Advanced

Nedskrivning av goodwill i efterdyningarna av finanskrisen - En studie av svenska Large Cap-bolag

Jönsson, Tina LU ; Jennby, Kajsa and Sturesson, Linda (2012) FEKH95 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva och analysera goodwillnedskrivningar i samband med finanskrisen samt goodwillpostens utveckling för de företag som är noterade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista under 2006 till 2011.

Metod: Utifrån positivism har observationer i anslutning till redan existerande teorier gjorts. Först och främst har vi jobbat efter en kvantitativ forskningsstrategi med ett anslutande deduktivt synsätt. Detta har även kompletterats med kvalitativa aspekter vilket vi hoppas ökar uppsatsens substans med tanke på att dessa två forskningsstrategier inte nödvändigtvis är uteslutande.

Teoretiska perspektiv: Den litteratur som behandlas i uppsatsen består av olika vetenskapliga artiklar som redogör... (More)
Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva och analysera goodwillnedskrivningar i samband med finanskrisen samt goodwillpostens utveckling för de företag som är noterade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista under 2006 till 2011.

Metod: Utifrån positivism har observationer i anslutning till redan existerande teorier gjorts. Först och främst har vi jobbat efter en kvantitativ forskningsstrategi med ett anslutande deduktivt synsätt. Detta har även kompletterats med kvalitativa aspekter vilket vi hoppas ökar uppsatsens substans med tanke på att dessa två forskningsstrategier inte nödvändigtvis är uteslutande.

Teoretiska perspektiv: Den litteratur som behandlas i uppsatsen består av olika vetenskapliga artiklar som redogör för tidigare genomförda studier i Sverige, Danmark, Australien och USA i avseende till främst problematik kring nedskrivningsprövning av goodwill. Fokus ligger även på två artiklar som behandlar eventuell uppskjutning av goodwillnedskrivning. Förutom detta tas också konjunkturläget i Sverige i december under de sex granskade åren upp. Dessutom behandlar vi relevanta IFRS-standarder, IAS 36 och IFRS 3, samt i viss mån US GAAP-regler som SFAS 142.

Empiri: I empirikapitlet delges läsaren resultat från vår granskning av Large Cap-bolagens årsredovisningar. Utöver detta presenteras även information från en personlig intervju med en auktoriserad revisor samt värdefulla insikter från mailkorrespondens med en redovisningsexpert och en värderingsexpert. Empirin består även av de svar vi fått fram genom vårt utskick av frågor via mail till alla bolagen.

Slutsats: Genom empirin och analysen kommer vi fram till att det inte skett någon uppskjutning av goodwillnedskrivningar efter finanskrisen. Trots att det sedan införandet har skett en förbättring gällande nedskrivningsprövning av goodwill och dess information föreligger det än idag en hel del problematik främst gällande reglernas inneboende subjektivitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Tina LU ; Jennby, Kajsa and Sturesson, Linda
supervisor
organization
course
FEKH95 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IAS 36, Goodwill, Nedskrivning, Nedskrivningsprövning, Finanskrisen, Uppskjutning, Handlingsfrihet.
language
Swedish
id
2849520
date added to LUP
2012-06-26 14:21:59
date last changed
2012-06-26 14:21:59
@misc{2849520,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva och analysera goodwillnedskrivningar i samband med finanskrisen samt goodwillpostens utveckling för de företag som är noterade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista under 2006 till 2011.

Metod: Utifrån positivism har observationer i anslutning till redan existerande teorier gjorts. Först och främst har vi jobbat efter en kvantitativ forskningsstrategi med ett anslutande deduktivt synsätt. Detta har även kompletterats med kvalitativa aspekter vilket vi hoppas ökar uppsatsens substans med tanke på att dessa två forskningsstrategier inte nödvändigtvis är uteslutande.

Teoretiska perspektiv: Den litteratur som behandlas i uppsatsen består av olika vetenskapliga artiklar som redogör för tidigare genomförda studier i Sverige, Danmark, Australien och USA i avseende till främst problematik kring nedskrivningsprövning av goodwill. Fokus ligger även på två artiklar som behandlar eventuell uppskjutning av goodwillnedskrivning. Förutom detta tas också konjunkturläget i Sverige i december under de sex granskade åren upp. Dessutom behandlar vi relevanta IFRS-standarder, IAS 36 och IFRS 3, samt i viss mån US GAAP-regler som SFAS 142.

Empiri: I empirikapitlet delges läsaren resultat från vår granskning av Large Cap-bolagens årsredovisningar. Utöver detta presenteras även information från en personlig intervju med en auktoriserad revisor samt värdefulla insikter från mailkorrespondens med en redovisningsexpert och en värderingsexpert. Empirin består även av de svar vi fått fram genom vårt utskick av frågor via mail till alla bolagen.

Slutsats: Genom empirin och analysen kommer vi fram till att det inte skett någon uppskjutning av goodwillnedskrivningar efter finanskrisen. Trots att det sedan införandet har skett en förbättring gällande nedskrivningsprövning av goodwill och dess information föreligger det än idag en hel del problematik främst gällande reglernas inneboende subjektivitet.},
 author    = {Jönsson, Tina and Jennby, Kajsa and Sturesson, Linda},
 keyword   = {IAS 36,Goodwill,Nedskrivning,Nedskrivningsprövning,Finanskrisen,Uppskjutning,Handlingsfrihet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nedskrivning av goodwill i efterdyningarna av finanskrisen - En studie av svenska Large Cap-bolag},
 year     = {2012},
}