Advanced

Förtroendets påverkan på transaktionskostnader

Kornmann, Philip LU ; Hagi Negad, Kavjan LU and Ternhem Kotuniak, Philip LU (2012) FEKH95 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Fem nyckelord: Organiseringsform, Relationsspecifika tillgångar, Transaktionskostnader,
Förtroende, Opportunism
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur transaktionskostnader och förtroende är relaterade
till varandra.
Metod: Via en deduktiv ansats genomfördes en tvärsnittslig studie med hjälp av en webbaserad enkät. Enkäten mätte två variabler (Förtroende och Transaktionskostnader) med 14
frågor. Datan analyserades genom statistiska test för att kunna hitta ett samband mellan
variablerna.
Teoretiska perspektiv: Transaktionskostnadsteori (TCE) har kommit att bli den dominerande
teorin gällande företags beslut av organiseringsform. Valet beror på tre transaktionsattribut:
(1) vilken grad av relationsspecifika investeringar... (More)
Fem nyckelord: Organiseringsform, Relationsspecifika tillgångar, Transaktionskostnader,
Förtroende, Opportunism
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur transaktionskostnader och förtroende är relaterade
till varandra.
Metod: Via en deduktiv ansats genomfördes en tvärsnittslig studie med hjälp av en webbaserad enkät. Enkäten mätte två variabler (Förtroende och Transaktionskostnader) med 14
frågor. Datan analyserades genom statistiska test för att kunna hitta ett samband mellan
variablerna.
Teoretiska perspektiv: Transaktionskostnadsteori (TCE) har kommit att bli den dominerande
teorin gällande företags beslut av organiseringsform. Valet beror på tre transaktionsattribut:
(1) vilken grad av relationsspecifika investeringar som föreligger, (2) sannolikheten till
repetition i transaktionen samt (3) graden av osäkerhet i parternas prestationer (Williamson,
1985). Den första egenskapen, relationsspecifika investeringar, har den mest avgörande rollen
inom TCE (Williamson, 1985) och har därför legat till grund för den antagna ansatsen i vår
rapport. I TCE har förtroendes roll delvis förbisetts och flertalet forskare menar att
förekomsten av förtroende mellan två handelsparter kan minska transaktionskostnader.
Empiri: I fordonsindustrin är förekomsten av relationsspecifika tillgångar vanliga. Det är
därför en intressant bransch att undersöka och populationen i denna rapport har valts som den
svenska fordonskomponentsbranschen. Den svenska fordonsindustrins branschorganisation,
FordonsKomponentGruppen (FKG), har agerat som den urvalsram som stickprovet har
genererats från.
Resultat: Resultaten visar på en signifikant negativ korrelation mellan förtroende och
transaktionskostnader inom vår population. I en transaktion där det råder hög grad av
förtroende mellan parterna råder det med 95 % säkerhet en låg grad av transaktionskostnader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kornmann, Philip LU ; Hagi Negad, Kavjan LU and Ternhem Kotuniak, Philip LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
2855789
date added to LUP
2012-07-02 10:42:53
date last changed
2012-07-02 10:42:53
@misc{2855789,
 abstract   = {Fem nyckelord: Organiseringsform, Relationsspecifika tillgångar, Transaktionskostnader, 
Förtroende, Opportunism
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur transaktionskostnader och förtroende är relaterade 
till varandra.
Metod: Via en deduktiv ansats genomfördes en tvärsnittslig studie med hjälp av en webbaserad enkät. Enkäten mätte två variabler (Förtroende och Transaktionskostnader) med 14 
frågor. Datan analyserades genom statistiska test för att kunna hitta ett samband mellan 
variablerna.
Teoretiska perspektiv: Transaktionskostnadsteori (TCE) har kommit att bli den dominerande 
teorin gällande företags beslut av organiseringsform. Valet beror på tre transaktionsattribut: 
(1) vilken grad av relationsspecifika investeringar som föreligger, (2) sannolikheten till 
repetition i transaktionen samt (3) graden av osäkerhet i parternas prestationer (Williamson, 
1985). Den första egenskapen, relationsspecifika investeringar, har den mest avgörande rollen 
inom TCE (Williamson, 1985) och har därför legat till grund för den antagna ansatsen i vår 
rapport. I TCE har förtroendes roll delvis förbisetts och flertalet forskare menar att
förekomsten av förtroende mellan två handelsparter kan minska transaktionskostnader. 
Empiri: I fordonsindustrin är förekomsten av relationsspecifika tillgångar vanliga. Det är 
därför en intressant bransch att undersöka och populationen i denna rapport har valts som den 
svenska fordonskomponentsbranschen. Den svenska fordonsindustrins branschorganisation, 
FordonsKomponentGruppen (FKG), har agerat som den urvalsram som stickprovet har 
genererats från.
Resultat: Resultaten visar på en signifikant negativ korrelation mellan förtroende och 
transaktionskostnader inom vår population. I en transaktion där det råder hög grad av 
förtroende mellan parterna råder det med 95 % säkerhet en låg grad av transaktionskostnader.},
 author    = {Kornmann, Philip and Hagi Negad, Kavjan and Ternhem Kotuniak, Philip},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förtroendets påverkan på transaktionskostnader},
 year     = {2012},
}