Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Feminister och Family Guy - En receptionsstudie av feministiskt medvetna individers skämtmottagande

Holmqvist, Karolina LU (2012) MKVK03 20121
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker politiskt medvetna individers mottagande och tolkningar av humor i
form av humoristiska medietexter. Mer specifikt studerar och analyserar uppsatsen hur
personer med feministiska åsikter tolkar komediserien Family Guy, som innehåller skämt som
personerna själva anser är sexistiska.
Uppsatsens ansats är delvis fenomenologisk, i det att stor vikt har lagts vid att förstå individernas
egna upplevelser av humortolkandet. För att få ett empiriskt material som kan ge denna sorts
förståelse har datainsamlingen skett i form av individuella samtalsintervjuer.
Studien kommer fram till att individer med ett kritiskt feministiskt medvetande ofta kopplar bort
detta medvetande, inte bara i mötet med humor som... (More)
Denna uppsats undersöker politiskt medvetna individers mottagande och tolkningar av humor i
form av humoristiska medietexter. Mer specifikt studerar och analyserar uppsatsen hur
personer med feministiska åsikter tolkar komediserien Family Guy, som innehåller skämt som
personerna själva anser är sexistiska.
Uppsatsens ansats är delvis fenomenologisk, i det att stor vikt har lagts vid att förstå individernas
egna upplevelser av humortolkandet. För att få ett empiriskt material som kan ge denna sorts
förståelse har datainsamlingen skett i form av individuella samtalsintervjuer.
Studien kommer fram till att individer med ett kritiskt feministiskt medvetande ofta kopplar bort
detta medvetande, inte bara i mötet med humor som Family Guy, utan även också med annat
medieinnehåll och i andra sociala sammanhang.
Detta bortkopplande konceptualiseras i denna studie som ett skifte från en kritisk
subjektsposition till en okritisk. För att detta skifte ska äga rum måste individen känna sig
motiverad att utföra det. Studien kommer därtill fram till att den främsta motivationen för detta
skifte är att individen vill bli underhållen. Det som ofta omöjliggör skiftet till en okritisk position är
att medieinnehållet väcker negativa känslor.
Nyckelord: Family Guy, feminism, fenomenologi, humor, subjektspositioner (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmqvist, Karolina LU
supervisor
organization
course
MKVK03 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Family Guy, feminism, fenomenologi, humor, subjektspositioner
language
Swedish
id
2834871
date added to LUP
2012-07-02 12:34:44
date last changed
2014-09-04 08:35:58
@misc{2834871,
 abstract   = {{Denna uppsats undersöker politiskt medvetna individers mottagande och tolkningar av humor i 
form av humoristiska medietexter. Mer specifikt studerar och analyserar uppsatsen hur 
personer med feministiska åsikter tolkar komediserien Family Guy, som innehåller skämt som 
personerna själva anser är sexistiska. 
Uppsatsens ansats är delvis fenomenologisk, i det att stor vikt har lagts vid att förstå individernas 
egna upplevelser av humortolkandet. För att få ett empiriskt material som kan ge denna sorts 
förståelse har datainsamlingen skett i form av individuella samtalsintervjuer. 
Studien kommer fram till att individer med ett kritiskt feministiskt medvetande ofta kopplar bort 
detta medvetande, inte bara i mötet med humor som Family Guy, utan även också med annat 
medieinnehåll och i andra sociala sammanhang.
Detta bortkopplande konceptualiseras i denna studie som ett skifte från en kritisk 
subjektsposition till en okritisk. För att detta skifte ska äga rum måste individen känna sig 
motiverad att utföra det. Studien kommer därtill fram till att den främsta motivationen för detta 
skifte är att individen vill bli underhållen. Det som ofta omöjliggör skiftet till en okritisk position är 
att medieinnehållet väcker negativa känslor. 
Nyckelord: Family Guy, feminism, fenomenologi, humor, subjektspositioner}},
 author    = {{Holmqvist, Karolina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Feminister och Family Guy - En receptionsstudie av feministiskt medvetna individers skämtmottagande}},
 year     = {{2012}},
}