Advanced

Förhindrar arbetsberedningar dödsolyckor?

Svensson, Johan and Landén, Emelie (2012)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
2011 inträffade 3123 arbetsplatsolyckor inom byggindustrin. 10 av dem var dödsolyckor. Ett verktyg att förebygga olyckor är användandet av arbetsberedningar. Arbetsberedning innebär att man i detalj planerar ett arbetsmoment. Syftet är att ta tillvara hela gruppens kompetens bland annat gällande säker arbetsmiljö. Syftet med detta arbete är att komma fram till om och hur mycket arbetsberedningar påverkar dödsolyckor på byggarbetsplatser. Vi vill även ta fram en gemensam skala över dödsolyckspotential, där man tydligt kan jämföra hur allvarligt ett tillbud/olycka är. Ett bra säkerhetsarbete kräver en god säkerhetskultur. Detta förutsätter en öppet rapporterande kultur, vilket i sin tur förutsätter en rättvis och lärande kultur. För att... (More)
2011 inträffade 3123 arbetsplatsolyckor inom byggindustrin. 10 av dem var dödsolyckor. Ett verktyg att förebygga olyckor är användandet av arbetsberedningar. Arbetsberedning innebär att man i detalj planerar ett arbetsmoment. Syftet är att ta tillvara hela gruppens kompetens bland annat gällande säker arbetsmiljö. Syftet med detta arbete är att komma fram till om och hur mycket arbetsberedningar påverkar dödsolyckor på byggarbetsplatser. Vi vill även ta fram en gemensam skala över dödsolyckspotential, där man tydligt kan jämföra hur allvarligt ett tillbud/olycka är. Ett bra säkerhetsarbete kräver en god säkerhetskultur. Detta förutsätter en öppet rapporterande kultur, vilket i sin tur förutsätter en rättvis och lärande kultur. För att inrapporteringen ska fungera gäller det att det finns en öppen kommunikation, en ifrågasättande attityd och en icke-skuldbeläggande tradition vid avvikelser och felhandlingar. I en väl fungerande säkerhetskultur är det viktigt att man inte slutar prata säkerhet även om allt verkar fungera bra just i nuläget. Det är även viktigt att företaget skapar sig ett minne för sin egen historia. Det ligger i människans natur att försöka hitta orsaker till olika tillstånd och händelser. Vi har tendens att spontant tillskriva människan snarare än omgivningen/omständigheter orsak till negativa händelser. Att skuldbelägga är även det något som sker intuitivt och ligger djupt rotat hos människor. Att bli av med skuldbeläggandet är svårt men viktigt i skapandet av en icke skuldbeläggande kultur. En syn på ansvar/skuld är att hävda att det är något som vi aldrig kommer att bli av med eftersom det finns i vårt rättssystem. Ett annat synsätt att ha vid olycksutredningar är att utgå ifrån att ingen människa har som avsikt att gå till arbetet för att utföra handlingar som får negativa konsekvenser. Olyckor inträffar oftast när vanliga människor utför sitt vanliga arbete i sin vanliga miljö. Studien som genomfördes på fyra olyckor och tillbud, visade att vid tre av fyra fall saknades en arbetsberedning. Hade en arbetsberedning gjorts där man lyckats belysa riskerna med arbetsmomentet hade det funnits en chans att olyckorna/tillbuden inte behövt inträffa. Slutsatsen är att arbetsberedningar minskar olyckor på arbetsplatsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Johan and Landén, Emelie
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsberedning, dödsolyckspotential, olyckor, orsaksutredning
language
Swedish
id
2858443
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2261&type=doc
date added to LUP
2012-07-03
date last changed
2012-07-12 15:39:47
@misc{2858443,
 abstract   = {2011 inträffade 3123 arbetsplatsolyckor inom byggindustrin. 10 av dem var dödsolyckor. Ett verktyg att förebygga olyckor är användandet av arbetsberedningar. Arbetsberedning innebär att man i detalj planerar ett arbetsmoment. Syftet är att ta tillvara hela gruppens kompetens bland annat gällande säker arbetsmiljö. Syftet med detta arbete är att komma fram till om och hur mycket arbetsberedningar påverkar dödsolyckor på byggarbetsplatser. Vi vill även ta fram en gemensam skala över dödsolyckspotential, där man tydligt kan jämföra hur allvarligt ett tillbud/olycka är. Ett bra säkerhetsarbete kräver en god säkerhetskultur. Detta förutsätter en öppet rapporterande kultur, vilket i sin tur förutsätter en rättvis och lärande kultur. För att inrapporteringen ska fungera gäller det att det finns en öppen kommunikation, en ifrågasättande attityd och en icke-skuldbeläggande tradition vid avvikelser och felhandlingar. I en väl fungerande säkerhetskultur är det viktigt att man inte slutar prata säkerhet även om allt verkar fungera bra just i nuläget. Det är även viktigt att företaget skapar sig ett minne för sin egen historia. Det ligger i människans natur att försöka hitta orsaker till olika tillstånd och händelser. Vi har tendens att spontant tillskriva människan snarare än omgivningen/omständigheter orsak till negativa händelser. Att skuldbelägga är även det något som sker intuitivt och ligger djupt rotat hos människor. Att bli av med skuldbeläggandet är svårt men viktigt i skapandet av en icke skuldbeläggande kultur. En syn på ansvar/skuld är att hävda att det är något som vi aldrig kommer att bli av med eftersom det finns i vårt rättssystem. Ett annat synsätt att ha vid olycksutredningar är att utgå ifrån att ingen människa har som avsikt att gå till arbetet för att utföra handlingar som får negativa konsekvenser. Olyckor inträffar oftast när vanliga människor utför sitt vanliga arbete i sin vanliga miljö. Studien som genomfördes på fyra olyckor och tillbud, visade att vid tre av fyra fall saknades en arbetsberedning. Hade en arbetsberedning gjorts där man lyckats belysa riskerna med arbetsmomentet hade det funnits en chans att olyckorna/tillbuden inte behövt inträffa. Slutsatsen är att arbetsberedningar minskar olyckor på arbetsplatsen.},
 author    = {Svensson, Johan and Landén, Emelie},
 keyword   = {arbetsberedning,dödsolyckspotential,olyckor,orsaksutredning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förhindrar arbetsberedningar dödsolyckor?},
 year     = {2012},
}