Advanced

En empirisk prövning av Simon Barrow och Richard Mosleys employer branding-modell på ett företag

Gad, Cecilia LU ; Kamp, Michaela LU and Lilja, Caroline LU (2012) FEKH95 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: En empirisk prövning av Simon Barrow och Richard Mosleys employer branding-modell på ett företag
Seminariedatum: 2012-06-01
Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Cecilia Gad, Michaela Kamp och Caroline Lilja
Handledare: Claes Svensson
Fem nyckelord: Employer branding, RBV, VRIO, konkurrensfördelar, förmågor
Syfte: Syftet är att pröva Simon Barrow och Richard Mosleys employer branding-modell empiriskt för att fastställa om den är ändamålsenlig och kan användas för att skapa förutsättningar för hållbara konkurrensfördelar enligt RBVs VRIO-kriterier.
Metod: Fallstudien har gjorts utifrån en blandad metodansats då grunden ligger i en kvalitativ undersökning som kompletteras... (More)
Examensarbetets titel: En empirisk prövning av Simon Barrow och Richard Mosleys employer branding-modell på ett företag
Seminariedatum: 2012-06-01
Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Cecilia Gad, Michaela Kamp och Caroline Lilja
Handledare: Claes Svensson
Fem nyckelord: Employer branding, RBV, VRIO, konkurrensfördelar, förmågor
Syfte: Syftet är att pröva Simon Barrow och Richard Mosleys employer branding-modell empiriskt för att fastställa om den är ändamålsenlig och kan användas för att skapa förutsättningar för hållbara konkurrensfördelar enligt RBVs VRIO-kriterier.
Metod: Fallstudien har gjorts utifrån en blandad metodansats då grunden ligger i en kvalitativ undersökning som kompletteras med en mindre, kvantitativ undersökning. Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer, enkäter och granskning av interna dokument från fallföretaget.
Teoretiska perspektiv: Studien utgår ifrån resursbaserad teori, VRIO-kriterierna, teorier om employer branding samt Barrow och Mosleys employer branding-modell.
Empiri: Det empiriska materialet är framtaget genom intervjuer och enkäter med anställda på fallföretaget.
Resultat: Resultatet av studien visar att employer branding-modellen är en ändamålsenlig modell som kan användas för att skapa förutsättningar för hållbara konkurrensfördelar. Vidare ges rekommendationer till fallföretaget angående vilka dimensioner de bör lägga resurser på för att stärka sitt employer brand i jämförelse
med konkurrenterna. (Less)
Abstract
Title: An empirical examination of Simon Barrow and Richard Mosley’s employer branding model at a company
Seminar date: 2012-06-01
Course: FEKH95, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr)
Authors: Cecilia Gad, Michaela Kamp and Caroline Lilja
Advisor: Claes Svensson
Key words: Employer branding, RBV, VRIO, competitive advantage, capabilities
Purpose: This thesis aims to empirically examine whether Simon Barrow and Richard Mosley’s employer branding model serves its’ purpose and how it can be applied in the creation of sustainable competitive advantage according to the VRIO-criteria.
Methodology: The study was conducted with a mixed method case... (More)
Title: An empirical examination of Simon Barrow and Richard Mosley’s employer branding model at a company
Seminar date: 2012-06-01
Course: FEKH95, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr)
Authors: Cecilia Gad, Michaela Kamp and Caroline Lilja
Advisor: Claes Svensson
Key words: Employer branding, RBV, VRIO, competitive advantage, capabilities
Purpose: This thesis aims to empirically examine whether Simon Barrow and Richard Mosley’s employer branding model serves its’ purpose and how it can be applied in the creation of sustainable competitive advantage according to the VRIO-criteria.
Methodology: The study was conducted with a mixed method case study approach. The foundation lies in a qualitative approach complemented with a smaller, quantitative survey. The data collection is conducted with semi-structured interviews, survey questionnaires, and internal documentation provided by the case company.
Theoretical perspectives: The study is based on the resource-based view, VRIO-criteria, employer branding, and Barrow and Mosley’s employer branding model.
Empirical foundation: The empirical data consists of material based on interviews and survey questionnaires with members of the staff at the case company.
Conclusions: The results show that the employer branding model serves its’ purpose and can be useful in the creation of sustainable competitive advantage. Further, recommendations are given to the case company regarding which dimensions to assign additional resources in order to strengthen the company’s employer brand in comparison with its’ competitors. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gad, Cecilia LU ; Kamp, Michaela LU and Lilja, Caroline LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Employer branding, RBV, VRIO, konkurrensfördelar, förmågor
language
Swedish
id
2834956
date added to LUP
2012-06-29 10:55:11
date last changed
2012-06-29 10:55:11
@misc{2834956,
 abstract   = {Title: An empirical examination of Simon Barrow and Richard Mosley’s employer branding model at a company
Seminar date: 2012-06-01
Course: FEKH95, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr)
Authors: Cecilia Gad, Michaela Kamp and Caroline Lilja
Advisor: Claes Svensson
Key words: Employer branding, RBV, VRIO, competitive advantage, capabilities
Purpose: This thesis aims to empirically examine whether Simon Barrow and Richard Mosley’s employer branding model serves its’ purpose and how it can be applied in the creation of sustainable competitive advantage according to the VRIO-criteria.
Methodology: The study was conducted with a mixed method case study approach. The foundation lies in a qualitative approach complemented with a smaller, quantitative survey. The data collection is conducted with semi-structured interviews, survey questionnaires, and internal documentation provided by the case company.
Theoretical perspectives: The study is based on the resource-based view, VRIO-criteria, employer branding, and Barrow and Mosley’s employer branding model.
Empirical foundation: The empirical data consists of material based on interviews and survey questionnaires with members of the staff at the case company.
Conclusions: The results show that the employer branding model serves its’ purpose and can be useful in the creation of sustainable competitive advantage. Further, recommendations are given to the case company regarding which dimensions to assign additional resources in order to strengthen the company’s employer brand in comparison with its’ competitors.},
 author    = {Gad, Cecilia and Kamp, Michaela and Lilja, Caroline},
 keyword   = {Employer branding,RBV,VRIO,konkurrensfördelar,förmågor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En empirisk prövning av Simon Barrow och Richard Mosleys employer branding-modell på ett företag},
 year     = {2012},
}