommer till de lagar och riktlinjer som reglerar åtgärderna vid hantering av missbruk är det tydligt vad som ingår i verksamhetschefernas åtaganden. I praktiken däremot efterföljs dessa inte så väl som skulle kunna önskas och verksamhetscheferna känner sig inte säkra i hanteringen av missbruksfrågor på arbetsplatsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Törnros, Joanna; Wikberg, Anna and Cederberg, Madeleine
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
verksamhetschefer, ledarskap, konflikter, missbruk, handlingsplaner, policys
language
Swedish
id
2834840
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1623&type=doc
date added to LUP
2012-06-22
date last changed
2012-06-22 06:28:37
@misc{2834840,
 abstract   = {Syfte: Vi har i denna uppsats som syfte att undersöka vad lagstiftningen säger om hur chefer inom hälso- och sjukvården ska hantera missbruksproblem. Därefter vill vi undersöka hur det ser ut i verkligheten; huruvida verksamhetschefer inom landstinget är förberedda och utbildade att hantera situationer som rör personal med missbruksproblem. Detta gör vi med hjälp av vårt empiriska material som framförallt består av intervjuer med verksamhetschefer inom vården.
Frågeställningar: Vilka ledaregenskaper krävs hos en chef inom vården? Vilka riktlinjer finns uppsatta för missbrukshantering inom vården? Hur efterföljs detta i praktiken?
Metod: Det empiriska materialet kommer främst från djupintervjuer med verksamhetschefer inom Region Skåne, både från sjukhus och från vårdcentraler. Resultat: Slutsatserna vi har dragit är att det inte läggs speciellt mycket fokus på att utbilda verksamhetscheferna inom ledarskap. Det erbjuds utbildningar men det är nästan alltid frivilligt för verksamhetscheferna att delta i dem. När det kommer till de lagar och riktlinjer som reglerar åtgärderna vid hantering av missbruk är det tydligt vad som ingår i verksamhetschefernas åtaganden. I praktiken däremot efterföljs dessa inte så väl som skulle kunna önskas och verksamhetscheferna känner sig inte säkra i hanteringen av missbruksfrågor på arbetsplatsen.},
 author    = {Törnros, Joanna and Wikberg, Anna and Cederberg, Madeleine},
 keyword   = {verksamhetschefer,ledarskap,konflikter,missbruk,handlingsplaner,policys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Chef inom hälso- och sjukvården - Verksamhetschefers ansvar och kunskap om hanteringen av missbruk bland personalen},
 year     = {2012},
}