Advanced

Samhällets efterfrågan av revision

Ahlquist, Linnea LU ; Hagström, Marcus LU and Persson, Emelie LU (2012) FEKH95 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Samhällets efterfrågan av revision

Seminariedatum: 31 maj 2012

Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng.

Författare: Linnea Ahlquist, Marcus Hagström och Emelie Persson

Handledare: Kristina Artsberg

Fem nyckelord: Revisionsefterfrågan, Revisionsplikt, Aktiebolag, Revisorsprofession, Förväntningsgap.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att redogöra för och analysera revisionsefterfrågan i samhället. Även revisorsprofessionens framtid samt dess påverkan och koppling till efterfrågan kommer att analyseras.

Metod: I uppsatsen har en kvalitativ metod använts och med hjälp av förarbeten kring lagändringar har det analyserats information kring olika intressenters... (More)
Examensarbetets titel: Samhällets efterfrågan av revision

Seminariedatum: 31 maj 2012

Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng.

Författare: Linnea Ahlquist, Marcus Hagström och Emelie Persson

Handledare: Kristina Artsberg

Fem nyckelord: Revisionsefterfrågan, Revisionsplikt, Aktiebolag, Revisorsprofession, Förväntningsgap.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att redogöra för och analysera revisionsefterfrågan i samhället. Även revisorsprofessionens framtid samt dess påverkan och koppling till efterfrågan kommer att analyseras.

Metod: I uppsatsen har en kvalitativ metod använts och med hjälp av förarbeten kring lagändringar har det analyserats information kring olika intressenters revisionsefterfrågan.
Teoretiska perspektiv: I teorin presenteras teorier och modeller kring samhällets efterfrågan av revision. Principal-agentteorin och intressentmodellen ger en förklaring till varför intressenter efterfrågar revision. Teorier kring revisorsprofession och förväntningsgap presenteras också i teorikapitlet. Motivet till teorier kring professionen syftar till hypotesen att det kan ha en viss påverkan på samhällets efterfråga på revision.

Empiri: Empirin består av förarbetena till reglerna kring avskaffandet av revisionsplikten. Studien har baserats på SOU:n, remissvaren från olika aktörer samt propositionen till de lagar som infördes den 1 november 2010.

Resultat: De slutsatser som dragits är att trots att bolagen inte efterfrågar revision i så stor utsträckning är revisionsefterfrågan hög på grund av samhällets krav. Dock torde samhällets efterfrågan på revision att minska i framtiden på grund av en högre konkurrens på marknaden men detta kommer troligen att ta lång tid då revisorsprofessionen är väletablerad och svårrubbad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlquist, Linnea LU ; Hagström, Marcus LU and Persson, Emelie LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revisionsefterfrågan, Revisionsplikt, Aktiebolag, Revisorsprofession, Förväntningsgap.
language
Swedish
id
2856192
date added to LUP
2012-06-29 10:45:03
date last changed
2012-06-29 10:45:03
@misc{2856192,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Samhällets efterfrågan av revision

Seminariedatum: 31 maj 2012

Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng.

Författare: Linnea Ahlquist, Marcus Hagström och Emelie Persson

Handledare: Kristina Artsberg

Fem nyckelord: Revisionsefterfrågan, Revisionsplikt, Aktiebolag, Revisorsprofession, Förväntningsgap.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att redogöra för och analysera revisionsefterfrågan i samhället. Även revisorsprofessionens framtid samt dess påverkan och koppling till efterfrågan kommer att analyseras.

Metod: I uppsatsen har en kvalitativ metod använts och med hjälp av förarbeten kring lagändringar har det analyserats information kring olika intressenters revisionsefterfrågan. 
Teoretiska perspektiv: I teorin presenteras teorier och modeller kring samhällets efterfrågan av revision. Principal-agentteorin och intressentmodellen ger en förklaring till varför intressenter efterfrågar revision. Teorier kring revisorsprofession och förväntningsgap presenteras också i teorikapitlet. Motivet till teorier kring professionen syftar till hypotesen att det kan ha en viss påverkan på samhällets efterfråga på revision. 

Empiri: Empirin består av förarbetena till reglerna kring avskaffandet av revisionsplikten. Studien har baserats på SOU:n, remissvaren från olika aktörer samt propositionen till de lagar som infördes den 1 november 2010. 

Resultat: De slutsatser som dragits är att trots att bolagen inte efterfrågar revision i så stor utsträckning är revisionsefterfrågan hög på grund av samhällets krav. Dock torde samhällets efterfrågan på revision att minska i framtiden på grund av en högre konkurrens på marknaden men detta kommer troligen att ta lång tid då revisorsprofessionen är väletablerad och svårrubbad.},
 author    = {Ahlquist, Linnea and Hagström, Marcus and Persson, Emelie},
 keyword   = {Revisionsefterfrågan,Revisionsplikt,Aktiebolag,Revisorsprofession,Förväntningsgap.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samhällets efterfrågan av revision},
 year     = {2012},
}